Mamografická vyšetření se ukazují být málo účinná: zachrání život jen jedné ženě z 2970 vyšetřovaných

16.02.2011 20:35

David Gutierrez

 

Do široce rozšířeného předpokladu, že pravidelná vyšetření na mamografu zachraňují životy, vnáší pochybnosti výsledek nové studie. V ní se došlo k závěru, že ja potřeba vyšetřit 2970 žen, aby se předešlo smrti jedné z nich.

 

"Pro ženu, která si nechá provést screening některého z nádorů, rozeznatelných mamografií, existuje menší než 5% naděje, že toto vyšetření zachrání její život," uvádí výzkumníci z the University of Nebraska a the John H. Stroger Jr. Hospital of Cook County, Ill. "Pokud má dobře informovaná žena a její lékař možnost porovnat si absolutní přínos mamografie, kterým je záchrana života, s možným očekávaným poškozením zdraví, pak je schopna učinit rozumné rozhodnutí, zda podstoupí screening."

 

Rakovina prsu je nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen a a pátou nejčastější příčinou za všech úmrtí na rakovinu v celosvětovém měřítku. Odhaduje se, že každý rok je na celém světě diagnostikováno 1,2 miliónu nových případů a tyto vedou u 0,5 miliónu žen k úmrtí.

 

K vyšetření se používá rentgenového ozařování, aby se na získaném obrazu mohly vyhledávat abnormality, mezi něž patří tumory. Podle federální směrnice se v USA doporučuje, aby ženy nad 40 let absolvovaly toto vyšetření každoročně nebo jednou za dva roky.

 

V nové studii, publikované v the journal BioMed Central Medical Informatics and Decision Making se výzkumníci zaměřili na analyzování dat o screeningu a o úmrtích na rakovinu prsu. Vyhodnocovala se data z mnoha různých zdrojů. Zjistilo se, že přínos mamografie s pohledu záchrany života se zvětšuje úměrně věku - to však také koresponduje se zvýšením celkového rizika úmrtí na rakovinu prsu (nezávisle na screeningu).

 

Absolutní riziko rozvinutí rakoviny prsu u žen ve věku 55-70 let je přibližně 6% a jako příčina úmrtí bývá tato nemoc uváděna u 1% žen z uváděného věkového rozmezí. Výzkumníci učinili závěr, že když je screening prováděn u žen od 50 let věku, lze zachránit život u 0,18% sledovaných za období 15 let. Jinak řečeno, na každých 2970 vyšetřených žen připadá jediná, které je zachráněn život.

 

Z těchto výsledků také vyplývá, že pokud se provádí screening u žen ve věku 40 let, snižuje to jejich riziko úmrtí o pouhých 0.1%. Pokud se na stejná data podíváme z jiného úhlu, vyjde nám, že na každých zjištěných 23 nádorů připadá jeden zachráněný život.

 

John Keen, výzkumník a radiolog zdůrazňuje, že on sám netvrdí, že by mamografické vyšetření bylo zbytečné - dokonce i on sám tuto proceduru provádí. Nemyslí si však, že by ženy s jejich lékaři reálně chápali, jaké jsou skutečné přínosy pravidelného screeningu.

 

"Lidé, kteří propagují screening, nepodávají žádná vysvětlení," říká John Keen. "Prosazují názory, vycházející z chybné statistiky. Já říkám, že ženám je potřeba popsat přínosy a možná poškození a ony pak musí udělat svá vlastní rozhodnutí."

 

John Keen se již setkal s povýšeným přístupem, projevujícím se rozhodováním o screeningu, aniž by do toho mohli mluvit pacienti, kterých se týká.

 

"Tento přístup je možné také označit jako paternalistický (otcovský) - a o tu tu jde. Tady se prostě nevěří, že ženy jsou schopny samy rozhodovat o svém screeningu. Prostě je tam posíláme. Jen říkáme, že mamografie zachraňuje životy."

 

Někteří výzkumníci poznamenávají, že mamografy mohou mít přínosy i pro ženy, jejichž život nezachraňují:

"Předpokládáme, že 'život zachraňující' znamená, že screening pomohl ke včasné léčbě ženy, která by jinak zemřela na nádor. Avšak všechny ženy s nádorem mohou mít teoreticky prospěch z mamografie, která může zpomalit nemoc a tím i o něco prodloužit jejich život."

 

Na druhé straně však vyšetřovací procedura přináší i rizika. Vyhodnocení výsledku může být "falešně pozitivní" a vede k tomu, že ženy musí podstupovat traumatické biopsie nebo léčebné procedury. Jsou i případy, kdy neagresivní nádory mohou být léčeny radikálně - třeba i odnětím prsu nebo lékovou a radiační terapií, přinášející silné vedlejší účinky.

 

"Pojišťovny i pacienti musí za tato vyšetření platit," říká Kane John. "Jde tu i o obchodní záležitost. Já jen chci, aby věděli, co kupují."

 

Jsou ale i výzkumníci, kteří vyjadřují obavy, že vystavení radiaci při mamografii ve skutečnosti může ještě zvýšit riziko všech druhů rakoviny. Nebezpečí vystavování radiaci, které není nezbytné, je důvodem, proč lékaři nedoporučují mamografická vyšetření pro většinu žen do věku 40 let - u nich bývá navíc jen malé riziko onemocnění nádorem prsu.

 

Někteří odborníci ve zdravotnictví navíc varují, že mechanické stlačení prsu během screeningu může vyvolat popraskání jemných krevních vlásečnic a způsobit, že se rakovinné buňky rozšíří po těle.

 

Jiní zastánci screeningu popírají nálezy zmiňované studie a uvádí svá vlastní čísla. Např. podle Julietty Patnick - ředitelky preventivních programů screeningu při the United Kingdom's National Health Service, došla nezávislá skupina oponentů k závěru, že screening ve Velké Británii zachraňuje život jedné ženě z osmi, kterým byl nalezen nádor. Robert Smith - ředitel sekce screenigu z the American Cancer Society ve svém prohlášení uvádí, že za dobu 20 let vyhodnocování došli k závěru, že byl zachráněn život jedné ženě ze 465 sledovaných za dobu 7 let.

 

Zmíněná nová studie však není první, která zpochybňuje efekty mamografie. Také známá studie Cochrane z roku 2001 došla k závěru, byl zachráněn život jedné ženě ze 2000, které absolvovaly pravidelný screening po dobu 10 let, ale dalších 10 žen muselo podstoupit zbytečnou léčbu jako je operace nebo ozařování. Bylo poznamenáno, že je obtížné stanovit, které nádory by vedly k úmrtí nebo by jen zůstalo u příznaků i při žádné léčbě. U této studie výzkumníci přišli se závěrem, že "není jisté, zda screening nezpůsobuje více škody než užitku."

 

Analýza Cochrane sdružovala data ze sedmi různých studií, do nichž bylo zapojeno kolem půl miliónu žen

 

 

Zdroje:

www.telegraph.co.uk

www.theepochtimes.com

www.sciencecodex.com.

 

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/026880_cancer_brst_cancer_cancer_screening.html)

 

Zpět