Amerika nemá nedostatek lékařů – má nadbytek nemocí

20.02.2011 17:27

Mike Adams

Stalo se, že americká reforma zdravotnictví, opírající se o monopolizovanou medicínu a farmaceutický průmysl, se stala novým zákonem, platným napříč celou zemí. Hlavní sdělovací prostředky zde oznamují, že dochází k náhlému manku v počtu lékařů. Vypadá to, že téměř milión lékařů, kteří dosud léčili nemoci Američanů, stávajících se nakaženou populací, již nepostačuje. Zdravotní školy troubí na poplach, aby mohly vyprodukovat ještě více lékařů, kteří by byli schopni léčit čím dál více nemocí. Vypadá to, že nikdy nebude dostatek lékařů, ke kterým by se dalo zajít, když jsou všichni nemocní...

To, čeho jsme zde svědky, je vlastně
masivní expanze průmyslu péče o nemocné, jenž už teď spolyká celých 20% ekonomiky USA. V několika příštích letech se toto procento zvýší až na 25%, pak na 30% a tím tato finanční kanálová díra, nazývaná „klasická medicína“ zřejmě uchvátí celou třetinu celé národní ekonomiky.

To přivádí USA do zoufalé finanční situace. Pokud bude třetina ekonomických výnosů utracena za léčbu nemocí a nákaz, další třetina (přibližně) na válečné výdaje a imperialismus a zbytek na splátky zadlužení a sociální výdaje, pak kde můžeme ještě vzít peníze na budování silnic a škol, na platy státních zaměstnanců nebo na příspěvky pro činnost vlády?

Odpovědí může samozřejmě být, že budeme
tisknout více peněz a nepřestaneme utrácet – to je však jistá cesta k hyperinflaci měny.

To je však už další příběh. Tématem dneška je, jak vyřešit nedostatek lékařů. Odpověď na tento problém je ovšem docela prostá: využít možností zdravé výživy k prevenci a k odvracení nemocí.

Lepší výživa ukončí nedostatek lékařů

Již víme, že vitamín D už jen sám o sobě dokáže preventivně působit proti 4 z 5 druhů rakoviny (https://www.naturalnews.com/021892.html). Kromě toho je také prevencí proti srdečním chorobám, diabetu, depresi, sezónním chřipkám a nemocím ledvin. Pokud by se zdarma distribuovaly doplňky výživy s vitamínem D napříč celou populací, vyřešil by se problém s nedostatkem lékařů už v jediném roce, jelikož lidé by se stali zdravějšími a nechodili by k lékařům už tak často.

Jde o prosté a laciné řešení, které by kterýkoliv inteligentní národ aplikoval bez dlouhého přemýšlení: investice pár centů do zdraví populace a úspora mnoha dolarů díky sníženým nákladům na zdravotní péči. Pravidelné užívání vitamínových doplňků nemá žádné negativní vedlejší účinky a nevyžaduje žádné recepty, injekce ani návštěvy u lékaře. Co by se na tom někomu nemělo líbit?

Leč průmyslu léčebné péče se něco takového vůbec nelíbí. Výrobci léků, nemocnice, konvenční lékaři, zdravotní školy, lékařské časopisy a nyní dokonce i hlavní sdělovací prostředky vytváří vysoké zisky na probíhajícím byznysu nemocí a nákaz. Vitamín D by jim přerušil tyto zdroje zisku
a poslal by nemocné domů jako uzdravené, místo aby se museli vracet stále znovu do nemocnic a byli trvale nemocní.

Ona totiž Amerika nemá nedostatek lékařů... ona má nadbytek nemocí. A je to právě tento nadbytek, jehož přetrvávání vyhovuje systému péče o nemocné.

Amerika se musí rozhodnout: nemoci nebo zdraví?

Tváří v tvář této situaci si může americký národ vybrat jednu ze dvou možností:

1) investovat do výcviku většího počtu lékařů a nechat tento byznys expandovat, až bude celý národ polapen do léčky v podobě koloběhu závislostí na farmacii, nebude mít žádné znalosti o výživě a nemoci budou ještě více akcelerovat.

2) investovat do zdravé výživy a tím omezit průmysl péče o nemocné, když bude lidem vysvětlováno, jak mohou zůstat zdraví, fit a bez nákaz. Jinými slovy jde o omezení léčby tím, že se bude lepšit zdraví.

Pro kterou volbu se Amerika rozhodla? To je přece zřejmé – že ano? Vyplývá to ze současné reformy zdravotnictví – tato země nenávratně investovala do první volby, která ji přinese více nemocí, více farmaceutických produktů, více nemocnic a lékařů.

Byznys s nemocemi je na vzestupu!

Poprvé jsem na toto téma napsal fantastickou povídku s názvem The Town of Allopath (https://www.naturalnews.com/008674.html), která byla zveřejněna na webu Mercola už před mnoha lety. V ní jsem popisoval společnost, která se domnívá, že prožívá ekonomický nadbytek díky tomu, že utrácí stále více peněz za opravy nabouraných aut a za hospitalizace zraněných obětí autonehod. V popisovaném městě odstranili všechny značky STOP a semafory, aby tak mohlo vznikat ještě více autonehod a takto si chtěli zajistit práci pro autoopravny, nemocnice a lékaře.

K tomuto tématu jsem také vytvořil návrh pro karikaturu publikovanou v roce 2006 pod názvem
Business is Booming! (https://www.naturalnews.com/021218_d)

V této karikatuře je zobrazován starosta města oznamující, že „byznys je na vzestupu“, zatímco na pozadí je město s chemickými továrnami, restauracemi rychlého občerstvení, nemocnice, centra pro rakovinu a pohřební ústavy. Ano, byznys se rozrůstá pro všechny tyto společnosti, které způsobují nemoci nebo je léčí – avšak je v takové společnosti kvalitnější život? Ani náhodou.

Co je na tom všem skutečně zajímavé dneska – o čtyři roky později, je to, že se tato kreslená satira stala v Americe realitou!
The Town of Allopath je nyní celá americká země. Tato země se rozhodla nechat expandovat byznys s nemocemi – a to je přesně příčinou umělého vytváření „nedostatku lékařů“.

Nedostatek lékařů je naprosto umělý. V Americe již je téměř milión lékařů. Je to příliš mnoho. Ve skutečnosti by se nám dařilo lépe, kdyby jich bylo méně a měli bychom zákon ochraňující svobodnou volbu zdravotní péče, který by umožňoval naturopatickým lékařům provádět praxi souběžně s lékaři tradiční čínské medicíny, chiropraktiky a dalšími holistickými léčiteli.

A kdybychom mohli odstranit cenzorství FDA nad potravinovými doplňky a superpotravinami, pak bychom mohli konečně začít se vzděláváním lidí o tom, jak
předcházet nemocem s využitím doplňků, bylinných preparátů a léčebné stravy. A náhle bychom se nalézali ve světě, kde je příliš mnoho lékařů, center pro rakovinu, nemocnic a také klinik.

Něco takového by mělo být cílem jakéhokoliv inteligentního národa: chránit a zdokonalovat zdraví lidí. Avšak američtí vůdcové (pokud je vůbec možné je tak nazývat) zvolili jinou cestu: ignorování zdravé výživy, medicínské zotročování, povinná očkování, mamografie, chemoterapie, psychiatrické léky a nekonečný sortiment nebezpečných medikací.

Pokud vás to udivuje – proč to je?

Proč americká vláda potřebuje, abyste zemřeli dříve

Pokud si na základě této skutečnosti uděláte matematické propočty, objevíte, že americká federální vláda si nemůže dovolit, aby její lidé žili příliš dlouho. Jestliže lidé žijí mnoho let v důchodu, spotřebovává se příliš mnoho zdrojů ze sociálního zabezpečení. Ale sociální pojištění je v ohrožení. Nemá k dispozici žádné reálné peníze a pouze manipuluje s prostředky národního bohatství USA.

Sociální pojištění je jedním z největších nárokovatelů peněz od Americké vlády – jde o částky v hotovosti, které země prostě nemá a proto si je musí půjčovat nebo tisknout.

Z čistě finančního pohledu pohlíží Americká vláda na důchodce jako na finanční břemeno: oni nemusí platit daně, pracují jen velmi málo a odčerpávají finanční hotovost každý měsíc, kdy ještě zůstávají naživu. Zní to krutě, ale je to tak.
Vláda Spojených států si nemůže dovolit, aby důchodci zůstávali naživu příliš dlouho.

Čím rychleji zemřete, tím více peněz vláda ušetří. Docela ke zblití, že?

A teď si zkuste představit to finanční břemeno pro státní pokladnu, pokud by najednou všech 70 miliónů starých Američanů poznalo pravdu o vitamínu D a o výživových terapiích. Představte si že lidé budou žít o 10 let déle, než je tomu nyní. Pro státní kasu by to představovalo stovky miliard dolarů každoročně navíc! Federální vláda přitom ale nemá žádné dolary navíc. Už teď utrácí celé své jmění za nemoci, války a úroky, takže nemá ani desetník navíc.

(Blíže je o tom psáno například v příspěvku https://www.naturalnews.com/026686_America_national_debt.html).

Pomáhejte odvracet národní zadlužení...umírejte co nejdříve!

A to nás přivádí k reformě zdravotní péče, která v sobě obsahuje jak oddíly pro problematiku umírání, tak i asistované umírání. I když se o nákladech na péči o umírající vášnivě debatuje, způsob, jak bývá postupováno je prostý: byrokraticky je rozhodováno o tom, kdo bude žít a kdo zemře jen na základě toho, kolik peněz si může stát dovolit utrácet na tyto účely.

Mohu vám to teď sdělit na rovinu: pokud jste důchodce, stát se vůbec nedomnívá, že vás může vydržovat! Z čistě rozpočtového hlediska po vás stát chce, abyste zemřeli a ne abyste žili a spotřebovávali peníze ze sociálního pojištění a přitom ještě potřebovali ještě další peníze na lékařskou péči. Jde tu opravdu o to, že pokud jste důchodce,
máte mnohem větší cenu jako MRTVÝ nežli ŽIVÝ (z pohledu státu je tomu tak).

Mohl by být náš systém péče o nemocné opravdu navržen tak, aby „expirace daňových poplatníků“ končila ve věku odchodu do důchodu?

Vždy po několika letech si nechává vláda vyhodnocovat věkové hranice pro nároky na sociální pojištění (
https://www.ssa.gov/retire2/agereduction.htm). Současně s tím ale dopouští narůstání toxicity léků v klasické medicíně a nečinně přihlíží ke zvyšování dávek ozařování a na zvyšování spotřeby jedovatých chemikálií v medicíně. Následek je nevyhnutelný: stále méně lidí se dokáže dožít věku, kdy budou mít nárok na důchody.

Myslíte si, že je to pouhá náhoda?

Američtí vůdci se sami o sobě nepokouší redukovat stav populace. Avšak nemají zájem, abyste žili třeba jen jediný den v důchodu, protože to pak přestáváte platit daně a začínáte čerpat peníze od státu. A něco takového je nedostupné a proto jejich „dokonalý systém“ (viděno jejich očima) je ten, který způsobí vaši smrt někdy mezi 55. až 70. rokem. Nepřejí si, aby medicína zabíjela lidi ve věku 20 nebo 30 let, protože ti musí tvrdě pracovat a platit daně. Co však skutečně chtějí, je takový systém medicíny, který nabízí nahromaděnou toxicitu, na kterou budete odkázáni před vaším 60. rokem a která vás usmrtí ještě než vám bude 65.

A nejsou mamografie, vakcinace či farmaceutické výrobky přesně takové? Jste podrobování CT vyšetřením a v kombinaci s toxicitou předepisovaných léků jsou ohrožovány vaše játra a ledviny obvykle po 50.roce vašeho věku. A ve věku 67 let, kdy se předpokládá váš nárok na plné výplaty ze sociálního pojištění, bývá většina lidí už napumpována léky nebo už jsou po smrti.

Rakovina nevzniká za jednu noc – to určitě víte. Trvá to mnoho let (obvykle i desetiletí), než takový zhoubný nádor prsu vyroste do velikosti, kdy může být detekován s pomocí mamografu. Mezitím vás ale lékaři a zdravotnický personál budou každoročně bombardovat škodlivým rentgenovým zářením a tím prakticky zaručují, že ve svých 60 letech skončíte s rakovinou – pokud ovšem nezemřete už dříve na něco jiného.

Chci tím snad říci
, že zdravotní péče pod dohledem vlády se vás chystá zabít? Ne tak docela. Ale zcela jistě se nepokouší vás udržet co nejdéle naživu...

Klasická medicína je opravdový zabiják

Víte, co je v Americe nejčastější příčinou smrti? Není to ani rakovina, ani srdeční choroby. Nejsou to mrtvice, nehody ani terorismus. Nejčastější příčinou úmrtí v Americe je klasická medicína, která zabíjí každoročně 250 000 až 750 000 lidí. Skutečný počet je závislý na tom, které statistice uvěříte.

Tyto úmrtí bývají označována jako
iatrogenní smrt, což znamená „smrt způsobená lékaři“. Možná by se to dalo přesněji označovat jako iatrogenocida, pokud přihlédneme k tomu, jak malé ohledy bere klasická medicína na ochranu lidského života.

Pojďme se však vrátit zpět k titulku tohoto článku... pokud už lékaři v Americe zabíjejí více než půl miliónu lidí ročně a jestliže nyní máme „nedostatek“ lékařů, což bude mít za následek další statisíce nových lékařů, praktikujících úplně stejný zaostalý systém medicíny léků a operací, který zabíjí pacienty nyní... zkusíte hádat, co se stane s četností iatrogenních úmrtí v budoucnu?

Asi uhodnete: bude stoupat až k nebesům. Připravte se na to, že
více než milión Američanů bude každoročně usmrceno klasickou medicínou - už v následujícím desetiletí.

A proč vlastně bude muset milión Američanů nezbytně každoročně zemřít kvůli monopolu zdravotního systému, řízeného bankrotující vládou? Možná proto, že
je snadnější a ziskovější jen sledovat umírání pacientů ještě předtím, než začnou čerpat peníze ze sociálního pojištění, než je učit, jak zůstávat naživu a zdraví.

Pravidla hry jsou tedy dána. A jsou mimochodem dokonce mnohem tvrdší, pokud jste černí. Deficit vitamínu D u černých Američanů prakticky v současnosti garantuje, že většina černých Američanů středního věku se nikdy nedožije věku, aby mohli čerpat peníze ze sociálního pojištění. Skutečnost je taková, že USA jsou zemí tvrdě pracujících černých Američanů, platících daně a sociální pojištění, které jsou zpětně vypláceny neproporcionálně hlavně bílým lidem .

Projděte si to: průměrný očekávaný věk černého amerického muže je kolem
67 let.

A vy můžete čerpat peníze ze sociálního pojištění, pokud jste ještě naživu pouze po dosažení – hádejte kolika? Ano, až po 67. roce. (https://www.ssa.gov/retire2/agereduction.htm)


Avšak průměrný předpokládaný věk bílých Američanů je
74 let.

To tedy znamená, že bílí muži čerpají peníze ze sociálního pojištění až o
7 let déle než černí. Takže černí dělníci ve skutečnosti vydržují bílé důchodce. A současně to vypadá, že systém péče o nemocné se pokouší nás zabít ještě než dosáhneme důchodového věku, protože to šetří peníze bankrotující vládě, která si musí půjčovat stále více peněz od Číňanů nebo Japonců.

Kolik Američanů bude ještě muset zemřít, než se podaří vyrovnat státní dluh? To sice nevím, ale můžete se vsadit, že nějaký úředník ve Washingtonu už dávno udělal příslušný propočet a z něj vyplynula odpověď, že vaše zdraví není pro stát žádnou prioritou.

Zdroje:
https://online.wsj.com/article/SB10001424052702304506904575180331528424238.html?mod=WSJ_hpp_MIDDLENexttoWhatsNewsSecond
https://www.usatoday.com/news/washington/2010-04-12-deficit_N.htm


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028577_doctors_shortage.html)

 

Zpět