Ozáření v důsledku CT způsobuje u Američanů ročně až 29 000 rakovin a 14 500 úmrtí

20.02.2011 17:34

David Gutierrez


Na základě výsledků studie, publikované v časopise the Archives of Internal Medicine, způsobuje počítačová tomografie (computerized tomography – CT) ročně v USA přinejmenším 29 000 případů vzniku rakoviny a 14 500 úmrtí.

I navzdory tomu, jak jsou tato čísla šokující, byly ve stejném čísle časopisu ještě zveřejněny výsledky další studie, prováděné výzkumníky z the University of California-San Francisco. Tyto předpokládají, že realita je možná ještě mnohem horší.

CT skenování jsou diagnostickými vyšetřeními, při kterých se využívá rentgenového ozařování, aby se získal obraz orgánů pacienta v příčném průřezu. Za posledních 30 let se tato vyšetření stala mnohem častější – z 3 miliónů ročně, které byly prováděny v roce 1980 se jejich četnost vyšplhala až na dnešních 70 miliónů za rok.

V první zmiňované studii použili vědci z the National Cancer Institute běžné odhady expozice záření při CT a z nich vyčíslili riziko následného vzniku rakoviny, vyvolávaného touto procedurou. Vyšlo jim, že při současné četnosti používání CT vyšetření následně zabije asi 15 000 lidí ročně a rakovinu vyvolává asi u dvojnásobného počtu. Rizika se mění podle věku, přičemž u mladších pacientů jsou mnohem vyšší – je totiž k dispozici více času, kdy se rakovina může rozvíjet.

Vědci odhadují, že např. 3-letá holčička, která absolvuje CT vyšetření podbřišku, bude mít následně riziko 1:500, že se u ní rozvine rakovina jako přímý důsledek takové procedury. Toto riziko se snižuje na 1:1 000 u 30-leté ženy a na 3:10 000 u 70-leté pacientky.

Druhá zmiňovaná studie z Kalifornské univerzity však předpokládá, že tato čísla jsou proti skutečnosti příliš nízká. Dnešní odhady celkového rentgenovému záření, kterému bývá pacient podroben při CT vyšetřeních, se totiž opírají o staré studie, které vyhodnocovaly s pomocí neživých objektů vybavených senzory. Jedna z nových studií ale vyhodnotila dávky ozáření, které byly naměřeny přímo u 1 119 pacientů po CT ve čtyřech různých nemocnicích v oblasti kolem San Franciska.

Výzkumníci zjistili, že skutečné ozáření bylo 4x až 13x vyšší, než byly odhady v předchozích starých studiích!

Vědecká pracovnice Rosaleen Parsons z
the Fox-Chase Cancer Center upozorňuje, že pacienti by si měli uchovávat své záznamy o lékařských vyšetřeních, aby tak zabránili jejich zbytečnému opakování. Také by měli vždy žádat svého lékaře o alternativní vyšetření, aby se případně úplně vyhnuli rentgenovému ozařování.

 


Zdroj:
www.usatoday.com


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028621_CT_scans_cancer.html)

 

Zpět