Další vědecká studie odhaluje spojitost vakcinací a zvýšené úmrtnosti kojenců

03.08.2011 21:15

T.M. Hartle

Nová studie, zveřejněná v časopise the Human and Experimental Toxicology odhalila propojenost mezi zvýšenými počty vakcinací kojenců a jejich četnější úmrtností. V posledních letech se téma rizik vakcín pro kojence a malé děti stalo kontroverzním. Objevily se studie, dokládající žádnou spojitost mezi vakcinací a zdravotními problémy včetně syndromu náhlého úmrtí (sudden infant death syndrome - dále SIDS), zatímco jiné ji naopak potvrzovaly. Ve jmenované studii je zdokumentována potenciální spojitost mezi vakcinací a četností úmrtí kojenců.

USA patří k zemím, které vyžadují u dětí do jednoho roku nejvyšší počet vakcinací. Autoři zmíněné studie k tomu poznamenávají: „Soustředili jsme se na 34 zemí s vyšší sociálně-ekonomickou úrovní, které jsou schopné zajistit všechny základní nezbytnosti pro přežití novorozenců: čistou vodu, výživu, hygienu a zdravotní péči. Mnoho těchto zemí vyžaduje provádění relativně vysokého počtu vakcinací a současně zaznamenávají i relativně vysoké četnosti úmrtí kojenců. Tyto země by se měly více zaměřit na své záznamy o úmrtích a znovu přezkoumat, zda některé z nich nemají spojitost s vakcinací – i když jejich klasifikace se týká jiných příčin.“ Tato studie došla k závěru, že země s nejvyššími počty dávek vakcín u kojenců mají rovněž nejvyšší četnosti úmrtí. Na tuto spojitost však už narazilo více odborných studií.

Jiná odborná studie, publikovaná v časopise
the American Journal of Epidemiology, zjistila, že pravděpodobnost úmrtí kojence po vakcinaci je v následujících 72 hodinách až osminásobná. Další studie, publikovaná ve Virchows Archiv and International Journal of Pathology, odhalila opominutí mnoha autopsií u podezřelých SIDS. Na této studii se podíleli patologové se zkušenostmi s případy SDIS po vakcinaci. Když například revidovali případ 3-měsíčního kojence, který zemřel na SIDS, zjistili u něj mimo jiné diagnózu bilateral hypoplasia of the arcuate nucleus (to nedokážu přeložit – pozn.překl.) Vědci konstatovali, že při autopsii prováděné po SIDS bývají pomíjena vyšetření mozkové a srdeční tkáně a doporučili v těchto případech provádění kompletních nekropsií. Tato studie poukazuje na možnosti přehlédnutí, které se mohou vyskytovat při úmrtích vyvolávaných vakcínami. Je potřeba zdůraznit, že ačkoliv počty úmrtí souvisejících s vakcínami bývají podhodnocovány, země s nejnižší úmrtností kojenců mají i nejnižší počty povinných vakcinací. Na prvních místech jsou Japonsko a Švédsko - vyžadují nejméně vakcinací u dětí ve věku do jednoho roku a současně mají jedny z nejnižších úmrtností v celém rozvinutém světě.

Je tedy důležité umět zvažovat rizika a přínosy jakékoliv léčby. Rodiče by měli mít možnost dělat informovaná rozhodování o vakcinacích, která jsou podložena podrobnějšími informacemi. Dnes na celém světě zaznamenáváme výrazný rozpor mezi bezpečností a účinností vakcinace u kojenců. Do toho bývají naneštěstí zapojovány i rozsáhlé finanční zájmy, takže pro rodiče bývá obtížné se dopátrat výsledků nějakého přesného a nestranného výzkumu. Nejnovější závěry zveřejněné v
the Human and Experimental Toxicology jasně poukazují na potřebnost dalšího zkoumání programů vakcinací – a to především s vyloučením finančních vazeb na společnosti, které z těchto programů profitují.


Zdroje:
https://aje.oxfordjournals.org/content/136/2/121.short
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231176
https://www.whale.to/v/sandler9.html


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/032892_vaccines_infant_mortality.html)

 

Zpět