Univerzitní vědec říká: arogance lékařů zabíjí v USA desítky tisíc pacientů

23.02.2011 19:41

S. L. Baker

Peter Pronovost, MD, PhD je profesorem anesteziologie a kritické lékařské péče a působí na the Johns Hopkins University School of Medicine. Ačkoliv pracuje v samém srdci klasické akademické a klinické medicíny, učinil tento vědec neobvyklý a hrdinný krok a mluví o pochybeních v medicíně. Říká: „desítky tisíc pacientů umírají zbytečně a jednou z hlavních příčin bývá až enormní arogance mnoha lékařů.“

Ve svém komentáři, publikovaném 14.7.2010 v the
Journal of the American Medical Association (JAMA), tvrdí Dr. Pronovost, že ve zdravotnictví dosud neexistují žádné měřitelné, dosažitelné a rutinní strategie, které by byly určeny k ochraně pacientů. A konstatuje to navíc ze své pozice experta na pacientovo bezpečí. Podle jeho slov existuje příliš mnoho bariér, které nedovolují zajistit funkční postupy k ochraně pacientů – a na vrcholku tohoto seznamu je právě arogance lékařů, kteří „jsou si příliš sebejistí kvalitou péče, kterou poskytují, vždy věří, že vše půjde dobře a nebývají připraveni na opačné situace. Za nimi následují představitelé nemocnic, kteří nedokáží důrazně reagovat na problémy, jako jsou druhotně získávané infekce v nemocničním prostředí.“

Ve zmíněném odborném časopise poznamenává Dr. Pronovost, že v USA každoročně umírá asi 100 000 lidí na infekce, které souvisí s poskytováním zdravotní péče a dalších 44 000 až 98 000 lidí zemře v důsledku chyb, kterým bylo možno předejít a navíc jsou tu ještě desítky tisíc dalších, co umírají kvůli chybám v diagnóze nebo kvůli pochybení při poskytování doporučované terapie. Bohužel je k dispozici jen velmi málo důkazů, které by dokládaly nějaká zlepšení tohoto stavu. Ve svém prohlášení k médiím Dr. Pronovost sdělil: „je nespravedlivé, že tak velké množství lidí umírá kvůli bariérám, způsobeným arogancí. Arogance přece nemá žádné místo v modelu, který má obsahovat zodpovědnost.“

Existuje už ovšem jedna oblast, kde dochází alespoň v několika málo nemocnicích ke zvyšování bezpečnosti pacienta – jde o oblast která je přímo spojená s infekcemi zavlečenými přímo do krevního oběhu
(CLASBIs = central-line associated bloodstream infections). Přestože tyto smrtelné infekce zůstávají stále četné, enormně nákladné a zabijí přibližně 30 000 Američanů ročně, je o nich již známo, že jim lze velmi často předcházet. To prokázal mj. i výzkum Dr. Pronovosta a jeho navržené inovace: prosadil jednoduchý pracovní postup, určený nemocničním jednotkám intenzivní péče (JIP) – zpočátku v ústavu Johns Hopkins a následně v celém státe Michigan. Tam kde byl tento postup důsledně použit, došlo k redukci těchto život-ohrožujících infekcí téměř až k nule.

Tento příběh ovšem má i jednu nejvíce překvapivou část. Dr. Pronovost uznává, že to nebyl pouze jeho navržený postup, který vedl až k dramatickému zlepšení bezpečnosti pacientů na JIP.
Četnost infekcí byla na JIP snížena především tam, kde sestry dostaly za úkol vyptávat se lékařů. Předtím k nim musely přistupovat jako k bohu-podobným expertům, kterým nebylo možno dávat otázky ani je kritizovat.

Jakmile sestry začaly poukazovat na lékaře, kteří nedodrželi všechny kroky předepsaného nového postupu nebo jinak obešli bezpečnostní protokol, četnost infekcí prudce poklesla. Dr. Pronovost konstatuje tento závěr: bezpečnost pacientů musí být postavena na první místo – i nad individuální egoismus lékařů.

Byl tedy všem nemocnicím a lékařům dán pokyn, aby se řídili novým pracovním postupem a změnili nemocniční kulturu tak, aby zabránili infekcím na JIP a tím zachránili desítky tisíc životů? Odpovědí je dunivé a znepokojivé „NE“. Dr. Pronovost ohlašuje, že nemocnice v USA jsou až extrémně pomalé v zavádění tohoto programu. V některých státech Unie se do dobrovolné účasti zapojilo i méně než 20% nemocnic.

V některých nemocnicích se infekce omezily, ve většině však ne. Některé nemocnice trvají na tom, že budou dodržovat svůj vlastní postup a to i navzdory tomu, že u nich existuje vysoký výskyt infekcí. Některé nemocnice se spokojují se stavem, který odpovídá celonárodnímu průměru – a ti i navzdory tomu, že tato čísla mohou být snížena nejméně na polovinu. Představitelé některých nemocnic tvrdí, že jejich pacienti jsou těžce nemocní a proto jsou takové infekce nevyhnutelné. Na druhé straně ovšem některé JIP v univerzitních nemocnicích téměř eliminovaly infekce zavlečené přímo do krevního oběhu. Některé nemocnice obhajují své přehlížení tohoto druhu infekcí tím, že mají jiné priority. Dr. Provonost k tomu píše: „Jestliže ani tyto smrtelné, nákladné a měřitelné infekce, kterým lze předcházet, nejsou prioritou, co jiného by jí pak mělo být?“

 


Další zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628135
https://www.newswise.com/articles/view/566344/?sc=mwtr;xy=5024973


 


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/029350_doctors_patients.html)

 

Zpět