Medicínský časopis odhaluje, že 70% členů komisí schvalujících léky má finanční vazby na průmysl

26.02.2011 21:18

Mike Adams


Časopis
Nature zveřejnil výsledky studie, která zjistila, že 70% amerických komisí, které rozhodují o lécích, bývá zmanipulováno lidmi, kteří mívají silné finanční vazby na výrobce léků, jejichž produkce je ovlivňována schválováním.

Něco takového je ale nepřípustné, pokud máme mluvit o medicíně založené na důkazech (evidence based medicine - EBM). Schvalovací rozhodnutí o lécích mají takto jen málo společného s důkazy - naopak souvisí s materialistickou chamtivostí, bezcitností a tvrdou hrou o peníze. A tyto peníze jsou podstrkovány těm, kteří rozhodují, předávají se v podobě grantů na výzkum, honorářů za konzultace nebo jako nezákonné úplatky. Členové komisí, kteří často působí jako praktičtí lékaři, obvykle neprojevují ochotu diskutovat o svém střetu zájmů. Místo toho dál přijímají posty rozhodců v komisích, v nichž jako takzvaní experti sedí kolem stolu a rozhodují o tom, jak by měla vypadat standardní léčba pro celou řadu nemocí, příznaků a okolností. Popisy takových odsouhlasených léčebných postupů pak bývají distribuovány lékařům po celé zemi, kteří se jimi musí řídit. A byl to právě magazín Nature, který odhalil, že 70% těchto komisí bývá zmanipulováno rozhodci, kteří mají konflikty zájmů.

Klasická medicína se nám pokouší namlouvat, že všechno je založeno na důkazech. Říkají nám, že bychom měli věřit všem jejich informacím, protože lékaři mají vzdělání získané na lékařských fakultách a jejich odborné studie bývají publikovány v časopisech, které čtou jejich kolegové. Co vám ale neřeknou, je skutečná realita, spočívající v tom, že farmaceutické společnosti financují většinu klinických pokusů na ověřování léků a že téměř všechny experimenty s léky jako zázrakem poskytují výsledky, které jsou příznivé pro společnosti, financující výzkum.

Také vám neříkají, že negativní výsledky studií bývají zametány pod koberce a cenzurovány výrobci léků. Můžete slyšet pouze o pozitivních výsledcích. Může být například provedeno pět experimentů s určitým lékem, které prokáží, že po něm pacienti umírají a pět dalších experimentů, které dokládají jeho užitečnost - hádejte o kterých pěti pokusech nakonec uslyšíte? Hádejte o kterých budou psát noviny? A o kterých bude řeč v hodnoceném článku v medicínských žurnálech? Nikdo vám také neřekne, jak velký vliv pak mívají takové publikované články.

Medicínské časopisy prosazující léky

Jsou to především inzeráty výrobců léků, které přináší stovky miliónů dolarů ročně a udržují při životě lékařské časopisy, jsou zdrojem peněz pro platy redaktorů, kteří zase zpětně rozhodují, které studie jejich časopis zveřejní a které ne. Zkuste tedy hádat, co bývá nakonec vydáváno? Asi uhodnete - především studie, které propagují předepisované léky. Přínosy takových léků bývají běžně zveličovány a rizika naopak minimalizována.

A když se začne dít něco nepředvídaného kolem léku a ten začne zabíjet desítky tisíc Američanů, hádejte co se stane? Bude svolána rada, která má rozhodnout. Něco takového se zrovna nedávno přihodilo v FDA, kde bylo svoláno sezení, které mělo rozhodnout, zda lék Vioxx je dostatečně nebezpečný, aby byl zakázán jeho další prodej. Ukazuje se, že tento přípravek byl zřejmě příčinou úmrtí více než 60 000 Američanů, mezi které ironií osudu patřil i Dr. David Graham - odborný pracovník v otázkách bezpečnosti léků, působící v FDA. Ve svém svědectví před americkým senátem odhalil tuto smutnou skutečnost ještě předtím, než zemřel. Avšak podle vyjádření FDA tento lék nebyl natolik nebezpečný, aby musel být stažen z prodeje. Hlasováním ve FDA bylo rozhodnuto ponechat Vioxx na trhu.

Co vám však ale nikdo nesdělí, je fakt, že mnoho členů této komise mělo silné finanční vazby na výrobce léků. Dostávali platby za konzultace nebo výzkumné granty od stejných společností, o kterých rozhodovali svým hlasováním.

A tak se pojďme ještě jednou podívat, co vlastně znamená medicína založená na důkazech. Jediným důkazem, který se mi na tom všem podařilo nalézt, je důkaz o ohromném kšeftu s léky. Existují tu bohaté důkazy o korupcích a konspiracích. Čím hlouběji se vám podaří nahlédnout pod povrch tohoto průmyslu, tím více začnete poznávat, jak rozsáhle byli Američtí občané podvedeni. Jde o velmi rozsáhlý podvod. Ve skutečnosti ani nemáme slova, která by to mohla popsat. Označovat něco takového vědecky podloženou medicínou je podvodem. Je to urážkou opravdové vědy a všech poctivých vědců.

Předepisované léky patří mezi hlavní příčinu úmrtí v Americe[1]

Konvenční medicína chce, abyste si mysleli, že její léky jsou doporučovány díky tomu, že byly vědecky prověřeny a mají za sebou testy bezpečnosti a byly odsouhlaseny i federální agenturou pro schvalování potravin a léků (Food and Drug Administration - FDA). Nesdělí vám ale zbytek tohoto příběhu: předepisované léky patří mezi čtvrtou hlavní příčinu úmrtí v této zemi. Léky, schválené FDA jako bezpečné, nyní ročně zabíjí až 100 000 Američanů.

Předepisované léky činí svým působením terorismus, vraždy, automobilové havárie nebo nelegální užívání drog jen nepatrným nebezpečím pro život. Počty úmrtí, způsobovaných předepsanými léky daleko převyšují cokoliv ostatního v této zemi z pohledu katastrof. To je ale příběh, o kterém vy nemáte nic vědět. Je faktem, že trvalo mnoho let, než se na povrch dostala pravda o rozhodovacích komisích s tolika experty, kteří mají vazby na farmaceutický průmysl. Tito lidé však neuhnou ze své cesty, aby vám na sebe prozradili své konflikty zájmů. Uchovávají je skryty, dokud se nevyskytne někdo jiný, který začne pátrat a přijde na to, že tito lidé přijímali peníze od těch samých společností, jejichž produkty mají ověřovat.

Zastrašování kritiků

Tušíte, co se stane, pokud byste byli lékařem v jedné takové komisi a zvedli byste svůj hlas proti schválení jednoho z posuzovaných léků? Zkuste hádat. Vaše finance na výzkum se vypaří a už nedostanete žádné další granty na vědecký výzkum. Vaše kariéra se rozplyne. Něco takového se přihodilo například Harvardskému výzkumnému centru medicíny. Jeden z tamějších odborníků, Dr. James Fries, to charakterizoval jako „obraz důsledného zastrašování ze strany výrobců léků.“ To je citát jeho vyjádření. Obdobné věci se stávají i dalším expertům, kteří se nevyjádří pochvalně o lécích na předpis.

Kritikové mohou být dáni na černou listinu velmi snadno, takže na lékaře a členy komisí bývá vyvíjen nesmírný nátlak, aby vždy, když sedí v posudkové komisi, dávali svůj hlas značkovým lékům na předpis, prodávaným pak s vysokými zisky. Dnes vám budou tvrdit, že nemají žádný konflikt zájmů. Říkají: „rozhodujeme se pouze na základě důkazů.“ A dál rozhodují ve prospěch nebezpečných léků, i kdyby existoval jasný důkaz o jejich škodlivosti, položený přímo před jejich zrak.

Bývají výrazně ovlivňováni penězi od výrobců léků, zastrašováním, hrozbami a mentalitou medicínské profese, která se označuje jako „spojování vagónů do kruhu“ (circle the wagons). Po celé roky už varuji před konspiracemi v lékovém průmyslu a před rozsahem kšeftů s léky v USA. Tento průmysl je převážně podvodný. Je skutečností, že to, co se tu dnes odehrává, je ze své podstaty kriminální jednání.

Pokud si přejete zůstat zdraví, musíte se poohlédnout po alternativách, které by nahradily předepsané léky. Musíte říci ne operaci, která není nutná a stejně tak ozařování i chemoterapii. Musíte pomoci odstranit tento systém plný korupce a podporovat přístupy, kterým jde o skutečné uzdravení - jako jsou naturopatie, výživa, bylinková terapie, homeopatie nebo léčivé masáže. To jsou ty oblasti medicíny, s nimiž můžete objevit a prožít trvalé lidské zdraví.

Nebuďte finančními otroky výrobců léků, které zajímá pouze to, jak z vašeho těla učinit zdroj zisku. Mějte na paměti, že mohou vydělávat peníze třeba i tím, že rozšíří definice nemocí, aby se z vašeho těla mohl stát systém, který generuje jejich finanční zisky. Chtějí jen vykořisťovat vaše zdraví, aby začali vytvářet akcionářský zisk. Taková je dnešní realita kolem vás, avšak díky Internetu se o konvenční medicíně konečně začíná pravdivě mluvit.

 

Odkazy:

[1] https://www.naturalnews.com/cause_of_death.html

 

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/019608.html)

 

Zpět