Vyšetření CT, sledující průběh léčby rakoviny, způsobuje jen další rakovinu

07.07.2011 21:28

Jonathan Benson

Muži s diagnózou rakoviny varlat často svolují k pravidelným vyšetřením CT, která mají monitorovat další vývoj po aplikované léčbě. Avšak nejnovější studie, publikovaná v magazínu the Cancer, dokládá, že takováto vyšetření ve skutečnosti vyvolávají tzv. sekundární rakovinu a upozorňuje, že by lékaři měli dobře zvážit tento důležitý fakt – a to ještě předtím, než je lehkomyslně doporučí svým pacientům.

„Toto je první studie svého druhu o které vím a jež ukazuje, že diagnostické vyšetření CT způsobuje rakovinu - a to dokonce statisticky prokazatelně,“ sdělil John Boone, spoluautor studie, působící jako profesor oddělení radiologie na
the University of California a je také uznávaným odborníkem na CT. „Instituce, doporučující tyto vyšetřovací metody musí přehodnotit takovéto agresivní nadužívání CT a měly by častěji dávat přednost ultrazvukovým metodám nebo magnetické rezonanci.“

Do zmíněné studie bylo zahrnuto celkem 7 301 záznamů pacientů s rakovinou varlat za období 1988 až 2005. Tým autorů zjistil, že muži, kteří podstupují obvyklý počet 15 vyšetření CT v průběhu standardní doby 5 let po léčbě, mívají mnohem větší pravděpodobnost vzniku sekundární rakoviny ve srovnání s muži, kteří si zvolí jiné způsoby vyšetření.

„Vedlejší účinek je tak horší, než samotná nemoc,“ komentoval další spoluautor Dr. Chamie používání CT. „Sekundární rakovinou takto onemocní a pak i umírá více mužů, než je tomu u těch, kterým přetrvá původní onemocnění.“

Studii tedy můžeme zařadit ke stále častějším důkazům o tom, jak reálná jsou nebezpečí vyšetření metodou CT i dalších zobrazovacích vyšetření, využívajících ionizačních záření. Jiná studie tohoto druhu byla zveřejněna např. v roce 2010 v
the New England Journal of Medicine – také ona varuje před velmi závažným ohrožením života, které vyvolává nadužívání CT [1]. Jiná studie, kterou zveřejnili krátce předtím v the Archives of Internal Medicine, odhaduje, že vyšetření CT jsou v USA každoročně příčinou vzniku asi 29 000 rakovin a 14 500 úmrtí [2].


 

Použité odkazy:
[1] https://www.naturalnews.com/030345_CT_scans_radiation.html
[2] https://www.naturalnews.com/028621_CT_scans_cancer.html


Zdroj:
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-03/uoc--fcs033011.php


 

(https://www.naturalnews.com/032120_CT_scans_cancer.html)

 

Zpět