Proč jsou Amiši zdravější než většina Američanů

02.04.2011 21:53

Paul Fassa

Náboženské komunity Amišů představují model skutečně zdravého životního stylu bez stresu, od kterých se máme co učit. Většina Američanů se posmívá jejich způsobu života a zároveň ignoruje podstatu tradic Amišů. Tito lidé však bývají mnohem zdravější než zbytek moderní americké společnosti.

Kontroverze vakcinací

Pokud začnete hledat na Google, najdete množství protichůdných článků o tom, jak se Amišové podrobují nebo odmítají vakcinace. V této komunitě jsou vakcinace novorozenců obtížně realizovatelné, protože porody obvykle probíhají v jejich domácnostech, obvykle za účasti porodních asistentek. Pokud naopak dochází k porodům v nemocnicích, mezi prvními bývá u novorozenců velmi brzy prováděna vakcinace proti hepatitidě B

Kombinovaná vakcinace proti hepatitidě B bývá vnucována s odůvodněním, že údajně chrání novorozence proti onemocněním jater, která se však nejčastěji přenáší pohlavním stykem nebo injekčními jehlami mezi narkomany. I kdyby tyto vakcíny účinkovaly, měly by být naprosto zbytečné u dětí, jejichž matky nepatří mezi rizikovou populaci. Právě tyto vakcíny spolu s ostatními toxickými druhy, které bývají bezohledně aplikovány novorozencům, bývají spojovány s nárůstem výskytů autismu a syndromu náhlého úmrtí (
sudden infant death syndrome – SIDS).

Dan Olmstead – autor internetových stránek „Věk autismu“ (
Age of Autism) provedl někdy v roce 1995 průzkum v oblasti Pennsylvánie, která je hustě obydlena Amiši a nalezl zde pouze tři případy autizmu. Přitom jedním z nich bylo čínské dítě, kterému bylo aplikováno několik vakcín ještě předtím, než bylo adoptováno do nové rodiny Amišů. Další byl celkem vzácný případ dítěte z rodiny, která podlehla masové propagandě a nátlaku lékařů a nechala své dítě naočkovat. U tohoto dítěte došlo k autizmu velmi brzy potom. U třetího zaznamenaného případu se autorovi nepodařilo zjistit žádné okolnosti, které mohly vést k onemocnění.

Pokud by ale byla četnost celonárodní statistiky počtu výskytů autismu byla vztažena na komunitu Amišů, mělo by se mezi nimi vyskytovat až kolem 200 případů a nikoliv pouhé tři. Konvenční medicína prohlašuje, že velký vliv zde mívá genetika. Navzdory nesouhlasným tvrzením budou mnozí určitě souhlasit, že v oblastech obývaných Amiši vakcinace prakticky neprobíhají.


Epizoda s dětskou obrnou

V roce 2005 došlo k šíření nepravdivých informací o šíření obrny mezi Amiši a věnovaly se tomu všechna hlavní média. Tato falešná hromadná nákaza byla uvedena na pravou míru s přispěním Dr. Sherri Tenpenny. V podstatě tehdy šlo o to, že u 4 dětí byla odhalena stopová množství vitu obrny ve stolici. Žádné z těchto dětí ale netrpělo jakýmkoliv postižením.
Tento virus totiž nebyl vitální a pocházel z vakcíny, podávané ve formě sirupu.

Nešlo tedy o žádnou hromadnou nákazu. Všechny děti byly ještě velmi malé – jedno mělo jen 7 měsíců – u nikoho se neobjevily žádné závažné příznaky. A jak se dostaly k této vakcíně? Vakcína v podobě sirupu je stále podávána v rozvojových zemích, ale v USA bylo podávání zastaveno v roce 2000 kvůli nebezpečí vyvolávání choroby. Šíření poplašných zpráv v médiích v roce 2005 mělo vyvolávat paniku. Byl to snad záměr, který měl přimět Amiše, aby se nechali vakcinovat?


Další zdravotní faktory u Amišů

Způsob života bez aut nebo televizorů je pro nás těžké pochopit. Nepokládáme za příliš praktické ani pěstování vlastních potravin. To je ale to nejdůležitější v modelu života v komunitách Amišů. Nekonzumují žádnou nevýživnou stravu, nepijí alkohol ani nekouří. Léky a vakcíny mezi nimi téměř neexistují. Vyrábí si své vlastní syrové mléko a mléčné výrobky a pěstují své vlastní organické plodiny.

Každý příslušník této komunity tělesně pracuje a přemísťuje se pěšky. Výsledkem je to, že se mezi nimi vyskytují jen vzácně případy srdečních potíží nebo diabetu a prakticky vůbec netrpí obezitou. Četnost výskytu rakoviny mezi nimi bývá až o 72% nižší, než je běžný průměr.

Jejich smysl pro rovnostářství a spolupráci vylučuje soutěživost a ekonomické rozdíly. Každý z členů komunity ochotně pomáhá jiným – ať už jde o stavění domu nebo stodoly. A jak se situace mezi ostatními obyvateli neustále zhoršuje, budeme možná potřebovat postupně přecházet k základnímu modelu života podle Amišů, abychom zase začali žít bez stresu a zdravěji.

 


Další informace:
https://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri3.htm
https://thebovine.wordpress.com/2011/03/06/why-is-autism-so-rare-among-the-amish/#more-21442
https://healthmad.com/nutrition/what-can-you-learn-from-the-amish-about-staying-healthy/
https://editor.nourishedmagazine.com.au/articles/why-dont-the-amish-have-autistic-children 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/031782_Amish_health.html)

 

Zpět