Kritický faktor, který může zhoršovat zdravotní stav poloviny populace

17.08.2011 22:21

 

Robert Kress RPh CCN

Americký úřad pro zdraví a lidské zdroje (The Department of Health and Human Resources) nedávno zveřejnil svůj odhad, že až polovina Američanů užívá nejméně jeden lék předepsaný lékařem. Lékař ani lékárník však ve většině případů neupozorňují pacienta na to, že užívání předepsaného léku může způsobovat někdy i významný nutriční deficit. Takový stav pak bývá v naší společnosti jedním z hlavních faktorů pro vznik nemocí. Mezi rozhodující činitele pro vznik nutričního deficitu patří stravování, věk a užívané léky – ať už předepsané nebo volně kupované. A je to právě vliv léků, který je zřejmě nejvíce přehlíženým a ignorovaným problémem, jenž pomalu masově ochromuje naše zdraví.

Vedle extrémních nutričních deficitů, které mohou způsobovat nemoci jako je beriberi, struma nebo kurděje, probíhají ty mírnější nepozorovaně a nakonec vedou k mnoha nemocem a potížím, jako jsou např. kardivaskulární choroby, poruchy spánku, únava, neschopnost zhubnout, premenstruální syndrom, deprese a další.

Odčerpání důležitých složek výživy z těla bývá častým projevem u téměř všech medikací. Skutečnost je taková, že mezi 50 nejčastěji předepisovanými léky v USA v roce 2009 jich více než 80% souvisí s nutričním deficitem vyvolaným dlouhodobým užíváním. Tento problém je ovšem ještě závažnější než by se zdálo, protože náprava takového stavu nebývá snadná.

Jakmile tělu schází vitamíny, minerály, enzymy nebo aminokyseliny, začíná slábnout. To vyvolává náchylnost k mnoha nemocem, selháním a zdravotní stav se všeobecně zhoršuje.

Autoři zprávy s názvem The Nutritional Cost of Drugs říkají: „Mnoho vedlejších účinků léků může být vztahováno k nutričním deficitům. Dochází k nim často i proto, že léky jsou užívány příliš dlouho. Když teď byla tato informace vynesena na světlo, mají poskytovatelé zdravotní péče profesní odpovědnost, aby získali vědomosti o nutričních deficitech vyvolávaných užíváním léků. Jen tak budou moci dávat zákazníkům nebo pacientům kvalifikované rady.“

Proč ale není tato odpovědnost brána vážněji?

Hlavní příčina zřejmě spočívá v tom, že tato problematika nebývá adekvátně vyučována v rámci konvenčního vzdělávacího modelu na lékařských univerzitách. To ale mívá za následek, že zdraví lidí užívajících léky je zbytečně ohrožováno – takto vznikající potíže je ale v počátcích možné snadno léčit nebo jim předcházet.

Jedny z nejvýznamnějších léků způsobujících nutriční deficit, jsou přípravky obsahující statiny. U tohoto druhu léků se ukázalo, že způsobují především deficity koenzymu Q10, což je významný antioxidant a složka velmi potřebná pro zdravé svalstvo, pro tvorbu buněčné energie a podporující imunitní systém. Pokud takovýto stav není náležitě korigován, vystavují se pacienti vážným rizikům.

Je proto velmi důležité zajímat se nejen o vedlejší účinky a interakce užívaných léků, ale také o nutriční deficity, které mohou způsobovat.

 


Zdroje:
Lavalle J, Pelton R. The Nutritional Cost of Drugs, A Guide to Maintaining Good Nutrition While Using Prescription and Over-the-Counter Drugs. Morton Publishing Company, 2004.

Mortensen SA, Leth A, Agner E, Rhode M. Dose-related decrease of serum coenzyme Q10 during treatment with HMG-CoA reductase inhibitors. Mol Aspects Med 1997; 18 (supp):S137-44.

Bargossi AM, Grossi G, Fiorella PL, et al. Exogenous CoQ10 supplementation prevents plasma ubiquinone reduction induced by HMG-CoA reductase inhibitors. Mol Aspecs Med 1994;15(supp):S187-93.

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/033245_degenerative_disease_pharmas.html)

Zpět