Americká vláda podporuje postupnou redukci plomb ze stříbrného amalgamu

10.07.2011 22:45

Peggy Steele

Po desetiletích odmítání tvrzení o toxicitě amalgamových zubních plomb oznámila americká vláda, že podporuje postupné omezování amalgámových výplní. Navíc se vyslovila i pro ochranu dětí a novorozenců a doporučuje všem zemím unie, aby více vzdělávaly rodiče a došlo tak ke zlepšení ochrany dětí – a to i v období ještě před jejich narozením. Spojené státy tedy dnes prosazují dodržování lidských práv každého pacienta nebo rodiče, aby tito měli příležitost činit poučená rozhodnutí o amalgamu.

Tomuto obratu v postoji vlády tleská především Charles G. Brown – president Aliance pro zubní lékařství bez rtuti (
the World Alliance for Mercury-free Dentistry). Plánuje propagaci postoje americké vlády i v jiných zemích celého světa a vyzývá je k obdobnému přístupu, který by vedl ke globálnímu vyloučení amalgamu.

Už dlouhou dobu máme příležitosti se seznamovat s kontroverzí u využívání této zubní výplně. Už v roce 1991 uznala Světová zdravotnická organizace WHO, že převládajícím zdrojem rtuti, které jsou vystavováni lidé, jsou zubní plomby. Poul Moller je jedním z vědců, kteří odhalili, že otrava rtutí je příčinou zdravotních problémů i v jeho vlastní rodině. V roce 2002 vytvořil zprávu určenou komisaři EU pro ochranu zdraví spotřebitelů. která dokládala hrozby plynoucí z trvalého používání rtuti v zubních výplních. V této zprávě je mj. i toto sdělení: „Rtuť, kterou obsahují vakcíny nebo zubní výplně byla dána do souvislostí s chronickými nemocemi u starších lidí i u mladé generace a bývá častou příčinou autismu nebo Alzheimerovy choroby. Skutečnost je taková, že se prokázalo, že ovlivňuje každý tělesný orgán.“

Jeden z kanadských dentistů se rozhodl promluvit za podmínky, že nebude zveřejněna jeho identita – dostal tedy přezdívku Dr. Deepthroat. Učinil toto prohlášení: „Většina dentistů dnes ještě stále popírá možnost toxicity amalgamu v zubech. Rozčiluje je, když o tom jejich pacient začne hovořit. Americká asociace dentistů zakazuje dentistům hovořit o této věci, což je však porušením samotného prvního dodatku Americké ústavy, zaručujícího svobodu slova.“

Tento lékař dále ještě tvrdí: „Kanadská asociace dentistů se chová jako odnož té americké. Používá stejné praktiky i předpisy – třebaže nemá podobnou moc. Amalgam v zubech je velký problém. Byl ale výkonnými orgány skryt pod koberec. A nejde tu jen o amalgamové výplně – i mnoho jiných kovů, které jsou dentisty využívány, jsou toxické.“

Mezinárodní akademie ústní medicíny a toxikologie (IAOMT) stála u vzniku videonahrávky s názvem Smoking Teeth = Poison Gas, které odhaluje jak rtuťové výpary vystupují i ze zubu, který byl vytržen už před 25 lety před natáčením. Průvodní hlas to v nahrávce komentuje takto: „Rtuťové páry vychází z plomb pokaždé, když žvýkáte, umýváte si zuby kartáčkem, skřípete zuby o sebe nebo podstupujete zubní vyšetření.“

Ve videonahrávce jsou ukázány také výsledky pokusů na zvířatech, kdy se u ovcí nebo opic projevují významná množství rtuti ve všech orgánech jejich těla už po 30 dnech aplikace amalgamových plomb. Jeden z dalších výzkumů odhalil po dvou týdnech ve střevech lidí bakterie rezistentní na antibiotika jako následek aplikace amalgamu v zubech. Jiné odborné studie rovněž odhalily poškození proteinů v mozkových buňkách.

V kontrastu s tím ale například magazín the American Medical Association ve svém vydání z 18.4.2006 dospěl k závěru, že na základě pětileté studie o stříbrných amalgamových výplních u dětí jsou tyto „bezpečné.“

O dva roky později – v červnu 2008 ovšem připustila Americká agentura pro schvalování léků FDA po ukončení soudní pře s mnoha skupinami žalujících, že amalgamové výplně mohou způsobovat zdravotní potíže – a to především u těhotných žen, dětí a u rostoucích embryí. Součástí rozsudku tehdy bylo, že FDA musí varovat spotřebitele před potenciálními riziky na svých webových stránkách a také že má vydat nové předpisy pro výplně ze rtuti nejpozději do jednoho roku.

Pokud už dnes Americká vláda podporuje redukci stříbrných amalgámových výplní, můžeme snad doufat, že k tomu začne docházet co nejdříve.

[Poznámka editora: NaturalNews zásadně nesouhlasí s využíváním všech forem testování na zvířatech. Plně podporujeme takové uplatňování humánní medicínských experimentů, které nepoškozuje zdraví a prospěch všech živých bytostí.]


 

Další informace:
https://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC3/United States.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9ylnQ-T7oiA
https://www.newmediaexplorer.org/sepp/2004/05/11/mercury_toxic_amalgam_unsuitable_for_dental_restoration.htm
https://www.laleva.cc/supplements/tobyrne_frommoller.html(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/032137_silver_fillings_mercury.html)

 

Zpět