Nevakcinované děti bývají mnohem méně náchylné k alergiím i nemocem než vakcinované

26.10.2011 21:06

Ethan A. Huff

Běžně se předpokládá, že vakcinace přináší lidem významné zlepšení zdraví a že v dřívějších dobách byla náchylnost k závažným onemocněním mnohem větší. Avšak nejnovější bádání, publikované například na webu www.VaccineInjury.info, poukazuje na nepravdivost tohoto mýtu a odhaluje, že nevakcinované děti mívají mnohem menší náklonnost ke vzniku alergií, autoimunitních onemocnění, neurologických potíží, endokrinních onemocnění a dalších chorob, pokud jsou porovnávány s vakcinovanými protějšky.

Německý homeopat Andreas Bachmair porovnával zdravotní údaje od více než 8 000 nevakcinovaných dětí z 15 různých zemí a obdobná data od více než 17 400 vakcinovaných dětí, které byly zapojeny do německé studie s označením KiGGS - The German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents.

Věk dětí, které byly v rámci studie sledovány, se pohyboval mezi 0 až 17 lety, avšak většina dětí ve skupině nevakcinovaných měla 8 a méně let. Způsob shromažďování dat u obou sledovaných skupin splňoval stejná kritéria, takže platnost získaných výsledků je považována za věrohodnou.

Ve všech jednotlivých vyhodnocovaných kategoriích se ukazuje být všeobecný zdravotní stav nevakcinovaných dětí nesrovnatelně lepší než vakcinovaných. Například četnost alergií mezi vakcinovanými byla více než dvojnásobná. A co je ještě horší, u vakcinovaných dětí byla zjištěna téměř osminásobně vyšší náchylnost ke vzniku astmatu nebo chronické bronchitidy, než u nevakcinovaných.

Jiným významným rozdílem mezi těmito dvěma skupinami byly výsledky v oblasti autoimunitních poruch. Zatímco u nevakcinovaných dětí byla zjištěna jejich četnost nižší než půl procenta, u vakcinovaných dětí došlo k rozvoji takové poruchy zhruba u sedmi procent z nich. Podle Amerického národního institutu pro zdraví (NIH) dnes už trpí na minimálně jedno autoimunitní onemocnění přibližně 25% Američanů.

Mezi další vyhodnocované kategorie, kde byly výsledky nevakcinovaných dětí mnohem lepší než vakcinovaných, patřily neurodermatitida, herpes, otitida, vlasová horečka, hyperaktivita, skolióza, epilepsie a záchvaty, migrénové bolesti hlavy nebo nemoc štítné žlázy. Jedinou kategorií, kde četnost onemocnění mezi oběma skupinami byla téměř shodná, byl diabetes mellitus - jde ale o nemoc, která se u dětí do 20 let vyskytuje jen asi u 0.2% všech jedinců.

Kompletní Bachmairovu studii si můžete přečíst na této adrese:
https://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html
Naleznete v ní veškeré detaily i grafy.


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/033858_unvaccinated_children_health.html)

Zpět