Studie odhalila velká množství zbytečných diagnóz rakoviny, které vedou k nepotřebné léčbě a strádání

20.02.2011 17:21

S. L. Baker


Představte si, že vám u lékaře sdělí, že vaše rentgenové snímky právě přišly a že to vypadá špatně. Že máte rakovinu. Abyste si zachránili život, doporučuje vám lékař podstoupit buď operaci, chemoterapii nebo ozařování, které budou doprovázeny dodatečnými vyšetřeními a užíváním předepsaných léků. A přitom vám nikdo nemůže garantovat, že zhoubné bujení bude spolehlivě zastaveno nebo že léčba rakoviny nezpůsobí další buď okamžité nebo dlouhodobé zdravotní problémy.

A nyní si představte tentýž scénář – pouze vyjde najevo, že výsledky vyšetření byly interpretovány nesprávně a vy ve skutečnosti nemáte žádnou život ohrožující rakovinu. Taková hloupá chyba přece musí být extrémně vzácná, že ano? V tomto velmi vyspělém světě moderní medicíny přece bývají zhoubné nádory přesně odhalovány – chcete o tom snad pochybovat?

Chyba lávky.

Skutečnost je taková, jak dokládá právě zveřejněný výzkum v časopisu
the Journal of the National Cancer Institute. Tento konstatuje, že případy zbytečných diagnóz rakoviny jsou v USA stále narůstajícím problémem. Autoři H. Gilbert Welch, M.D., a William Black, M.D. Z medicínského centra pro veterány z Vermontu a z Dartmouth-Hitchcockova lékařského centra dochází k závěru, že nastal čas, kdy je potřeba se k tomuto fenoménu postavit tváří v tvář. Volají po vývoji takových klinických a výzkumných strategií, které by pomohly kvantifikovat, rozeznávat a správně reagovat na případy zbytečných diagnóz rakoviny.

O jak rozsáhlém problému je tady vlastně řeč? Dr. Welch a Dr. Black vyhodnotili údaje z rozsáhlých prověrek používajících metodu náhodného výběru a došli k odhadům, že počty případů zbytečných diagnóz jsou skutečně šokující.
Zjistilo se, že kolem 25% případů rakoviny prsu, detekované z mamografu a kolem 60% rakovin prostaty, detekovaných z PSA (prostate-specific antigen) zřejmě představují zbytečné diagnózy.

Co se týká creeningu rakoviny plic, využívajícího rentgenu a vyšetření na sputum, odhadli tito autoři, že asi polovina „rakovin“ jsou ve skutečnosti případy zbytečných diagnóz. Také CT kolonografie (virtuální vyšetření tlustého střeva) často odhaluje abnormality nacházející se mimo střevo, které zpravidla vedou k dalším vyšetřením a ke zbytečným diagnózám rakoviny.

Zmínění autoři navrhli i několik metod, jak řešit problémy se vznikáním zbytečných diagnóz. V prvé řadě doporučují mezi pacienty šířit osvětu o rizicích a přínosech včasné detekce rakoviny. Za další důležitou strategii považují stanovení přesnějších prahových hodnot, na jejichž základě mohou být výsledky vyšetření označovány jako „abnormální“ a tudíž vyžadující léčbu.

V některých případech už dnes lze pozorovat obrat k lepšímu. Například u velmi malých uzlinek na plicích, které bývají detekovány při CT vyšetření, se už nyní častěji můžeme setkávat s označením „malé abnormality“ a nepoužívá se unáhlený přístup nasazování agresivní léčby jen proto, že se nález podobá rakovině.

V redakčním článku, který doprovázel zprávu o výzkumu Dr. Blacka and Dr. Welche, se za řešení problematiky zbytečných diagnóz rakoviny staví i Laura Esserman, M.D., z
the University of California, San Francisco a Ian Thompson z the University of Texas Health Science Center at San Antonio. Oba tuto oblast považují za kriticky významnou a mj. poznamenávají:

„To, co nyní v oblasti léčby rakoviny potřebujeme nejvíce, je hlubší spolupráce praktických lékařů s vědci všech oborů, aby se dosáhlo omezení počtu úmrtí na rakovinu A ZÁROVEŇ i počtu zbytečných diagnóz rakoviny. Musíme obhajovat a vyžadovat inovace v metodách diagnostiky a zvládání léčby, které se opírají o vědu a nástroje modelování, molekulární biologie a imunologie.“


NaturalNews už v minulosti přinesly informace o výzkumech, zaměřených na vznik zbytečných diagnóz rakoviny, které jsou až nekontrolovatelné v případech rakoviny prostaty. Je skutečností, že vyšetření, která se opírají o PSA, způsobila už více než milión zbytečných diagnóz a tito muži podstupovali léčbu, která u nich nebyla potřeba (viz https://www.naturalnews.com/027193_cancer_Prostate_prostate_cancer.html).

 


Další informace:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20413742


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028870_cancer_overdiagnosis.html)

 

Zpět