Měděný povrch ničí až 97% smrtelných bakterií a snižuje tak četnost infekcí o 40%

03.08.2011 21:16

Jonathan Benson

Nová studie, prezentovaná v Ženevě na 1.mezinárodní konferenci o prevenci a zvládání infekce pod záštitou WHO, odhalila, že při používání měděných antimikrobiálních povrchů v nemocnicích je možné snižovat četnost sekundárních infekcí (hospital-acquired infections - HAI) až o 40%. Tento kov účinně ničí až 97% bakterií a s nimi i mnoho virových a plísňových patogenů.

Zmíněná studie byla prováděna v USA na třech odděleních intenzivní péče a dokládá, že jakmile byly obvyklé povrchy nahrazeny měděnými, četnost HAI poklesla až o 40,4%. Přímé testy, zaměřené na smrtelné patogeny na měděném povrchu, odhalily schopnost tohoto kovu rychle a efektivně usmrcovat naprostou většinu patogenů, se kterou lze přijít do kontaktu. Patří k nim i takové patogeny, které jsou už odolné proti antibiotikům nebo dalším prostředkům.

„Rychlé zničení patogenů na měděném povrchu by mohlo být prevencí proti rozvoji mutační rezistence a pomohlo by snížit šíření genů s rezistencí na antibiotika u citlivých a potenciálně virulentních organismů a také u genů, které způsobují virulenci,“ sdělil Prof. Bill Keevil, vedoucí skupiny pro mikrobiologii a ředitel
the Environmental Healthcare Unit z University v Southamptonu (Velká Británie).

„Vnější povrchy z mědi navíc mohou sehrávat klíčovou roli v prevenci přenosů infekcí, které mívají spojitost s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Rozsáhlé laboratorní testy prokázaly antimikrobiální účinnost mědi proti původcům těchto druhotných infekcí a další klinické pokusy na celém světě už dokládají obdobnou účinnost i v prostředí reálného světa.“

Tyto závěry podporují předchozí zjištění, která se týkala antimikrobiálních vlastností stříbra, jež je rovněž známo svými silnými antibakteriálními, antivirovými a protiplísňovými schopnostmi. Praktickým výsledkem bylo například vyrobení nemocničních pyžam se stříbrnými vlákny pro pacienty, u kterých je riziko nákazy zmutovanými nemocničními bakteriemi, jako je třeba
Staphylococcus aureus[1].

„Bakterie přítomné v místnostech na jednotkách intenzivní péče (intensive care unit – ICU) bývají příčinou druhotných infekcí pacientů s četností 35-80%. To ukazuje, jak kritické je udržování čistoty v nemocnicích,“ sdělil Dr. Michael Schmidt, profesor a vedoucí oddělení mikrobiologie a imunologie z the Medical University of South Carolina.

„Měděné povrchy byly v rámci experimentu doplňkem k čistícím protokolům. Díky nim se však podařilo snížit mikrobiální zamoření a dosáhnout statisticky významného snížení počtu infekcí u pacientů, kteří byli ve sledovaných nemocnicích léčeni.“

 

Použitý odkaz:
[1] https://www.naturalnews.com/023879_silver_health_hospital.html


Další zdroje:
https://www.reuters.com/article/2011/07/01/us-copper-antimicrobial-idUSTRE76031820110701
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-07/uos-cri070111.php 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/033008_copper_antimicrobial.html)

 

Zpět