Lékárníci si způsobují rakovinu tím, že pracují s chemikáliemi pro chemoterapii

23.02.2011 19:28

Mike Adams


Je ironické, že jedním z vedlejších účinků chemoterapie (dále CHT) bývá rakovina. Onkologové vám o tom mnoho neřeknou, ale bývá to občas vytištěno na varovných nálepkách takovýchto preparátů (samozřejmě co nejmenšími písmeny). Pokud se dostanete na kliniku specializovanou na léčbu rakoviny a máte jeden typ rakoviny, pak když dáte svůj souhlas s léčbou CHT, často se u vás může vyvinout další typ rakoviny, jako důsledek takové léčby. Váš onkolog bude zřejmě tvrdit, že je potřeba úspěšně léčit vaši prvotní chorobu, i kdyby se u vás rozvinula další podobná nemoc, přímo způsobená danou léčbou.

Těžko najdete něco podobného, jako je rakovinu vyvolávající CHT, co by tak skvěle udržovalo příslušný byznys v chodu, že ano?

A přitom všem lékárníci míchají tyto toxické chemikálie pro pacienty, jako by se jednalo o běžná léčiva (což ale určitě nejsou). Když takto připravují roztoky podle receptů, ukazuje se, že
lékárníci se sami vystavují látkám, které způsobují rakovinu. A někteří z nich na ni potom také umírají...

Proč lékárníci umírají na rakovinu

Říká se, že lidé, kteří žijí v domech ze skla, by nikdy neměli házet kamením. A podobně by bylo možné říci, že lékárníci, kteří zachází s jedy, by neměli být překvapeni, když je to jednoho dne zabije.

Léky pro CHT jsou pro lidské tělo mimořádně toxické a snadno se vstřebávají kůží. Sama idea, že by měly být používány v moderní medicíně by byla k smíchu, kdyby nebylo vyloženě pobuřující a smutné, že stovky tisíc nemocných na celém světě jimi bývá každoročně usmrceno.

Nastala doba, kdy k těmto smutným statistikám můžeme přidat i lékárníky. Celá desetiletí to vypadalo poněkud jinak - předstíralo se nám, že lékárníci hrají důležitou roli v našem systému „moderní“ medicíny a nepřipouštělo se, že by potřebným lidem po troškách rozdělovali chemikálie, které zabíjí. Nyní ale přišlo vystřízlivění a pravda tvrdě udeřila: i lékárníci jsou součástí byznysu se smrtí a také oni jsou jeden po druhém zabíjeni.

Deník
the Seattle Times nedávno přinesl příběh Sue Crumpové, která trávila déle než dvě desetiletí tím, že míchala roztoky pro CHT. Sue zemřela v loňském říjnu na rakovinu slinivky a jedním z jejích posledních přání bylo, aby byla zveřejněna pravda o jejím vystavování chemikáliím pro CHT a o následném vyvolání její rakoviny.

Chemoterapie z druhé ruky

Jak se ukazuje, tak Americká asociace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (The Occupational Safety and Health Association – OSHA) neprosazuje žádná pravidla, která by regulovala vystavování toxickým, rakovinu vyvolávajícím chemikáliím pro CHT. Na první pohled je to překvapivé, protože tato instituce jinak hlídá pracovní expozice i u mnohem méně škodlivých chemikálií. Proč jsou tyto výjimkou?

Odpověď je velmi jednoduchá: protože toxicita CHT je už dlouho ignorována téměř všemi odborníky z medicíny i z federální vlády. Tyto látky byly vždy pokládány za neškodné nebo dokonce i „bezpečné“, protože jsou používány jako medicína pro léčbu rakoviny. Je tomu tak i navzdory skutečnosti, že CHT je odvozeninou yperitu, který byl jako nervový plyn nasazován proti nepříteli v 1.světové válce. Pravda je taková, že chemoterapie má mnohem více společného s
chemickými zbraněmi, než s jakoukoliv legitimní medicínou.

Avšak dnes, kdy bývají pracující chráněni např. před pasivním kouřením ve všech kancelářích napříč celou zemí, jsou lékárníci stále ještě vystavováni jedovatým, rakovinu-vyvolávajícím chemikáliím, které jak se zdá ignoruje i OSHA. Tato instituce se za poslední desetiletí zmohla jen na jediné prohlášení určené nemocnicím, ve kterém upozorňuje na neadekvátní zacházení s toxickými léky pro CHT.

V the
Seattle Times se o tom píše toto: „Právě dokončená studie, kterou zadala the U.S. Centers for Disease Control (CDC), jež probíhala po dobu 10 let a patří k dosud nejrozsáhlejším tohoto druhu, potvrdila, že chemikálie využívané k CHT i nadále kontaminují pracovní prostředí a v některých případech je lze stále nalézat v moči těch, kdo s nimi přichází do styku...“

Stejný článek pokračuje ještě dál tím, že vyjmenovává ještě další lékárníky, zvěrolékaře a setry, kteří zemřeli nebo umírají v důsledku vystavování látkám pro CHT:

• Bruce Harrison ze St. Louis (onemocněl v 50.letech rakovinou, nyní mrtev)
• Karen Lewis z Baltimore (po 50.roce onemocněla, dosud ještě žije)
• Brett Cordes ze Scottsdale, Arizona (rakovina ve 35 letech, dosud žije)
• Sally Giles z Vancouveru, B.C. (rakovina po 40. roce, nyní mrtvá)

Velká nesrovnalost při léčbách rakoviny

Jak the Seattle Times dále uvádí:

„Dánští epidemiologové prošli záznamy z registrů o nemocných s rakovinou z období od roku 1940 až do 1989 a jako první popsali výrazně zvýšené riziko vzniku leukémie mezi sestrami onkologie a následně i u lékařů. Jiná dánská studie z minulého roku analyzovala zdravotní záznamy od více než 92 000 zdravotních sester a zjistila, že se mezi nimi zvýšilo riziko rakovin prsu, štítné žlázy, nervového systému a mozku.“

Článek pak pokračuje dál popisováním, jaká nová bezpečnostní pravidla se připravují k ochraně lékárníků, zvěrolékařů, sester a lékařů s ohledem na jejich kontakt s toxickými chemikáliemi pro CHT. Avšak i tento deník, který si jinak zaslouží uznání za zveřejnění tohoto článku, se zapomíná zmínit o něčem důležitém:

Pokud jsou tyto chemikálie až tak nebezpečné pro lékaře, sestry a lékárníky, kteří je míchají, jak potom mohou být považovány za „dostatečně bezpečné“ pro jejich podávání pacientům, kteří již umírají na rakovinu?

To je závažná otázka. Pokud sestry mohou rychle onemocnět už po pouhém potřísnění takovými chemikáliemi, jaký účinek je pak možné očekávat poté, co budou injekčně aplikovány pacientům?

Průmysl rakoviny však ještě nikdy nezastavil aplikaci těchto látek pacientům a nepoložil si tuto rozumnou otázku:
Proč vlastně provozujeme tento byznys s jedem? Jed totiž není lék – alespoň tehdy ne, pokud by měl být podáván ve své plné potenci.

Na problematiku „bezpečnosti“ v průmyslu rakoviny je zatím nahlíženo pouze z pohledu jek ochránit zdravotníky před extrémně nebezpečnými chemikáliemi a přitom jim i nadále umožnit, aby je vpichovali do těl pacientů. Něco je ale na tomto obrázku zřetelně špatně... pokud potřebují být zdravotníci ochráněni od těchto prostředků, proč před nimi neuchránit také pacienty?

Zatím ještě nikdo nezemřel na to, že pracuje s bylinami

V kontrastu k tomuto všemu zkuste zvážit pravdivý postřeh, že dosud žádný naturopat nikdy nezemřel v důsledku manipulace s léčivými bylinami, homeopatickými léky nebo výživovými doplňky. Takové přírodní způsoby léčby jsou jednak prospěšné pacientům, a jako bonus navíc si nikdo nemusí kvůli manipulaci s nimi oblékat ochranný oděv.


A co víc, žádné léčivé rostliny, doplňky nebo přírodní prostředky nezpůsobují rakovinu. Jejich účelem je hlavně posílit a chránit imunitní systém a nikoliv jej ničit. Proto také pacienti po nich vypadají zdravější a odolnější (a nikoliv chabější a křehčí).

Avšak byliny, doplňky nebo přírodní léčiva nevydělají průmyslu rakoviny mnoho peněz. To však dokáží vysoce toxické patentované léky pro CHT, za které je potřeba platit velké částky. Zachází se tu však s jedem, určeným pacientům. A když někdo pracuje s jedem, vždy se jím může sám potřísnit.

Chemoterapie neúčinkuje

Na pozadí celé této záležitosti, vztahující se k lékárníkům a zdravotníkům, kteří umírají kvůli sekundárnímu vystavování CHT, tu ještě vyvstává otázka, zda CHT skutečně účinkuje. Pokud se s pomocí přísného vědeckého náhledu podíváte na výsledky dosud publikovaných studií, tak ty dochází k závěru, že CHT je efektivní v léčbě u méně než 2% rakovin, které existují. A mezi tato dvě procenta nepatří rakovina prsu ani rakovina prostaty!

A přitom je CHT rutinně používána k „léčbě“ rakoviny prsu, přestože těmto pacientkám nedokáže nabídnout žádné přínosy. Výsledek je pak takový, že průmysl rakoviny prosazuje zločinný způsob léčby, který vám slibuje, že vás uzdraví, ale ve skutečnosti u vás může vyvolat ještě další rakovinu. To je skvělé pro jejich opakovaný byznys, ale hrozné pro pacienty s rakovinou, kteří kvůli ní musí trpět.

Míra současného šarlatánství v průmyslu rakoviny je prostě úžasná. Člověk by si myslel, že pokud lékaři podávají tyto chemikálie nemocným, měli si být jistí, že něco takového je podloženo nějakou legitimní vědou. Ale takovou jistotu mít nemohou. Žádné takové vědecké poznatky nejsou. CHT nepůsobí jinak, než že sama způsobuje další rakovinu - a uskutečňuje to bez rozdílu, protože poškozuje každého člověka, který s ní přijde do kontaktu. Už pouhé dotýkání těchto chemikálií je nebezpečné pro vaše zdraví.

Pokud byste vy sami museli zvažovat léčbu CHT, přemýšlejte o tom dlouze a usilovně: pokud je CHT tak nebezpečná, že lékárníci dostávají rakovinu už jen poté, co se jí dotýkali, proč byste měli svolit s tím, aby vám ji někdo aplikoval do vašich žil?

Nejedná se tu pouze o zbytečnou otázku. Jde zřejmě o tu nejdůležitější otázku ze všech pro toho, kdo uvažuje o konvenční léčbě rakoviny s použitím CHT. Otázka je v podstatě takováto: Jestliže chemoterapie sama způsobuje rakovinu, jak potom může rakovinu léčit?

Léčit rakovinu s pomocí CHT je jako léčit alkoholismus vodkou. Nebo jako léčba srdečních onemocnění tučným sýrem či léčba diabetu kukuřičným sirupem. Rakovina nemůže být léčena přesně tou samou věcí, která ji způsobuje.

A ti, kteří manipulují s jedem, si musí dávat pozor na biologický zákon příčiny a účinku. Pokud pracujete s chemikáliemi pro CHT, nebuďte pak překvapeni, když jednoho dne dostanete rakovinu. Jestliže přicházíte do styku s chemickými pesticidy, nedivte se pak Alzheimerově chorobě. Pokud jste zubař, aplikující amalgámové plomby do úst vašich klientů, nedivte se, pokud jednoho dne začnete blouznit (protože rtuť způsobuje mj. i šílenství a zubaři vdechují rtuťové páry, které se šíří od jejich vrtačky),

Pokud pracujete s chemikáliemi, může to případně mít dopad na vaše zdraví – a nikdy to nebude příznivé. Celé to v sobě skrývá i karmický prvek: pokud jako lékárník svůj život naplníte přípravami léků pro CHT, máte se hodně za co odpovídat. Zapojili jste se totiž do velmi reálného
chemického holokaustu proti lidem. Nebuďte pak překvapeni, když se to jednoho dne obrátí i proti vám samotným. Karma takto působí. Příčina a následek je univerzálním zákonem, který nelze obejít.

A pokud jste pacientem s rakovinou, naléhám na vás, abyste
dvakrát přemýšleli o toxicitě látek, které si necháváte vpravovat do těla. Pokud se pokoušíte LÉČIT své tělo, proč byste měli svolovat k tomu, aby vás otravovali chemikáliemi, které vyvolávají rakovinu?

Nenechávejte lékaře, aby s vámi mluvili o rakovině a přitom používali taktiku zastrašování. Někteří to umí velmi dobře. Až příště některý z nich bude trvat na tom, abyste si nechali aplikovat CHT,
požádejte jej, aby napřed sám trochu z ní vypil. Pokud váš onkolog nebude chtít vypít lék pro CHT přímo před vámi, aby vám osobně prokázal jeho bezpečnost, proč byste pak proboha měli souhlasit s tím, aby vám něco takového píchali do těla?


 


Na tomto odkazu se můžete podívat na karikaturu podle návrhu autora článku:
https://www.naturalnews.com/026284_chemotherapy_cancer_medicine.html

Další zdroje:
https://invw.org/chemo-main
https://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/029191_secondhand_chemotherapy_cancer.html)

 

Zpět