Autor vakcíny proti obrně usvědčen z nezákonných experimentů na mentálně postižených pacientech

08.05.2011 21:10

Mike Adams

Dr. Jonas Salk, jeden z „bohů“, patřících do kultu farmakologie a vědec, který je uznáván jako vynálezce vakcíny proti obrně, byl nedávno usvědčen z toho, že prováděl nezákonné medicínské pokusy na mentálně postižených pacientech. Tato skutečnost vyšla na světlo za přispění agentury the Associated Press (AP). Je ale ironickou souhrou náhod, že se tak stalo v rámci zkoumání historie medicínských experimentů v rámci přípravy na konferenci o etické biologii, která proběhla ve Washingtonu.

Podle zjištění agentury AP byl Dr. Jonas Salk spoluautorem klinického pokusu, při němž byli očkováni zkušební protichřipkovou vakcínou nesvéprávní pacienti v útulku ve městě Ypsilanti (stát Michigan). Následně pak byli tito lidé vystavování po několik měsíců horečkám. Oběti tohoto medicínského experimentu byly označovány jako „senilní a slabomyslní“, což mělo zajistit, aby získání jejich souhlasu k účasti na experimentu nebylo nutné. Také to ale znamená, že Dr. Jonas Salk - jedna z nejváženějších osobností v moderní medicíně - prováděl tento experiment a
přitom porušoval jak medicínskou etiku, tak i zákon.

Není pak zarážející, jak průmysl vakcín a jeho propaganda využívající medicínských magazínů útočí na své odpůrce (mezi něž patří např. Dr. Andrew Wakefield) s tím, že údajně porušili medicínskou etiku, protože shromažďovali vzorky krve (byť se souhlasem dárců) a zatím jiné velké osobnosti se daří přistihnout při provádění nezákonných medicínských experimentů, v jejichž rámci jsou bez vlastního souhlasu očkováni duševně nemocní pacienti a všichni kolem jen mlčí?

Ve farmakologickém kultu vakcín bývá kterýkoliv vědec, prohlašující, že vakcíny jsou pro vás prospěšné, pokládán za „autoritu“ - a to i bez ohledu na to, kolik zákonů porušuje, kolika obětem způsobí újmu nebo kolik zla způsobí jen proto, aby dosáhl svých předem stanovených výsledků. Jak máme možnost sledovat napříč celou historií, vakcínový průmysl vždy otevřeně svoloval, aby vědci prováděli své pokusy a přitom překračovali zákon. Dokonce přitom způsobují i zmrzačování nebo smrt lidí. (A vypadá to, že se v tomto ohledu zatím mnoho nezměnilo...)

Velká lež kolem vakcíny proti obrně

Nebude zřejmě žádným překvapením, že výše zmíněný experiment Dr. Jonase Salka nebyl financován z federálních zdrojů. A to je jen počátek všech lží a podvodů kolem tohoto vědce a vakcíny proti obrně. Můžeme už nyní s určitostí konstatovat, že vakcína proti obrně byla selháním a vůbec se nepodílela na jejím vyhlazení. To si ale ponecháme pro další článek. Dnešním námětem jsou nezákonné medicínské experimenty, prováděné šílenými vědci, kteří pracují pro farmaceutický průmysl vakcín.

V tomto případě vás bude zřejmě absolutně šokovat skutečná historie kriminálních medicínských experimentů, které byly prováděny především proto, aby dál zvyšovaly zisky velkých farmaceutických firem. Takto to popisuje agentura AP:

„Na přelomu 40. a 50. let minulého století jsme mohli zaznamenávat rozsáhlý růst průmyslu farmacie a zdravotní péče, doprovázený také rozmachem experimentů na vězních, které byly financovány jak vládou, tak i korporacemi. V 60. letech už nejméně polovina států americké unie dala souhlas k tomu, aby vězni byli využíváni jako medicínská laboratorní morčata.“

A to vše je výsledkem narůstajícího vlivu farmaceutických firem na státní instituce. Kde musí být vytvářen především zisk,
tam není místo pro lidská práva. Jak prokazují historické záznamy, americká vláda se opakovaně spikla s lékovým průmyslem, aby zneužila nevinné lidské bytosti v roli nevědomých laboratorních morčat pro nebezpečné a někdy i smrtelné medicínské experimenty.


Jak se můžete sami přesvědčit, tak historie vakcín je historií plnou kriminálních činů části výzkumníků v medicíně, jako je Dr. Jonas Salk (a mnoha dalších). Toto nebyli žádní hrdinové medicíny; stali se pouhými zločinnými nástroji, placenými farmaceutickými společnostmi a pravidelně porušovali samotné základy medicínské etiky, aby podvedli vězně, duševně nemocné pacienty a staré lidi a přidělili jim roli pokusných zvířat.

Zločinná historie vakcín

Vakcíny jsou založeny na historii plné podvodů a zločinnosti - to nyní odhalila i agentura AP.

AP nám například oznámila, že „v roce 1963 výzkumníci 19 starým a duševně nemocným pacientům injekčně aplikovali rakovinné buňky. Stalo se to v
the Jewish Chronic Disease Hospital v New Yorku a vědci tak chtěli zjistit, jak budou těla pokusných subjektů reagovat.“ Šlo o experiment financovaný farmaceutickými společnostmi, vedl jej ale zločinný vědec, který trval na tom, že jde o „vědecký“ pokus.

A tak tu máme jiný úhel pohledu na všechny tyto experimenty:
Všechny tyto zločinné a nehumánní medicínské experimenty byly prováděny ve jménu „vědy“. Ať už při nich šlo o infikování černochů, injekční aplikace u vězňů nebo najímání prostitutek, které měly šířit sexuálně přenosné nemoci (což je další z experimentů, který byl pro změnu financován národním institutem pro zdraví - NIH), všechny obdobné zločinné aktivity byly prováděny pod nálepkou „vědeckosti.“

Zpráva agentury AP pokračuje následovně:

„V průběhu slyšení v americkém kongresu v roce 1973 doznali představitelé farmaceutického průmyslu, že využívali vězňů k testování, protože to bylo levnější než testy na šimpanzích.“

Ano - je to skutečně tak: levnější než šimpanzi! Musíme prostě zbožňovat farmaceutický průmysl za jejich úsilí šetřit náklady, že? Je to jen další příklad takového jejich přístupu, kdy výzkumníci pod záštitou „vědy“
kladou lidské bytosti na nižší stupeň než zvířata.

 

V současnosti farmaceutické společnosti využívají k lékařským experimentům oběti v rozvojových zemích

Mnoho těch nejzrůdnějších medicínských experimentů dosud objasněných je velmi detailně popsáno ve zprávě agentury AP, v níž nalezneme mj. i toto:

„Věznice Holmesburg ve Filadelfii se podílela na rozšířeném použití vězňů při lékařských experimentech. Některé z těchto obětí se dodnes zdráhají o tom hovořit. V knížce popisující tyto pokusy například prozradil Edward 'Yusef' Anthony, že souhlasil s tím, aby na jeho zádech byl odstraněn pruh kůže, aplikovány žíraviny a pak testován lék. To vše musel vytrpět jen kvůli menší peněžní částce, za kterou si mohl ve věznici koupit cigarety.

„Byl jsem tehdy schopen jen volat ‚Bože, moje záda úplně hoří! Dejte to pryč!‘“ Tak to popisoval Anthony v rozhovoru pro AP, když si vybavoval začátky celých týdnů trvajících svědění a trýznivých bolestí. (https://www.aolnews.com/2011/02/27/horrific-us-medical-experiments-come-to-light/)

Bylo samozřejmé, že jakmile tyto četné zločinné praktiky vyšly na světlo, americká vláda byla nucena experimenty zastavit kvůli veřejnému pobouření. A tak výrobci léků prostě jen přemístili své zločinné pokusy do zahraničí, kde se dodnes podílí na pravidelných medicínských experimentech, probíhajících na dětech z rozvojových zemí. Obvykle je k tomu potřeba uplácet vrcholné představitele vlád v těchto zemích, aby byli shovívaví ke svým vědcům a výzkumníkům, dopouštějících se „farmaceutických zločinů“ na místních obyvatelích.

O tomto druhů experimentů, prováděných v Guatemale, se můžete dočíst například v tomto článku:
https://www.naturalnews.com/029924_medical_experiments_Guatemala.html

Dlouhá, avšak pravdivá historie medicínských experimentů farmaceutického průmyslu ve jménu „vědy.“

Server NaturalNews samozřejmě také přinášel informace o těchto medicínských experimentech už v roce 2006, když zveřejnil reportáž na pokračování o experimentech na lidech v USA (https://www.naturalnews.com/019189.html, https://www.naturalnews.com/019187.html).

Po následujících pět let ovšem hlavní zpravodajská média o této záležitosti mlčela a naprosto selhala v informování veřejnosti o tomto spiknutí vlády a farmaceutických firem - a tento stav trval až do roku 2010, kdy na světlo vyšly až zprávy o experimentech v Guatemale. Až v této době se stalo, že většina lidí, kteří se dozvěděli o zločinných lékařských experimentech, za kterými stál NIH a financovala je i americká vláda, z toho byla naprosto šokována... a největší ohromení způsobovala skutečnost, že něco takového se mohlo stát jen za přispění amerického farmaceutického průmyslu nebo jejich vlastní vlády.

A tak se stalo, že nešťastné události v Guetemale těžce poškodily i pověst toho, co bylo skryto za scénou a co se odehrávalo ve jménu vědy a prostřednictvím „konspirace zisku“, jež byla velmi dlouhou dobu praktikována velkými farmaceutickými výrobci a vládou USA.

A na začátku zmiňovaný Dr. Jonas Salk byl samozřejmě součástí této zločinné konspirace. Nejenže je nyní zapletený do těchto zločinných medicínských pokusů, ale jak budete mít možnost se sami přesvědčit v připravovaných článcích pro NaturalNews,
veškeré uznání, kterého se dostalo Dr. Salkovi za potření obrny, je založeno na podvodném překrucování historických dat - jde o něco, co záměrně udělal průmysl vakcín jen
za tím účelem, aby přesvědčil lidi, že jen díky vakcínám se podařilo ukončit epidemie obrny!

 

Skutečná pravda je ale úplně jiná. „Úspěch“ vakcín proti obrně byla lež, která byla hlásána v průběhu 60. let minulého století. A „hrdinská“ postava Dr. Jonase Salka byla lží 70. let. Tento člověk byl zločincem farmaceutického průmyslu a pravda o něm a o jeho smrtelných vakcínách už konečně začala vycházet najevo.

Sledujte další články na serveru NaturalNews, které odhalují lži o vakcíně proti obrně a o domnělých „hrdinech medicíny“, kteří se ve skutečnosti ukázali být zločinnými vědci, pracujícími pro výrobce léků a zneužívající lidské životy k testování jejich smrtelných chemikálií a vakcín.

Pravda o historii farmaceutického průmyslu a o vakcínách už konečně vychází na povrch, přátelé. Oni už nemohou trvat na tom, že tu jde pouze o hromadu „konspiračních teorii“: tyto informace začínají už publikovat i hlavní média. A je tu ještě mnoho věcí, které stále čekají na odhalení...


 

Další zdroje:
https://www.aolnews.com/2011/02/27/horrific-us-medical-experiments-come-to-light/
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/27/AR2011022700988.html
https://news.yahoo.com/s/ac/20110302/us_ac/7959022_us_government_medical_experiments_of_the_recent_past_revealed 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/031564_Jonas_Salk_medical_experiments.html)

 

Zpět