Více než každý šestý starší pacient dostává při první pomoci chybně škodlivé léky

20.02.2011 17:32

Tony Isaacs


Nedávná studie, provedená na Michiganské univerzitě zjistila, že víc než každý šestý pacient vyššího věku dostává na první pomoci (dále PP) špatné léky. Podle této studie, zveřejněné v magazínu the Academic Emergency Medicine, přibližně 19,5 miliónů amerických pacientů ve věku nad 65 let dostalo potenciálně nevhodné léky (potentially inappropriate medications – PIMs) v průběhu jejich návštěvy na PP v období 2000 – 2006.

Vědci došli k závěru, že lékaři první pomoci neví vždy přesně, které léky a v jakém dávkování mají podávat starším lidem. Výsledkem pak bývá, že takto vyvolaná rizika u léků převažují nad jejich přínosy. Vědci rovněž upozorňují, že studie nesledovala interakcí mezi různými léky a proto je možné, že potenciální poškození způsobovaná léky mohou být dokonce ještě četnější, než vychází najevo z jejich studie.

...


Vedoucí výzkumného týmu Dr.Meuer navrhuje, aby byla přijata opatření vedoucí k lepšímu vzdělávání lékařů s ohledem na vhodnost léků pro starší pacienty. Kromě toho byla univerzitou v Michiganu publikována následující doporučení hlavně starším pacientům, jež jim mají pomáhat proti předepisování nevhodných léků:

* Určitě informujte svého ošetřujícího lékaře o své návštěvě PP.
* Mějte u sebe vždy seznam všech léků a potravinových doplňků, které užíváte a určitě s nimi seznamte lékaře PP.
* Zajímejte se o to, jak dlouho na vás bude účinkovat lék, který vám aplikoval lékař PP.
* Požadujte vždy seznam všech léků, které jsou vám podávány na PP, než vás pustí domů nebo hospitalizují. Tento seznam by měl obsahovat také informace o možných vedlejších účincích těchto léků.
* Jestliže po opuštění PP pozorujete nepříznivé vedlejší účinky léků, neprodleně se spojte se svým lékařem nebo jděte zpět na PP.
* Jednejte proaktivně: to znamená, že si vždy vyžádáte všechny potřebné informace o svých užívaných lécích.


 

Plné znění zmiňované studie lze nalézt na adrese:
https://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/123305845/PDFSTART?CRETRY=1&SRETRY=0

 

Další zdroje:
https://www.wddty.com/17-per-cent-of-the-over-65s-given-the-wrong-drug.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100312134943.htm


 

(Vybráno a přeloženo z https://www.naturalnews.com/028590_hospitals_medical_errors.html)

 

Zpět