Nové genetické objevy jsou často podvodné – dokonce i v lékařských časopisech

23.02.2011 19:21

David Gutierrez


Mnoho vědeckých „objevů“, které bývají rozsáhle ohlašovány v běžném tisku, bývá ve skutečnosti podvodných, varují ve svém článku v deníku The Guardian výzkumníci Marcus Munafo z univerzity v Bristolu a Jonathan Flint z univerzity v Oxfordu.

Konstatují zde tuto skutečnost: „Prostředí, ve kterém se výzkumníci nachází, je vystavuje tlaku, aby byli výkonní a to bývá poměřováno množstvím a kvalitou jejich publikací a úspěšností v získávání finančních grantů od vlády nebo podpůrných agentur na výzkum.“

Tento tlak nutí výzkumníky, aby vyhledávali pozoruhodné výsledky i přesto, že jejich závěry mohou být i chybné.

Všechny vědecké studie, jako např. ty, které si nárokují, že „objevily geny“ způsobující depresi, schizofrenii, obezitu nebo jiné potíže, vykazují příznaky toho, že vznikly pouze účelově. Jejich pravděpodobnost bývá menší než 5%, což činí tyto závěry statisticky neprůkaznými. Munafo a Flint poznamenávají, že ve skutečnosti je poměrně snadné vytvářet data, která se jeví jako statisticky významná.

Zdůvodňují to takto: „S dostatečným objemem dat a po provedení testů, jejichž počet je statisticky významný, je celkem snadné najít významný efekt. A při zapojení více lidí může být takový efekt popsán i častěji, což dává zdání jeho opakovatelnosti. Problém je však v tom, že výsledky téměř jistě nebudou pravdivé.“

To je pak důvodem, proč následné studie a především tzv.
metaanalýzy, které kombinují výsledky více studií dohromady, shodně vyvrací mnoho objevů, které byly již dříve okázale ohlášeny. Avšak tyto následné studie jen zřídka přitahují tak vysokou pozornost médií, jako ty původní. Autoři poznamenávají, že i navzdory jejich metaanalýze, která neodhalila žádné důkazy o propojenosti mezi určitou genovou variantou a depresí, na internetu lze stále nalézat poukazy na takové „geny deprese“.

Povedení dalších výzkumů tedy nemusí nutně znamenat, že budou získány další věrohodné závěry.

John Ioannidis, genetický epidemiolog, k tomu poznamenává: „Čím větší bývá finanční nebo jiný zájem v oblasti vědy, tím menší je pravděpodobnost pravdivých poznatků. Čím žádanější je některá vědecká oblast (a čím více vědeckých týmů je do ní napojeno), tím menší může být pravděpodobnost pravdivých vědeckých závěrů.“

 

Zdroj:
https://www.guardian.co.uk/


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028489_genetic_research_disease.html)

 

Zpět