Každý šestý lékař v Anglii je závislý na alkoholu nebo drogách

26.02.2011 21:08

David Gutierrez

Na základě průzkumu, prováděného v Britských nemocnicích, je každý šestý lékař v průběhu své praxe na nějakém stupni závislý na alkoholu nebo na ilegálních návykových látkách. Třetina mladších lékařů a pětina lékařek také připouští, že již užívali konopí, kokain, extázi nebo halucinogenní drogy.

„Tento problém se v budoucnosti stane ještě naléhavějším, neboť závislost na alkoholu a drogách se v současné populaci stává stále běžnější,“ tak zní vyjádření vlády k tomuto problému.

Dále se v něm uvádí: „Mohlo by se zdát, že je velmi snadné označit zdravotníka, který je zjevně pod vlivem drog nebo alkoholu, avšak odhalování trvalého zneužívání těchto látek bývá obtížnější a jeho následky na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče je těžké předvídat. Práce zdravotníků pod vlivem alkoholu nebo drog zvyšuje jejich sklony k chybám a ke zhoršené komunikaci s kolegy i s pacienty.“

Při reportážích, které přinášel deník
the Daily Mail, začalo vycházet najevo, že mezi profesionály ve zdravotnictví se pití alkoholu velmi rozmáhá. Někteří lékaři přiznávají, že si aplikují infuzní roztoky nebo si vypisují recepty na přípravky, které mají tlumit účinky nezřízeného pití. Další průzkum odhalil, že průměrný student zdravotní školy mívá nižší povědomí o umírněném pití alkoholu, než studenti jiných škol.

Celou tuto problematiku ještě zhoršuje zmatek v předpisech a nařízeních. Na rozdíl od profesionálních řidičů totiž lékaři ve Velké Británii nemusí podstupovat náhodné testy na alkohol nebo drogy a neexistuje ani žádný oficiální předpis, který by jim bránil v jejich konzumaci. V jednotlivých nemocnicích se organizační řády v tomto ohledu také velmi liší.

Všeobecný lékař Michael Wilks, který byl alkoholikem a nyní je zástupcem presidenta ve sdružení
the Sick Doctors Trust, konstatuje, že lékařská profese odmítá existenci jakékoliv krize:
„Lékaři jsou naučení na autoritativní vystupování a všichni k nim projevují respekt. Žádat v tomto jejich postavení o pomoc by pro ně znamenalo, že musí slézt dolů ze svého piedestalu a připustit, že mají problém.“

 


 

Zdroj:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1277955/Special-Investigation-Why-ARE-doctors-addicted-drink-drugs.html

 


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/029883_doctors_alcohol.html)

 

Zpět