Farmaceutické společnosti si najímaly fiktivní autory článků, aby zkreslily skutečnost o hormonálních lécích

26.02.2011 21:33

S. L. Baker

Když bývají v odborných medicínských časopisech a v odborných přílohách magazínů publikovány vědecké informace o výzkumu z oblasti léků, očekáváte, že takové informace byly pečlivě ověřeny a jsou přesné a opírají se o fakta - že ano? To je ale chyba. Zrovna nedávno bylo zdokumentováno, že velcí výrobci léků platili autorům odborných článků, které měly pokroutit pravdu o škodlivých účincích a podsouvat překroucené informace a marketingová sdělení a dávat jim podobu „seriózních“ článků pro lékařské časopisy.

Tyto skutečnosti byly odhaleny už během první akademické analýzy 1 500 odpečetěných dokumentů v rámci soudního řízení proti farmaceutické společnosti Wyeth (v současnosti již patří pod koncern Pfizer). Tento soudní případ se odehrával v červenci 2009 a obžalováni byli výrobci hormonálních léků určených ke zmírnění potíží v menopauze. Žalobu podalo více než 14 000 žen, které v průběhu užívání preparátů onemocněly rakovinou prsu. V průběhu soudních jednání vyšlo najevo tolik šokujících faktů, že Americký federální soud rozhodl dokumentaci zveřejnit.

Rozbory těchto dokumentů, které byly nedávno publikovány i na internetovém portálu
PLoS Medicine, přesně dokládají, jakým způsobem farmaceutické společnosti využívaly články neexistujících autorů a z těchto pak vytvářely reklamní články vydávané v medicínských časopisech a v přílohách magazínů. Například Dr. Adriane Fugh-Bermanová, která působí jako asociovaná profesorka oddělení fyziologie na the Georgetown University Medical Center ve Washingtonu, analyzovala desítky recenzí a komentářů fiktivních autorů. Tyto byly zaměřeny na lék Prempro a vycházely jak v lékařských časopisech, tak i v odborných přílohách časopisů.

Dr. Fugh-Bermanová zjistila, že fakta v článcích byla zmanipulovaná za účelem propagace neprokázaných přínosů léku Prempro a odhalila i pokusy bagatelizovat jeho škodlivé účinky. A co víc, články byly úmyslně napsány tak, aby ukázaly všechny jiné druhy terapií ve špatném světle. Tyto články byly ve velkém rozsahu rozesílány přímo lékařům a také zástupcům farmaceutických firem, kteří je využívali k přesvědčování lékařů - Prempro měl vypadat skvěle a předepisován měl být co nejvíce. A to se také dělo - milióny žen na něj dostávaly recepty.

Jak vlastně společnost Wyeth dokázala tak zavádějícím způsobem zkreslit medicínské informace, aby mohla prodat co největší množství léků? Tento farmaceutický gigant si najal společnost
DesignWrite, zabývající se lékařským vzděláváním a komunikací a ta na zakázku vytvořila články fiktivních autorů. Najatí autoři dostali pokyn, aby zlehčovali existující rizika rakoviny prsu, spojená s hormonální terapií a vyzdvihovali domnělé přínosy léku na kardiovaskulární systém. A to vše i navzdory tomu, že prezentovaná fakta nebyla podepřena žádnými vědeckými důkazy. Společnost Wieth ale nezůstala jen u toho - měla i falešné autory, kteří propagovali neověřené používání hormonální terapie za účelem předcházení demenci, Parkinsonovy choroby, problémů se zrakem a dokonce i proti vráskám!

Tím, že společnost Wyeth překroutila výsledky vědeckého výzkumu, dosáhla značného navýšení prodeje léků. A lidé z
DesignWrite, kteří to provedli, z toho měli rovněž prospěch. Následná analýza odhalila, že DesignWrite zaplatila za články fiktivních autorů 25 000 dolarů. V těchto článcích se psalo o klinických pokusech a byly sestaveny dokonce i čtyři rukopisy o experimentech s nízkými dávkami léku Prempro. Navíc měla společnost DesignWrite dohodu na sepsání dalších 20 recenzních článků o léku - za každý článek dostala 20 000 dolarů.

Dr. Fugh-Bermanová svou studii uzavírá takto: „Pod tíhou rostoucího množství důkazů o tom, že k propagaci léků pro hormonální terapii byli využiti fiktivní autoři (ghostwriters), musí medicínské profese přijmout kroky k tomu, aby se do takové propagace nezapojovali lékaři. Je potřeba zajistit, aby se takovýmto nežádoucím vztahům mezi farmaceutickým průmyslem a akademií zabránilo, ještě než se dostanou před soud.“

 


Další intormace:
https://www.plosmedicine.org/static/ghostwriting.action
https://dida.library.ucsf.edu/documents.jsp 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/029945_HRT_drugs_medical_journals.html)

 

Zpět