Odhaleno: výrobci léků zkreslují data, aby podvedli veřejnost

26.02.2011 21:28

Jonathan Benson

Falšování výsledků experimentů, které mají vyhodnocovat účinnost léků, není u farmaceutického průmyslu ničím novým. Nedávné průzkumy opět naznačují, jak daleko jsou schopni výrobci léků zajít, aby mohly jejich neúčinné a nebezpečné léky budit přesně opačný dojem. Jedna nedávná reportáž stanice BBC osvětluje, že v mnoha zemích nejenže není od výrobců léků vyžadováno publikování všech studií sledujících bezpečnost léků, ale že výrobci obvykle předkládají jen ty studie, které obsahují příznivé závěry a skrývají ty opačné.

Portál NaturalNews už zveřejnil více článků na téma podvodů kolem experimentů s léky, mezi něž patří např. i srpnový příspěvek o tom, jak lékové firmy upravují svá data z pokusů, aby výsledky byly lepší (https://www.naturalnews.com/029394_clinical_trials_drug_industry.html). Pokud lidé zapojení do experimentů například utrpí újmu nebo zemřou, výrobci léků je často prostě vyřadí ze seznamu aby výsledky studie působily příznivěji.

Ovšem někdy bývají výsledky experimentů až natolik negativní, že ani ta největší manipulace nedokáže něco změnit. V takovém případě výrobci prostě předstírají, že se experiment nikdy nekonal a připraví další - a dělají to tak dlouho, dokud neobdrží výsledky, které si přejí.

Jedna z nových studií, publikovaná v
the British Medical Journal, dokládá, jak výrobci léků běžně uvádí veřejnost v omyl pomocí zmanipulovaných experimentů s léky. V tomto případě jde o případ léku Seroxat, který vyrábí společnost GlaxoSmithKline. Studie došla ke zjištění, že výrobce ukryl záznamy o tom, že lék způsobuje sklony k sebevražednému jednání a nechala veřejnost uvěřit tomu, že je bezpečnější, než jaká je skutečnost.

Studie se zmiňuje i o léku reboxetine od společnosti Pfizer. Vědci z německého institutu pro kvalitu a účinnost udávají, že vědí o významných nepublikovaných datech z experimentů, která dokládají, že lék vůbec neúčinkuje. Při srovnávání s placebem pociťovaly sledované objekty stejné výsledky, což dokládá neúčinnost léku. Když k tomu přidáme skutečnost, že lék vyvolává závažné vedlejší účinky, stává se zřejmé, že prosazování tohoto léku není ničím víc, než obyčejným šarlatánstvím.

V USA bývá povinností, aby výrobci léků zveřejňovali všechna data ze svých pokusů, ale ve Velké Británii se to nevyžaduje. Přestože také mnoho odborníků v této zemi pracuje na tom, aby toto bylo předepsáno, i nadále se výrobci léků snaží manipulovat s daty ze svých experimentů.


 

Zdroj:
https://www.bbc.co.uk/news/health-11521873

 

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/030107_drug_companies_clinical_trials.html)

 

Zpět