Rakovinu prostaty přežívá až 97% mužů i bez léčby

26.02.2011 21:30

David Gutierrez

 

Pokud by žádný muž s diagnózou raného stádia rakoviny prostaty nebyl léčen, až 97% z nich by stejně přežilo tuto chorobu – k takovému závěru došla studie prováděná švédskými vědci a publikovaná v magazínu the Journal of the National Cancer Institute.

Většina z těchto nádorů totiž roste tak pomalu, že vědci začínají stále častěji pochybovat, zda jsou oprávněná významná rizika, doprovázející léčbu hormony, operací nebo ozařováním. Tato rakovina totiž zpravidla neznamená vážné ohrožení životů mužů a vedlejšími účinky používané léčby bývají bohužel především inkontinence nebo impotence.

„Data z našeho výzkumu nám ukazují, že pro většinu pacientů s rakovinou o nízkém riziku není potřeba podléhat panice,“ sdělil výzkumník Grace Lu-Yao z t
he University of Medicine and Dentistry of New Jersey, který se podílel na zmíněné studii. „Rakovina prostaty totiž nepatří mezi fatální onemocnění.“

Výzkumníci analyzovali data, která jim poskytl Švédský národní registr pro rakovinu a z nich vyčíslili pravděpodobnost úmrtí mezi 6 800 muži ve věku do 70 let, kterým byla diagnostikována rakovina prostaty v raném stádiu a s klasifikací nízkého nebo středního rizika. Rizikový faktor každého pacienta byl vypočítán s pomocí kombinace testů, ke kterým patřila i analýza PSA (
the prostate specific antigen) a testy Gleason. Část pacientů ovšem stejně podstupovala agresivní způsoby léčby rakoviny s pomocí hormonů, operací nebo ozařování. Mnozí pacienti byli ale ponecháni v režimu „pozorného vyčkávání“, kdy jejich lékaři monitorovali růst jejich nádorů.

V průběhu 8 následných let zemřelo 20% mužů ze skupiny, která byla pouze pozorována – jde ale o stejné procento úmrtí, které bývá obvyklé v této skupině populace. Na rakovinu prostaty přitom zemřelo méně než 3% z nich. Vědci navíc odhadli, že v průběhu 10 let by na rakovinu prostaty zemřelo pouze 2,4% sledovaných mužů (tzn. že by ještě výrazněji převažovaly jiné smrtelné choroby).

Přestože byla četnost úmrtí jak u rakoviny, tak u dalších chorob nižší u skupiny, která byla léčena, vědci upozorňují, že muži ve skupině s „pozorným vyčkáváním“ vykazovali vyšší četnost vážnějších onemocnění, než skupina, která byla léčena.

 


 

Zdroj:
https://www.reuters.com/article/idUSTRE65H5MP20100618


 


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/030121_prostate_cancer_treatment.html)

 

Zpět