Chemoterapie není správnou odpovědí na rakovinu

28.09.2011 19:51

 

Dr. Keith Nemec

Chemoterapie se nikdy nestane léčbou rakoviny. Tu lze vyléčit pouze tehdy, pokud se sníží toxická zátěž a dosáhne se takového stavu ve vnitřním biochemickém prostředí, který bude příznivý pro zdraví a nikoliv pro nemoc. Jakmile vyloučíte chemikálie a toxiny ze svého těla a zajistíte mu vhodnou výživu a současně takový styl života, který odpovídá sedmi základním krokům k úplnému zdraví (do kterých spadá dostatek kyslíku, vody, jídla, spánku, cvičení, půstu/detoxikace a soustřeďování se na přítomnost), pak se můžete uzdravit z rakoviny i ze všech ostatních nemocí.

Je chemoterapie tou nejlepší volbou, když vám určí diagnózu rakoviny? Abyste se dopátrali odpovědi, musíte si vyhledat statistické údaje o účinnosti této léčby. Například v jedné australské studii vědci konstatovali: „v případě rakoviny plic se střední doba přežití prodloužila za posledních 20 let jen o pouhé 2 měsíce. Všeobecně lze mluvit o menším než 5% prodloužení doby života, který byl zaznamenán při rakovinách prsu, tlustého střeva, hlavy nebo krku.“ V této studii se také uvádí, že v USA bývá četnost přežití déle než 5 let u dospělých pacientů při chemoterapii kolem 2,1%.

Když tedy nelze chemoterapii považovat za léčbu rakoviny, co by to mohlo být jiného? Odpovědí není léčení choroby, ale zlepšování zdraví, aby tělo mohlo samo dělat práci, pro kterou je určeno – a tím je míněno i sebeléčení. Abyste porazili rakovinu, musíte se zaměřit na její příčiny a nikoliv na účinky. Potřebujete dosáhnout vyváženosti všech tělesných systémů přirozenou cestou a nezaměřovat se na nemocný orgán nebo žlázu s pomocí toxických léků, které negativně ovlivní i všechny ostatní systémy v těle.

Podle tzv. homotoxikologického modelu formace rakoviny je tato nemoc konečným důsledkem nahromadění toxinů v buňkách. To je příčinou vzniku rakovinných kmenových buněk, aby bylo možné další přežití v toxickém prostředí. Jádra buněk v sobě obsahují DNA a tvoří se v nich genetický materiál, Jakmile do jádra proniknou jedy, buňka už má k dispozici jen jeden pokus pro přežití: vytvoří se nová kmenová buňka, aby se pokusila adaptovat na dané toxické prostředí. Takováto kmenová buňka má schopnost se proměnit v jakýkoliv typ buňky a může růst velmi rychle.

Toxická chemoterapie nedokáže léčit rakovinu; místo toho jen dál zvyšuje jedovatou zátěž buněk a to pak způsobuje, že se v nich produkuje ještě více rezistentních rakovinných kmenových buněk. Termín, se kterým se často setkáváme při léčení rakoviny, se označuje zkratkou MDR a znamená mnohonásobná odolnost proti lékům (multiple drug resistance). Jakmile jsou rakovinné kmenové buňky vystavovány chemoterapii, stávají se rezistentními a dokonce ještě agresivnějšími, aby přežily.

Vynořuje se tu dilema: když budete tělu podávat ještě více chemikálií, abyste se pokusili léčit rakovinu, tyto chemikálie způsobí, že se rakovinné kmenové buňky stanou ještě agresivnějšími. Přesně to můžeme často pozorovat u nemocných, kteří podstupují chemoterapii: mohou zaznamenávat zmenšování nádorů, ale ty pak později zase rostou a dokonce bývají ještě agresivnější. Důvod, proč se to stává, bývá ten, že chemoterapie nezničila rakovinné kmenové buňky, ale pouze vnější jádro nádoru, které bývá tvořeno běžnými rakovinnými buňkami. Pokud jsou ale těmito toxickým chemikáliím vystavovány kmenové rakovinné buňky, stávají se ještě agresivnější a začínají produkovat ještě více nádorových buněk a rakovina se pak šíří dál.

Jedinou správnou odpovědí na to, jak vyléčit rakovinu, je vytvoření rovnováhy a tzv „homeostázy“ ve všech systémech pacientova těla a k tomu ještě dosáhnout vyvážení biochemických a také duševních / emočních stavů. Jakmile je toho dosaženo, přirozeně se rozběhne proces léčení a rakovinné kmenové buňky už nemají důvod k produkování dalších buněk, protože v těle už není toxicita, která by způsobovala jejich vznikání. Alternativní léčba rakoviny se musí zaměřit na to, aby změnila vnitřní prostředí v těle, místo aby se snažila zabíjet rakovinné buňky.

Zdroje:

Clinical Oncology 2004 Dec;16(8):549-60.
The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies. Morgan G, Ward R, Barton M.

American Academy of Anti-Aging Medicine
Integrative Cancer Fellowship 2010 May
Antihomotoxic Bioregulation - O'Byrne, MD

Journal of Clinical Pharmacology 2005 Aug;45(8):872-7.
Multiple drug resistance in cancer revisited: the cancer stem cell hypothesis.
Donnenberg VS, Donnenberg AD


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/033622_cancer_chemotherapy.html)

Zpět