Studie zjistila, že uposlechnutím pokynů svého lékaře byste mohli své zdraví i ohrozit

28.04.2012 19:22

 

Jonathan Benson

I když váš lékař vyvolává zdání, že zná všechny správné odpovědi a že vždy věnuje plnou pozornost vašim výsledkům vyšetření a dalším potřebným procedurám, ještě to nemusí nutně znamenat, že jste v dobrých rukách, které moudře pečují o vaše zdraví. Jedna z nejnovějších studií publikovaných v časopise Archives of Internal Medicine odhaluje, že pacienti udávající vysokou spokojenost se službami a s péčí poskytovanou jejich lékařem, mívají větší pravděpodobnost úmrtí ve srovnání s pacienty, kteří se cítí méně spokojeni.

Podstatou je, že jednotliví lidé mívají velmi různá očekávání od medicínské péče – závisí to hodně na jejich názorech a filozofii péče o zdraví. Jako příklad si můžeme třeba uvést druh pacientů, kteří udávají vysokou míru spokojenosti s lékařem, pokud k němu přijdou s nachlazením nebo příznaky chřipky a dostanou antibiotika. Jsou přesvědčeni, že lékař pro ně něco udělal. Naopak lékaři, kteří odmítají předepisovat léky, protože to pokládají v takové situaci za zbytečné, mohou být stejnými pacienty označováni jako poskytovatelé horší péče.

Pacientova spokojenost a optimální zdravotní péče jsou dvě naprosto odlišné věci. A na základě zjištění výše zmíněné studie se ukazuje, že mají nepřímý vztah. Pokud se vezme v úvahu vyhodnocení dat z the national Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), tak z něj vyplývá, že pacienti udávající tu nejvyšší úroveň spokojenost se svým lékařem, mívají o 26% vyšší pravděpodobnost úmrtí ve srovnání s těmi, kteří udávají úroveň nejnižší.

A co je hodně překvapivé, pokud se ze statistiky vyloučí pacienti s nejhorším zdravím, pak se pravděpodobnost úmrtí skokem zvýší až na 44%. Avšak i bez tohoto aspektu se ukazuje, že spokojenější pacienti mívají vyšší pravděpodobnost úmrtí proti nespokojeným. Pravděpodobně je to v důsledku častějších vyšetření, zbytečných diagnóz, otravami z léků nebo jinými potenciálně škodlivými faktory, jež ale falešně vyvolávají v mnoha pacientech důvěru, že o jejich zdraví je náležitě pečováno.

Jak také uvádí Yves Smith na webu Naked Capitalism, když cituje z publikace Money Driven Medicine od Maggie Mahar, pacienti typicky preferují, když jejich lékař udělá více, než aby něco pomíjel. A to i přesto, že omezená péče by jim ve skutečnosti prospěla výrazněji. Jako příklad si můžeme uvést třeba podstupování příliš častých mammografických vyšetření. Mnoha ženám dává iluzi, že se tím předchází vzniku rakoviny prsu, ale ve skutečnosti se ukázalo, že vyšetření samo ji může způsobovat[1].

A úplně stejně to platí i v případě léků od farmaceutických firem, které mívá po ruce mnoho lékařů pro případy, když jim pacient ohlašuje dokonce i mírnou bolest nebo potíže. Mnozí pacienti popisují zvýšenou spokojenost u lékařů, kteří jim jednoduše vydají pilulky. Na opačné straně bývají lékaři, kteří doporučují pacientovi, aby více cvičil a lépe se stravoval. Toto samozřejmě rovněž ilustruje problém s průzkumy spokojenosti pacientů a ukazuje na příčinu toho, proč „spokojení“ pacienti umírají častěji než jejich „nespokojené“ protějšky.

 

Použitý odkaz:
[1] https://www.naturalnews.com/027641_mammograms_breast_cancer.html


Použité zdroje:

https://www.nakedcapitalism.com/2012/03/dying-for-satisfaction-being-happy-with-your-doctor-is-bad-for-your-health.html
https://www.epmonthly.com/columns/in-my-opinion/dying-for-satisfaction/


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/035609_doctor_health_endangerment.html)

Zpět