Pacienti s rakovinou v terminálním stadiu podstupují léčbu ozařováním zbytečně

23.02.2011 19:25

S. L. Baker


Jedna z nových analýz, která právě vyšla v magazínu the Cancer, dochází k názoru, že významná část pacientů s velmi pokročilým stádiem rakoviny musí i v posledních dnech nebo týdnech svého života ještě podstupovat hrůznou terapii ozařováním. Co ale činí tuto realitu tak srdcervoucí a pobuřující je fakt, že ozařování umírajících pacientů nemá na drtivou většinu z nich žádné příznivé účinky. Naopak způsobuje ještě větší utrpení na konci jejich života a udržuje nespočetná množství lidí v nemocnici, místo aby jim bylo umožňováno zemřít v klidu doma.

Když klasická medicína už nemá k dispozici žádnou další léčbu, která by pomohla dlouhodobě zvládnout rakovinu, bývá v jejím pozdním stádiu pacientům často naordinováno takzvané udržovací (paliativní) ozařování. Jak to lékaři zdůvodňují? Očekává se, že tento přístup by mohl pomoci od bolestí a dalších příznaků, protože snižuje množství rakovinných buněk. Podle této teorie by tak u pacientů měla nastat úleva od utlačování tkání kolem nádoru a od jejich krvácení a pacientům by tak měla být dopřána lepší kvalita života v jejich posledních dnech.

Bohužel to ale takto nefunguje. Ve zmíněném magazínu dokumentují němečtí výzkumníci reálné skličující výsledky paliativního ozařování.

Stephan Gripp, MD a jeho kolegové z univerzitní nemocnice v Dusseldorfu se zaměřili na způsoby léčby pacientů s rakovinou v terminálním stádiu, u nichž byla ordinována radioterapie v období prosincem 2003 až červencem 2004. Celkem prostudovali případy 33 pacientů, kteří všichni zemřeli v průběhu 30 dní po takové terapii.

Došli přitom k tomuto zjištění: pro většinu pacientů nebyla taková léčba nijak efektivní a pacienti ve stavu blízkém smrti, kteří chtěli zemřít doma, byli místo toho drženi v nemocnici, aby mohli být ozařováni. A umírali pak v nemocnici za velkého utrpení, způsobovaného mj. i vedlejšími účinky ozařovací léčby.

Studie došla k závěru, že raditerapie byla předepisována u 91 procent pacientů, umírajících na rakovinu a polovina z nich tak trávila více než 60% zbývajícího času života s radioterapií. Je skutečností, že pouze 58% pacientů dokončilo tuto léčbu, protože ostatní mezitím zemřeli. Tato terapie u drtivé většiny pacientů nesnížila jejich bolesti, ale právě naopak u více než poloviny z nich jejich strádání zvětšila.

A co víc, výzkumníci upozorňují, že mnoho lékařů, kteří předepsali paliativní ozařování, nadhodnotilo u pacientů jejich délky zbývajícího života. Mezi pacienty, kteří zemřeli v průběhu jednoho měsíce, asi každému pátému lékař předpovídal ještě více než 6 měsíců života. Německý výzkumný tým naznačuje, že „nadbytečné ozařování pacientů v terminálním stádiu rakoviny je zřejmě odrazem příliš optimistických prognóz a neúplných poznatků o poškozeních, která způsobuje radioterapie.“

Ve svém prohlášení k tisku poznamenal Dr. Gripp toto: „onkologové se často mýlí v odhadování zbývající doby života u pacientů v konečném stádiu rakoviny. To často vedlo k nepřiměřeně prodlužované radioterapii, která tak nemohla být kompletní z důvodů úmrtí nebo odstoupení od této metody.“


 

Další informace:
https://www3.interscience.wiley.com/journal/123345971/abstract
https://www.naturalnews.com/radiation_treatment.html


 

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028764_cancer_patients_radiation.html)

 

Zpět