Každý sedmý vědec ví o falšování výsledků „vědeckých“ studií

16.02.2011 20:45

David Gutierrez

 

Jeden ze sedmi vědců udává, že jsou mu známi kolegové, falzifikující závěry svého výzkumu – to dokládá studie vedená výzkumníky ze skotské univerzity v Edinburgu, publikovaná v the journal PLoS One

 

V posledních letech se vynořilo mnoho skandálů kolem falzifikace vědeckých dat – patří mezi ně např. jihokorejský výzkumník, který si vymyslel data během výzkumu kmenových buněk. Kolem lékařského výzkumu a průmyslu, který je na něj navázán, narůstají polemiky. Je otázkou, zda výzkumníci, kteří berou peníze od výrobců léků nejsou ovlivnitelní s ohledem na falzifikaci svých údajů...

 

Narůstající počty důkazů naznačují, že dosud známé podvody jsou jen špičkou ledovce a že mnoho případů není nikdy odhaleno,“ konstatuje výzkumnice Daniele Fanelli

 

V rámci průzkumu byly přehodnoceny výsledky 21 různých zmanipulovaných vědeckých výzkumů, které proběhly v letech 1985 až 2005. Respondenti zapojení do těchto studií byli znovu dotazováni, zda se oni sami nebo někdo jim známý účastnili buď na padělání (přímých změnách) údajů nebo zaznamenali nějaké pochybné praktiky,.

 

Za pochybné bývají označovány jakékoliv nepatřičné procedury manipulace, ke kterým patří potlačování zveřejňování výsledků odporujících dřívějšímu průzkumu, upravování dat založené na „vnitřním pocitu“, změny závěrů pod nátlakem financovatele nebo selektivní výběr dat, která mají být zahrnuta do zpracování.

 

Každý sedmý z dotazovaných vědců sdělil, že si uvědomuje existenci kolegů, kteří se nechali zapojit do padělání. Jen slabá polovina (46%) z nich připustila, že zná konkrétní spolupracovníky, kteří se dopustili takových pochybných praktik. Avšak jen 2% dotazovaných připustilo, že by sami někdy padělali výsledky.

 

I když jsou 2% vyšší než původní odhady výskytu padělaných dat, autoři této studie jsou přesvědčeni, že toto číslo je příliš nízké. Se vší pravděpodobností se v tomto výsledku odráží jak neochota dotazovaných připouštět své špatné jednání, tak i tendence interpretovat něčí chování velmi shovívavě. Proto označují častěji falšované jako sporné nebo sporné jako přijatelné.

 

Výzkumníci v oblastech medicíny nebo farmacie patřili k těm, kteří byli častěji ochotni připustit špatné chování, pokud je srovnáváme s jinými oblastmi.

 

Zdroj:

www.timesonline.co.uk.

 

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/026865_natural_health_technology_renewable_energy.html)

 

Zpět