Dvě nové studie varují – lékaři mohou být nebezpeční pro vaše zdraví

22.07.2011 21:15

S. L. Baker

Dnešní systém výuky na univerzitách vede mediky k tomu, aby se naučili kritickému myšlení o potřebách nasazení i potenciálních nebezpečích každého léku, který se chystají předepsat. A chirurgové přistupují k operaci jen tehdy, když jejich tělesné i duševní schopnosti zaručují, že nevystaví svého pacienta žádnému nebezpečí... Je to tak? Bohužel, dvě nové studie ukazují, že tyto předpoklady jsou chybné. Odhalují se v nich kritické příčiny, proč může být komerční medicína nebezpečím pro vaše zdraví a někdy dokonce i ohrozit váš život.

Závěry uváděné v těchto studiích jsou následující: medici dnes absolvují skrytý výukový program, vytvářený a prováděný velkými farmaceutickými firmami (se souhlasem škol), jehož účelem je prosazovat jejich produkty. Velmi mnoho chirurgů se dostavuje k operaci nedostatečně odpočatých (trpí především nedostatečným spánkem) a kvůli své únavě poškozují své pacienty.

A zde následují fakta, potvrzující tyto závěry:

Studenti medicíny v USA bývají doslova bombardováni lékovou propagandou od farmaceutických firem – a jsou jí vystavováni nejen po celou dobu studia, ale i při následné praxi, kdy už sbírají zkušenosti s léčbou pacientů. Podle průzkumu, který vedly Kirsten Austad a Aaron S. Kesselheimz z The Harvard Medical School a který byl nyní publikován v PLoS Medicine, vychází najevo, že velcí producenti léků vytvořili svůj skrytý výukový program, který působí na budoucí lékaře tak, aby propagovali právě jejich léky a terapie.

U poskytovatelů zdravotní péče neustále přibývají kontakty s výrobci léků, které propojují jejich marketing a způsob předepisování léků. Co je však horší, při tomto působení si medici nemohou rozvíjet zdravý skepticismus o potenciálních negativních dopadech takového prosazování léků.

Výzkumný tým v rámci zmíněné studie prošel všechny publikované studie stejného zaměření a posbíral výsledky od 9 980 studentů medicíny, kteří navštěvovali 76 různých škol. Výsledky ukázaly, že většina mediků měla spojení s farmaceutickým průmyslem a že tyto kontakty se dál prohlubovaly během jejich klinické praxe.

Skutečnost je taková, že v USA až 90% všech studentů, kteří pracovali s pacienty na klinikách, dostávalo nějaké vzdělávací materiály pouze od výrobců léků. A většina z nich pokládala za samozřejmost dostávat od nich i dárky. Ospravedlňovali přijímání těchto pozorností tím, že jako dárky je označovali pouze výrobci léků, kteří je museli dávat do svých nákladů; někteří ze studentů tvrdili, že něco takového musí být etické, protože většina ostatních studentů rovněž přijímá dárky.

A téměř dvě třetiny studentů tvrdilo, že navzdory skutečnosti, že dostávají pozornosti, dárky nebo mají jiné kontakty s obchodními zástupci výrobců léků, zůstávají (poněkud zázračně) imunní před jakýmkoliv ovlivňováním z jejich strany. Nedokázali se sjednotit na tom, zda a jak by měly být kontakty lékařů s lékovým průmyslem regulovány.

Autoři zmíněné nové studie doporučují zavedení lepšího vzdělávacího systému pro mediky, kde by se mohli lépe seznamovat s metodami, kterými působí na lékaře výrobci léků. Navrhují také zavést reformy zdravotnických zařízení, mezi které by patřila i pravidla omezující kontakt studentů s marketingem výrobců léků. V prohlášení k médiím ale výzkumníci upozornili, že omezit vlivy farmaceutických gigantů, kteří už mají tak silné vazby na školy a studenty, bude jen velmi obtížné.

V závěrech studie se pak uvádí: „S ohledem na potenciál, který v sobě má skrytý studijní program na vzdělávání, by měly být nové změny zacíleny na předpisy a na osobnosti, které působí jako příklad pro studenty medicíny. Takovéto změny by mohly napomoci posunout vzdělávání o stupínek blíže ke dvěma důležitým cílům: k vytváření silných profesionálních hodnot a také k posilování respektu k vědeckým principům a ke kritickému vidění, které budou později využívány k rozhodování o léčbě pacientů.“

V dalším významném článku, který byl právě publikován v magazínu
The Canadian Medical Association Journal, se můžete dočíst o tom, jak začínající i zkušení lékaři mohou vystavovat své pacienty zvýšenému riziku kvůli své spánkové deprivaci.

„Tento problém se asi bude ještě dál zhoršovat,“ konstatují v úvodníku redaktoři Noni MacDonald, Paul Hebert, Ken Flegel a Matthew Stanbrook. „Medicínská péče těchto dní je mnohem komplexnější, než byla před pár desetiletími... Narůstající komplexnost péče u lůžka nebo na operačním sále klade na lékaře dosud nebývalé rozpoznávací i fyzické nároky.“

Autoři článku uvádí, že poslední studie ukazuje, že nedostatek spánku způsobuje zvýšenou pravděpodobnost chirurgických komplikací – obzvláště, když chirurg v noci před zákrokem spal méně než 6 hodin.

 


Další informace:
https://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001037
https://www.cmaj.ca/cgi/doi/10.1503/cmaj.110402 

(Přeloženo https://www.naturalnews.com/032505_medical_doctors_health_hazards.html)

 

Zpět