Antibiotika nejsou potřebná proti ušním infekcím dětí

13.03.2011 21:02

Dr. Randall Neustaedter, OMD

Ušní infekce představují jeden z nejčastějších důvodů pro předepisování antibiotik dětským pacientům. Dochází k tomu i navzdory doporučení AAP (the American Academy of Pediatrics), které pro tento druh infekcí navrhuje pozorný dohled po dobu 48-72 hodin bez antibiotik (publikováno v roce 2004). K tomuto závěru se došlo kvůli zjištění, že většině dětí se daří lépe, když se jim taková léčba neordinuje.

Poslední odborná studie k této problematice, publikovaná v časopise JAMA v listopadu 2010 potvrzuje rozumnost přístupu vyhýbat se antibiotikům v případech léčby ušních infekcí. Tato studie vlastně vyhodnocovala výsledky 125 předchozích studií, které srovnávaly účinky antibiotik s placebem. Došlo se k závěru, že až 80% dětí s ušní infekcí se uzdraví v průběhu 3 dnů i bez antibiotik. Pokud by byly všechny tyto děti léčeny antibiotiky, nastane zlepšení až u 92% z nich. Toto navýšení mívá ale bohužel ale i svou stinnou stránku: u 3-10% takto léčených dětí se rozvíjí zažívací potíže a průjmy. Autorům studie se zatím nepodařilo odhadnout, jaké budou dlouhodobé účinky léčby antibiotiky na rezistenci pacientů a k jakým dalším infekcím pak může docházet. Některé podobné studie ale naznačují, že děti po takové léčbě vykazují rezistenci na antibiotika a mívají více opakovaných ušních infekcí, než děti bez léčby antibiotiky. To lze zdůvodnit tím, jak antibiotika působí na produkci bílých krvinek. Po takovém oslabení jejich tvorby pacient není schopen účinně bojovat s infekcí a proto je její návrat mnohem pravděpodobnější.

Nevýrazné přínosy nasazování antibiotik v případech ušních infekcí tak mohou být převažovány vedlejšími škodlivými účinky – obzvláště když přihlédneme k tomu, že na takové akutní infekce existují i jiné bezpečné a efektivní způsoby léčby.

Už stovky (a snad i tisíce) let se proti ušním infekcím používá homeopatie a byliny. Jedna z klinických studií, prováděná metodou dvojitého zaslepení, srovnávala homeopatickou léčbu ušních infekcí s placebem. Jejím výsledkem bylo zjištění, že homeopatika omezují výrazně příznaky onemocnění už po 24 hodinách. Také čínská medicína nabízí v těchto případech účinnou léčbu bylinami – k dispozici má i receptury speciálně vytvořené pro použití v pediatrii. Pokud začnou být alternativní metody uznávány ve větší míře a lékaři vezmou v úvahu důkazy o selhávání antibiotik, které předkládá nespočet odborných studií, mohli bychom se dočkat konce éry předepisování antibiotik na ušní infekce u dětí.


 

Reference:

AAP Subcommittee on Management of Acute Otitis Media, Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Pediatrics 2004 (May) 113(5)1451-1465.

Coker TR, Chan LS, Newberry SJ, Limbos MA, Suttorp MJ, Shekelle PG, Takata GS. Diagnosis, microbial epidemiology, and antibiotic treatment of acute otitis media in children: A systematic
review. JAMA. 2010 Nov 17;304(19).

Fratkin J. Pediatric ear infections and
Chinese medicine. (https://www.drjakefratkin.com/pdf/EarInfection.pdf)

Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: A preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatric Infectious Disease Journal 2001;20(2):177.
Neustaedter R. The Holistic Baby Guide: Alternative Care for Common Health Problems. 2010, New Harbinger Publications, Oakland, CA.
Rosenfeld RM, Kay D. Natural history of untreated otitis media. In: Rosenfeld RM, Bluestone CD, eds. Evidence-Based Otitis Media. 2nd ed. Hamilton, ON, Canada: BC Decker Inc; 2003:180-198.


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/030732_ear_infections_antibiotics.html)

 

Zpět