Jeden z největších podvodů v historii medicíny

23.02.2011 19:39

Jon Herring

H.L. Mencken, spisovatel a kritik kdysi napsal: „na každý komplikovaný problém existuje řešení, které je prosté, přímé, pochopitelné a zároveň i špatné.“

Naši předci věřili, že hvězdy obíhají kolem Země. Z jejich perspektivy to dávalo dokonalý smysl. Tato idea ovšem byla naprosto chybná. V průběhu historie ovšem lidé věřili mnoha absurdním věcem. A věřili jim tak silně, že případné pochybovače pronásledovali.

Změnilo se toho pouze málo...

Dnešní často ještě opěvovanou tezí bývá tvrzení, že nasycený tuk v potravinách způsobuje zanášení cév a tím i srdeční nemoci. Hlavní problém s tímto medicínským „faktem“ je ten, že se nejedná o vůbec žádný fakt. Je to klamavá a mylná hypotéza, pocházející z 50.let min. století, která nebyla nikdy prokázána.


Neměl jsem v plánu psát dnes na toto téma. Ale musím se k tomu vyjádřit, když jsem uviděl tento týden stejný článek ve čtyřech hlavních publikacích. Jejich nadpis hlásal: „Významný chirurg chce zakázat máslo.“

Ve zmíněném článku sděluje Dr. Shyam Kolvekar, srdeční chirurg z the University College London Hospital, že v čase, kdy se potkává se svými pacienty už často bývá příliš pozdě. Jejich srdce a kardiovaskulární systémy jsou již příliš poškozené, aby je bylo možno opravit. Chce zastavit srdeční nemoci ještě předtím, než začnou. Cestou k tomu by mělo být omezení nasycených tuků ve stravě. Aby se daly věci do pohybu, navrhuje „zakázat máslo.“

Dr. Kolvekar se především obává, že srdeční nemoci se budou šířit ještě rychleji mezi mladší populací. Říká: „Bude to proto, že většina dětí dnes začíná svůj den s toastem namazaným máslem. Taková ovesná kaše je ale mnohem lepší alternativa.“

Proč je ale zmiňováno máslo a nikoliv toast? Dva krajíčky chleba obsahují takové množství uhlovodanů, které lze srovnat s 5 lžičkami cukru. Zvýšená hladina cukru v krvi přitom byla dána do přímé souvislosti se srdečními chorobami. Více o tom ale později...

Dr. Kolvekar také navrhuje nahradit přírodní máslo průmyslově zpracovanou, chemicky upravenou, žlutě obarvenou substancí, označovanou jako margarín. Opravdu skvělá myšlenka, pane docente! V zájmu odhalení pozadí této záležitosti je v the Daily Mailu doplněna poznámka, že „komentáře Dr. Kolvekara byly dodány společností KTB, která je pověřena styky s veřejností a pracuje pro gigantickou společnost Unilever, která vyrábí mj. i margarín Flora.“

To by tedy mohlo vysvětlovat jeho motivace. Co ale věrohodnost jeho argumentu? A co by mohlo vysvětlit posledních padesát let propagandy proti nasyceným tukům? Kde hledat toho pravého zloducha, co má tohle na svědomí?

Napadlo mě zeptat se našeho odborníka na léčbu srdečních chorob, Dr. Dwighta Lundella na jeho názor. Dr. Lundel má zkušenosti se srdcem a kardiovaskulárním systémem jako málokdo na této planetě. V průběhu své dosavadní 25-leté kariéry v medicíně už provedl více než 5 000 srdečních operací. A po většinu této doby se zabýval i působením nasycených tuků a cholesterolu na své pacienty. Tato jeho vlastní zkušenost spolu s podrobnějším studiem odborné literatury jej přivedla k tomu, aby odmítl předsudky o jejich škodlivosti. Později ještě napsal i knihu o SKUTEČNÝCH příčinách nemocí srdce.

Dr. Lundell píše: „Člověk by chtěl, aby jeho srdeční chirurg měl dokonalé znalosti k celé problematice srdečního zdraví. Avšak v případě Dr. Kolvekara, který volá po zákazu másla, aby se předešlo epidemii srdečních nemocí, jde o naprostý omyl!“

Podle Dr.Lundella je skutečnost taková, že „teorie o tom, že nasycený tuk způsobuje nemoci srdce selhává v mnoha ohledech.“ Za prvé se nesprávně tvrdí, že nasycené tuky zvyšují hladiny cholesterolu v krvi a tyto pak způsobují srdeční nemoci.

Dr. Kolvekar však poukazuje na článek, publikovaný loni v magazínu the American Heart Journal, který dokládá, že vyšetření 137 000 pacientů hospitalizovaných s infarktem prokázalo, že 70% z nich mělo normální hladiny cholesterolu!

Také by mělo být poznamenáno, že Framinghamova dlouhodobá studie o srdci prokázala, že ve věku nad 50 let (kdy se vyskytuje až 90% všech infarktů), bývají nižší hladiny cholesterolu spojeny s kratší předpokládanou délkou života.

Odložme ale cholesterol na chvíli bokem a zaměřme se na nasycený tuk, který je obviňován z toho, že je masovým zabíječem. Určitě musely musejí existovat nezvratné studie a silné důkazy, které stály na počátku kampaní proti živočišným tukům. Ale není tomu tak.

Jedna z prvních studií, která sledovala živočišné tuky ve vztahu k srdečním nemocem byla provedena brzy po roce 1900. Podívejme se, zda by se v ní daly vystopovat nějaké slabiny. V roce 1908 ruský vědec M.A. Ignatovsky krmil pokusné králíky živočišnou stravou bohatou na proteiny. Brzy na to zjistil, že u těchto králíků se začaly objevovat usazeniny v arteriích a kardiovaskulární problémy. Vědci pak zjistili, že stejný jev nastává i u kuřat, morčat nebo koz, kterým je podávána strava bohatá na tuky.

A následně začaly být tyto studie citovány jako důkaz, že strava s vysokým množstvím tuku způsobuje nemoci srdce u lidí. Hmm... lze o tom pochybovat. Všechna z pozorovaných laboratorních zvířat jsou typičtí býložravci. Jsou uzpůsobena k tomu, aby konzumovala pouze rostliny. Nejsou vůbec uzpůsobena k tomu, aby mohla jíst maso. Pokud je začnete krmit masem a tuky, onemocní z toho. To dává dokonalý smysl. Co ale smysl nedává, je skutečnost, že vědci extrapolovali takové výsledky na člověka, který patří k všežravcům.


 

Podvod Ancela Keyse spustil hypotézu o lipidech

„Hypotéza o lipidech“ se dostala do pohybu v roce 1950, kdy fyziolog Ancel Keys, Ph.D. publikoval svou práci, která se stala známou jako „Studie 7 zemí“ (the Seven Countries Study)

V této studii se Keys zaměřil na porovnání úmrtnosti vyvolávané srdečními chorobami ve spojitosti s konzumací tuků v sedmi různých zemích. Jeho srovnání vykazovalo „výrazné souvislosti.“ Země s nejvyšší konzumací tuků měly rovněž nejvyšší četnosti srdečních chorob a země s nejnižšími konzumacemi naopak nejnižší četnost. Země s průměrnou konzumací se vyskytovaly právě uprostřed.

Po nějaké době však statistik Jacob Yerushalmy, PhD z the University of California v Berkeley poukázal na to, že v rámci této studie byla shromažďována data o spotřebách tuku v celkem 22 zemích – proč tedy nebyla tato studie nazývána „Studie 22 zemí“?

Nemohla být takto nazývána, protože Ancel Keys začal svou práci s tím, že její závěr už měl připravený. V jejím průběhu si tedy vybíral pouze země, které zapadaly do jeho předem připraveného závěru a odkládal stranou údaje o zemích, které do tohoto obrazu nezapadaly. A těch byla většina! Pokud by ve skutečnosti byly analyzovány všechny sledované země, pak by nebylo možné hovořit o žádných „výrazných souvislostech“!

Mimoto A.Keys svůj výzkum postavil na nezdůvodnitelných základech. Své závěry opíral na pouhých dvou fenoménech: na tuku ve stravě a srdečních nemocech. Vůbec nebral v potaz možnost, že by srdeční choroby mohlo způsobovat i něco dalšího.

Asi by se mohlo zdát, že bude těžké uvěřit, že by takováto pochybná až podvodná studie stála za vznikem celého názorového směru o škodlivosti živočišných tuků. Za posledních 60 let určitě muselo proběhnout na stovky vědecky podložených studií, které potvrdily tento závěr – že ano?

Ne tak docela... ŽÁDNÁ taková další studie není!

A co tedy společenství, kde se konzumuje vysoké procento nasycených tuků – skupiny, jako jsou Masajové v Africe nebo Inuité na arktickém severu? Projevují se u nich známky srdečních onemocnění? Neprojevují – ve skutečnosti u nich existuje naprostý opak.
George Mann, MD – vědec z Vanderbilt University v průběhu 60.let min.stol. studoval nomádské Masaje v Keni a Tanzánii. Tyto populace konzumují velká množství nasycených tuků ve své masité stravě a dokonce i pijí krev ze zabíjeného dobytka. Nejenže byli tito lidé hubení a prakticky bez srdečních nemocí, jejich hladiny cholesterolu byl na nejnižších hodnotách, jaké se kdy podařilo naměřit!

Skeptičtí vědci argumentovali tím, že u těchto lidí musí být přítomen nějaký druh dědičné ochrany. Britští vědci ovšem zjistili, že když byli Masajští muži přepraveni do města a zde začali konzumovat „moderní“ stravu, jejich hladiny cholesterolu začaly raketově stoupat!

Ve svém úvodníku, publikovaném v roce 1977 v the New England Journal of Medicine nazval Dr. Mann celou teorii o cholesterolu jako příčině srdečních chorob „největším podvodem v historii medicíny.“

Pojďme se ale vrátit ke zmiňovaným studiím... nebo přesněji řečeno k neexistenci studií, které by prokazovaly souvislost mezi nasyceným tukem a srdečními chorobami.

Bylo provedeno asi na 30 dlouhodobých studií populace, které se pokoušely prokázat vliv nasycených tuků na srdeční choroby. Z tohoto počtu pouhé čtyři z nich ukazovaly alespoň na velmi malou spojitost. Tyto čtyři studie ovšem nevykazovaly potřebnou odbornou způsobilost: byly příliš malé na to, aby mohly být prokazatelné, nesprávně oddělovaly parametry nebo naznačovaly lehké snížení počtu úmrtí na srdeční nemoc, ale nárůst počtu úmrtí na rakovinu.

Tzv. populační studie ale bývají až notoricky nevěrohodné. Zlatým standardem u studií tohoto druhu bývají kontrolované experimenty s náhodným výběrem. Ani jediná takováto studie dosud neposkytla definitivní důkaz, že by konzumace nasycených tuků vedla k srdečním potížím. Skutečností naopak je, že mnoho těchto studií naznačilo přesný opak!

Autoři experimentu, nazvaného MR-FIT byli odhodlaní prokázat tuto souvislost. Do jejich průzkumu bylo zapojeno na 350 000 mužů, u kterých bylo indikováno vysoké riziko srdečního onemocnění. Jedna skupina sledovaných měla snížit spotřebu cholesterolu o 42%, nasycených tuků o 28% a celkovou spotřebu kalorií o 21%.

A co s toho vyplynulo? Nic. Autoři této studie označili své závěry za „zklamání“ a prohlásili, že „všeobecné výsledky nevykazují u tohoto mnohostranného zásahu do způsobu stravování žádný přínos s ohledem na koronární onemocnění srdce nebo celkovou úmrtnost.“

Jiná rozsáhlá studie hrazená z vládních prostředků je známá pod názvem the Women's Health Initiative (a přišla asi na tři čtvrtě miliardy dolarů). Mezi 20 000 ženami, zapojenými do této studie, které dodržovaly způsob stravování s nízkou spotřebou nasycených tuků po dobu 8 let, nebylo vypozorováno žádné snížení výskytu srdečních potíží nebo mrtvic.

A pak v roce 2000 proběhla souhrnná studie v the Cochrane Collaboration. Tato skupina vědců důsledně vybrala 27 studií, zaměřených na experimenty se snížením spotřeby tuků a cholesterolu (přitom bylo vyřazeno více než 200 jiných studií, protože nesplňovaly požadovaná kritéria). Závěr, který vyplynul z jejich revize zněl, že strava se sníženým množstvím nasycených tuků „nemá žádné významné účinky“ na úmrtnost vyvolávanou infarktem. Vedoucí vědeckého týmu Lee Hooper, PhD, k tomu dodal: „Byl jsem zklamán, že jsme neodhalili něco jednoznačnějšího.“

A co třeba něco ze současnosti?

Tento měsíc publikoval the American Journal of Clinical Nutrition přehled o 21 odborných studiích. Tyto studie byly prováděny po dobu 5 až 23 let a obsáhly celkem 347 747 subjektů. Závěr vyjádřený slovy autora tohoto přehledu je tento: „Spotřebu nasycených tuků nebylo možné dát do spojitosti se zvýšenými riziky koronárních srdečních onemocnění (CHD), mrtvic nebo kardiovaskulárních nemocí (CVD).“

A tak by bylo možné pokračovat dále a dále... ale závěr bude stále stejný.
Americký nejvyšší úřad pro chirurgii (the U.S. Surgeon General's office) se pokusil v roce 1988 ukončit zmatky kolem těchto otázek. Tito lidé se rozhodli konečně prokázat příčinnou spojitost mezi nasycenými tuky a srdečními chorobami. Po 11 letech trvání však byl tento projekt zrušen. Odpovědní činitelé přitom prohlásili, že „ plně nepředvídali význam dodatečných externích expertíz a zdrojů spolupracovníků, které by byly zapotřebí k ukončení projektu.“ No jistě! Po více než desetiletí snah vládní instituce prostě „neměla potřebné zdroje.“

U vědců a výzkumníků se předpokládá, že mají otevřenou mysl. Neočekává se u nich, že by mohli být dogmatičtí nebo pod tlakem politiků nebo dalších odborníků. Avšak něco takového většina vědců a lékařů sami projevují. A není to až tak příliš překvapivé. Na této pochybné teorii totiž bylo vystaveno nemálo kariér, dodnes zářících ve vědeckém nebo průmyslovém prostředí...

Kdyby to zároveň nebylo tak tragické, bylo by zábavné těmto lidem naslouchat, jak vysvětlují své protiřečící poznatky a vymlouvají se, proč jejich studie nezapadají do předem definovaných závěrů. Nejčastějšími výmluvami přitom bývá, že „experiment netrval dostatečně dlouho“ nebo že „se nepodařilo dostatečně snížit příjem nasycených tuků u sledovaných subjektů.“ Vypadá, to že třetí možnost nemůže být nikdy pro jejich mysl dostupná... nedokáží si připustit, že by celá tato hypotéza mohla být chybná!

Uffe Ravnskov, MD, PhD se odvážil nazvat teorii o škodlivosti nasycených tuků jako „jedním z největších a nejškodlivějších pochybení v celé historii medicíny.“ Dr. George Mann to dokonce nazval jako „největší odchýlení v péči o zdraví za posledních 100 let.“

A největším problémem u toho všeho není pouze ztracený čas a miliardy dolarů vynaložených na nevědecký mýtus. Ještě horší je to, že kvůli zaměření na strašáka v podobě nasycených tuků došlo k odvrácení pozornosti od SKUTEČNÝCH příčin srdečních chorob. A co je snad ještě horší, je skutečnost, že mnoho stravovacích doporučení, která měla bránit srdečním nemocem, se ve skutečnosti ukázalo být další možnou příčinou těchto problémů (nemluvě o rakovině, diabetu nebo obezitě).

Jestliže se tedy sami chcete opravdu ochránit před zabijákem číslo jedna, nekuřte a snižujte svou stresovou zátěž. Medicínské autority se shodnou alespoň na těchto dvou nejvýraznějších rizikových faktorech. A co se týká vašeho způsobu stravování, zapomeňte na nasycený tuk a cholesterol. Zde jsou užitečné tipy, kterými byste se měli řídit místo toho.

  • Konzumujte více mononasycených tuků ze zdrojů, jako je např. olivový olej, ořechy, avokádo nebo avokádový olej.

  • Omezte cukr a čištěné uhlovodany

  • Konzumujte více mastných kyselin omega-3, jejichž zdrojem bývá zvěřina, dobytek pasený na trávě, sardinky a volně žijící losos (nikoliv pěstovaný na farmách). Také užívejte potravinové doplňky z rybího oleje

  • Omezte co nejvíce spotřebu mastných kyselin omega-6. Tyto pochází primárně z konvenčně prodávaného masa, zpracovaných potravin, ze smažených potravin nebo rostlinných olejů (kukuřičný, sojový, slunečnicový, bavlníkový atd.)


 

[Poznámka redakce:Absolutně tou nejlepší medicínou může být dobrá informace. Pro téměř každý zdravotní problém nám příroda nabízí léčbu a vy byste o ní měli vědět. Naším posláním je připomínat tyto postupy, vědecky je potvrzovat a předávat je naším čtenářům.

Takto objevíte neocenitelné přírodní léčivé metody, které mohou naprosto změnit váš život nebo životy těch, které milujete. Tento měsíc nabízíme i řešení pro nemoc, která dnes postihuje milióny lidí celého světa. Patří k šesté nejčastější příčině úmrtí – a šokující je, že vysoké procento lidí, kteří už ji mají, o ni vůbec nevědí!]


 

Zdroj:

https://www.totalhealthbreakthroughs.com/2010/06/the-greatest-scam-in-medical-history-2/
(Přišlo mailem 8.6.2010)

 

Copyright © 2010 Fourth Avenue Health Group, LLC, located at 245 NE 4th Avenue, Delray Beach Florida 33483, is a subsidiary of Early to Rise. Total Health Breakthroughs may be republished with its links intact by non commercial entities. Total Health Breakthroughs may not be republished for commercial purposes without written permission.

 

 

Poznámka překladatele (VaP):

když jsem se pokoušel zjistit, zda tento článek již někdo nepřeložil (abych případně neztrácel zbytečně čas), našel jsem na klíčová slova „největší podvod medicíny mann“ zadaná do Googlu

jediný nadějný odkaz, který vřele doporučuji navštívit:

https://pravekadieta.cz/

 

Zpět