Marketingová tvrzení farmaceutických firem postrádají až v 94% vědecký základ

26.02.2011 21:11

Mike Adams

Domníváte se, že tvrzení o zdravotní prospěšnosti, která bývají uváděna v reklamních materiálech farmaceutických produktů, jsou založena na vědeckých důkazech? Popřemýšlejte o tom ještě. Jedna z nových studií, prováděných v německém Institutu pro medicínu založenou na důkazech totiž došla k závěru, že až 94% informací, obsažených v propagačních materiálech, které jsou farmaceutickými výrobci rozesílány lékařům, nemá vůbec žádný vědecký základ. Studie odhalila, že vlastně všechny informace v propagačních brožurkách byly zkreslené nebo zveličené.

V této studii se například uvádí, že lékařské pokyny, pocházející od vědeckých týmů, bývají nesprávně citovány, vedlejší účinky léků se uvádí v minimální podobě, skupiny pacientů, na kterých se vyhodnocují účinky, bývají sestavovány chybně, kompletní výsledky kontrolních studií bývají potlačovány, léčivé účinky jsou zveličovány, popisy rizik zmanipulované. Mnoho účinků léků bývá ve skutečnosti přebíráno z pokusů na zvířatech a nepochází z pokusů s lidskými objekty - a to i přesto, že léky jsou určeny pro člověka.

Pokud patříte mezi dlouhodobé čtenáře internetového portálu NaturalNews, určitě už víte o tom, jak se farmaceutické společnosti zapojují do masového vědeckého podvodu, aby zkreslily své studie a dosáhly schválení svých léků, přičemž takové schvalování bývá opřeno o pochybnou vědu. Co mě osobně ale nejvíc překvapilo na výsledcích zmíněné německé studie, je rozsah těchto jevů: 94% marketingových tvrzení bývá nepodložených a nemá oporu ve vědeckých důkazech. A to je opravdu alarmující číslo - znamená to, že 19 z 20 výroků, které pochází od výrobců léků v jejich marketingových materiálech, bývá lživých!

A přitom je absurdní, že lékaři mají tendence spoléhat na takové informace, aby díky nim mohli dělat rozhodnutí, které léky předepisovat pacientům. Lékaři s klasickým výcvikem mívají největší sklony věřit těmto informacím. Věří tomu, že farmaceutické společnosti se opírají o precizní vědecké studie a klinické pokusy. Důsledkem je pak skutečnost, že když lékař obdrží takové propagační brožurky, přečtou si je a uvěří jejich obsahu. A pak se otočí a začnou předepisovat příslušný lék svým pacientům. A přitom bývá tato jejich víra naprosto falešná.

Dnes tu však nemáme pouze jedinou studii, která by prokazovala takové překrucování, přehánění a potlačování skutečné vědy, kterými se vyznačují farmaceutické firmy. Máme možnost něco podobného sledovat i v mnoha jiných situacích. Zrovna nedávno vyšlo najevo, jak producenti antidepresiv po celé roky potlačovali studie, dokládající významnou souvislost mezi užíváním těchto léků a zvýšeným rizikem sebevražd nebo násilnického chování.

Smutnou pravdou na tom všem je ale i to, že zatím zůstáváme pouze na povrchu těchto problémů. Nebude už dlouho trvat a najevo vyjde pravda o lécích se statinem a v novinách se začnou objevovat varování před možným poškozením srdce, mozku nebo před neurologickými komplikacemi, jejichž společnou příčinou jsou právě léky se statinem. Čekají nás kvůli tomu ještě rozsáhlé bouře hněvu mezi širokou veřejností. Dosud ale ještě desítky miliónů lidí pokračují v užívání statinových léků a jejich předepisování je podloženo lživými a podvodnými důkazy, které bývají medializovány farmaceutickými společnostmi. A razítky schvalujících institucí, jako je americká FDA, bývá schvalován prodej těchto léků nemocným, aby si na tom velcí producenti mohli vytvářet miliardové zisky...

To, co tu kolem nás převládá, je systém bezprecedentního vědeckého podvodu. Stále přibývá nových důkazů, které dokládají nepochybnost této skutečnosti. Máme možnost se setkávat s ohromně zveličovanými tvrzeními o účinné léčbě, jsme svědky potlačování studií, které poukazují na nepříznivé důsledky a můžeme si všimnout finančních vazeb mezi lidmi, kteří odpovídají za rozhodnutí v otázkách předpisů pro zdravotnictví (jako je například stanovení chorobných hladin cholesterolu) a mezi farmaceutickými společnostmi. Také můžeme pozorovat politiku otáčivých dveří mezi FDA, farmaceutickými producenty, privátními skupinami průmyslníků a dokonce i tzv. nezávislých mluvčích, kteří však ve skutečnosti bývají na výplatních listinách farmaceutických společností. Současně s těmito jevy můžeme neustále pozorovat nežádoucí vliv farmaceutických firem, který mají v lékařských univerzitách nebo v lékařských ordinacích, kde neustává jejich nezákonná korupce, patřící ostatně k preferovaným taktikám výrobců léků.

Kde až může toto vše skončit? Zřejmě jen u rozsáhlého soudního řízení proti všem velkým výrobcům léků. Jednoho dne se snad dočkáme vyšetřování vedoucímu až k takovým soudním líčením, jaká byla vedena proti tabákovým producentům a budeme svědky toho, jak i farmaceutický průmysl musí čelit obviněním z nevýslovného utrpení a z umírání, která způsobil jak v USA, tak i v celém světě.

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/001895.html)

 

Zpět