Ženy s vysokým cholesterolem žijí déle, mívají méně infarktů i mrtvic

09.11.2011 21:02

 

Elizabeth Walling

Pokud vašim uším zní diagnóza vysokého obsahu cholesterolu v krvi jako rozsudek smrti, pak asi budete jednou z dalších obětí cholesterolové propagandy. Běžně bývá zvykem, že lidé s ohledem na cholesterol věří, že má mít nízkou hladinu, avšak jeden z posledních výzkumů odhaluje paradoxní opak. Konkrétněji jde o novou studii z Norska, která říká, že ženy se zvýšeným cholesterolem žijí v průměru déle a trpívají menším počtem infarktů nebo mrtvic než ženy s nízkou hladinou cholesterolu.

Že by snad zvýšený cholesterol chránil váš život?

Vědci z the Norwegian University of Science and Technology vyhodnocovali stav 52 087 dobrovolnic ve věku 20 až 74 let. Přestože přihlédli k faktorům, jako jsou věk, kouření nebo krevní tlak, zjistili nakonec, že u žen se zvýšenou hladinou cholesterolu (nad 270 mg/dl) se projevuje o 28% nižší úmrtnost, než u žen se sníženou hladinou (pod 193 mg/dl). Rovněž rizika srdečních onemocnění, srdečních zástav nebo mozkových mrtvic klesají nepřímo úměrně s nárůstem cholesterolu.

Autoři této studie připouští, že jejich závěry jsou v protikladu z běžně přejímaným přesvědčením o působení cholesterolu. Komentují to tím, že tyto teorie jsou od počátku chybné především kvůli nadhodnocenému vlivu cholesterolu na srdeční onemocnění.

Zjištěné závěry jsou tedy revoluční vzhledem k tomu, co většina z nás o cholesterolu až dosud slyšela. Naše omyly kolem cholesterolu zřejmě ve skutečnosti ohrozily už nespočet lidských životů. Je nutné si například připomenout, že miliónům lidí bývají předepisovány léky se statinem, aby se dosáhlo snížení jejich hladiny cholesterolu a lékaři bývají stále ještě přesvědčeni, že tím zachraňují jejich životy. Takže léky se statinem nejenže vykazují spousty nebezpečných vedlejších účinků, ale nyní se stává pochybným i samotný prvotní předpoklad jejich nasazování.

Naše dosavadní snahy o snižování cholesterolu za účelem zabránit srdečním chorobám a zvýšené úmrtnosti byly tedy naprosto chybné. Nemohly tedy posloužit snahám o dosažení co nejlepšího zdraví a tělesné kondice. Dogmatické přesvědčení, že cholesterol musí být snižován se ve skutečnosti ukazuje být nahráváním farmaceutickým výrobcům, kteří stále ještě profitují na prodeji tohoto druhu léků.

Mnohem lepších výsledků bude dosahováno jen tehdy, pokud se zaměříme na jiná rizika srdečních onemocnění. Mezi taková především patří: stres, toxiny, sedavý způsob života a špatné stravování. Velmi příznivé je na tom to, že tyto škodlivé faktory nelze omezovat nebezpečnými léky, ale prostřednictvím jednoduchých změn v životním stylu.Použité zdroje:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2753.2011.01767.x/pdf
https://anthonycolpo.com/?p=2341
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21951982 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/033975_high_cholesterol_heart_attacks.html)

Zpět