Více než 2 000 očkovaných dětí zemřelo: taková je cena podnikání

02.04.2011 21:56

Neil Z. Miller

Japonští vládní činitelé vydali počátkem března 2011 lékařům příkaz zastavit vakcinaci proti pneumokoku a hemofilu (haemophilus influenzae type B vaccineHIB) neboť následkem těchto očkování zemřely už 4 děti. Skutečná informace však nebyla nikdy oznámena: více než 2 000 dětí zemřelo jen v USA poté, co byly očkovány těmito vakcínami a nikdo odpovědný dosud nevaroval rodiče ani nezastavil jejich produkci. Životně důležitou se tedy stává bezpečnostní revize, která by měla rozhodnout o zastavení nebezpečného očkování, aby tak byly další americké děti ochráněny před zdravotní újmou nebo úmrtím.

Paul Offit – mluvčí výrobce vakcín se ale hájil proti japonskému radikálnímu opatření těmito slovy: „Japonské ministerstvo zdravotnictví se dopustilo velkého omylu, když zakázalo očkovací programy proti pneumokoku a HIB.“ Dále pak vyslovil tento mluvčí domněnku, že úmrtí byla pravděpodobně způsobena syndromem náhlého úmrtí (s
udden infant death syndromeSIDS) nebo z jiné podobné příčiny – mohlo to být cokoliv, ale ne vakcíny. Často se údajně stává, že děti onemocní a zemřou jen shodou okolností.

Rovněž William Schaffner – šéf oddělení medicíny při univerzitě Vanderbilt má podobné mínění jako P. Offit: úmrtí mohou podle něj být jen „náhodnou shodou“. Ironií osudu by ale mohla být i jiná shoda okolností: W. Schaffner je totiž na výplatních listinách výrobců vakcín, jejichž skladové zásoby se po informacích z Japonska hůř prodávají. Ani jeden ze zmíněných obhajovatelů však nikdy neviděl žádnou mrtvou oběť očkování, takže jejich posuzování skutečných příčin úmrtí nejsou vůbec vědecky opodstatněná.

Podle vyjádření Shelly Burgess – mluvčí americké agentury pro schvalování léků (FDA) „nebyly dosud zaznamenány „žádná ohrožení bezpečnosti nebo mimořádná hlášení.“ Takové tvrzení je ale velmi podivné, neboť ohlašovací systém nepříznivých projevů vakcín (
the Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS) již zaznamenal více než 59 000 hlášení nežádoucích reakcí na tyto dvě vakcíny v průběhu několika posledních let. Více než polovina těchto případů – 30 094 si vyžádala hospitalizaci a 2 169 postižených pacientů nakonec zemřelo. Kolem 95% z těchto úmrtí se týkalo dětí do věku 3 let.

Za posledních pět let (od roku 2006 do 2010) celkem 17 595 lidí v USA oznámilo nežádoucí reakci na vakcínu HIB nebo proti pneumokoku; z nich 494 zemřelo bezprostředně po injekci. Je potřeba navíc poznamenat, že tyto počty reprezentují pouze „oficiální“ čísla ze systému VAERS. David Kessler, bývalý představitel FDA již dříve zveřejnil odhad, že na každé oficiální hlášení o nepříznivých reakcích na léky připadá až 100 dalších poškozených pacientů, jejichž případy ale nejsou ohlašovány.

V Japonsku není většina vakcín vyžadována – v kontrastu s tím tedy nemůže být bláznivý donucovací přístup amerických propagátorů vakcinace považován za všeobecný. Japonští novorozenci bývají plošně očkování pouze proti dětské obrně a DTaP (záškrt tetan a dávivý kašel). Vakcíny proti pneumokoku a HIB byly v Japonsku přidány na seznam až nedávno, avšak jsou dobrovolné. Zkuste si to porovnat s nabitým, nebezpečným a lukrativním rozpisem pro americké novorozence: zde se vyžaduje někdy i opakované očkování proti obrně, DtaP, hepatitidě B, pneumokoku, HIB, rotaviru, chřipce aj.

Podtrženo a sečteno: když čtyři japonské děti zemřely následkem vakcinací, japonské ministerstvo zdravotnictví okamžitě zastavilo příslušný vakcinační program. Oficiální představitelé v USA prohlásili tento krok za „bláznivý“ i navzdory tomu, že pravděpodobně zachrání další děti před zdravotní újmou. V USA zemřely už tisíce lidí po aplikování vakcíny proti stejným nemocem jako v Japonsku, avšak nikdo ze zodpovědných nezakročil. Autority, které v USA rozhodují o vakcinacích, se zjevně domnívají, že zemřelé děti jsou nahraditelné a že lidé jsou zaručeným trhem, který může být využíván pro komerční účely. Ochrnutí nebo úmrtí amerických občanů poté, co byli povinně očkováni, bývá bráno pouze jako cena za podnikání...


Použité zdroje:
Forbes (March 7, 2011).
MSNBC (March 7, 2011).
Daily Finance (March 8, 2011).
JAMA (June 2, 1993).
VAERS
www.medalerts.org


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/031820_vaccinations_babies.html)

 

Zpět