Nová studie odhaluje, že počet úmrtí na rakovinu prsu bývá nižší v oblastech, kde nejsou mamografy

20.02.2011 17:05

S. L. Baker


Studie, provedená v roce 2005 v Dánsku, došla k závěru, že prosazování masového screeningu pomocí mamografů snížilo v Kodani počet úmrtí na rakovinu prsu o neuvěřitelných 25%. To zní, jakoby pravidelná vyšetření na mamografu skutečně zachraňovalo životy – že ano?. Není to ale tak. Vědci z the Nordic Cochrane Center v Kodani a z the Folkehelseinstituttet v Oslu znovu zrevidovali tuto mamografy – propagující studii a s použitím doplňkových údajů došli k naprosto odlišnému závěru.

Zaprvé zjistili, že vědecká validita studie z roku 2005 je nedostatečná, protože tento průzkum byl pochybený. A co je vůbec nejdůležitější: nové vyhodnocení ukazuje, že není žádný důkaz, že by samotná mamografie byla důvodem jakéhokoliv snížení počtu úmrtí na rakovinu prsu.
Skutečnost je naopak taková, že počty úmrtí na rakovinu prsu byly nižší v oblastech, kde ženy nepodstupovaly tyto screeningové testy.

Dánský výzkumný tým se zaměřil na změny v ročních počtech úmrtí na rakovinu prsu ve dvou oblastech Dánska, kde byl screening propagován u veřejnosti a porovnával to s údaji, posbíranými v oblastech, kde se screening neprováděl. Aby získali širší obraz trendů úmrtnosti na rakovinu prsu, analyzovali vědci i zhoubnost nádorů deset let před screeningem a porovnávali to s obdobím deseti let po zavedení screeningu.

Výsledky ukázaly, že počty úmrtí na rakovinu prsu poklesly o 1% u žen ve věku 55-74 let v oblastech, kde se pravidelně používají mamografy. Avšak četnost úmrtí u žen ve stejném věku v oblastech bez screeningu poklesla ještě více – až o 2% ročně. A tento trend byl úplně stejný i u mladších žen. U žen ve věku 35-54 let poklesla úmrtnost o 5% v oblastech se screeningem a o více než 6% v ostatních oblastech ve stejném časovém období.

Vědci zaznamenali, že není žádný důkaz pro to, že by poklesy počtů úmrtí u žen měly přímou spojitost s jejich absolvováním mamografického vyšetření. „Nebyli jsme schopni odhalit přímý účinek screeningového programu v Dánsku na úmrtnost na rakovinu prsu,“ uvádí výzkumníci v závěru studie , která byla nedávno publikována v časopise the British Medical Journal (BMJ). „Snížení úmrtnosti na rakovinu prsu, které jsme pozorovali v regionech, kde se prováděl screening, bylo podobné nebo dokonce i nižší než v oblastech bez screeningu. Nepotvrdilo se ani u mladších věkových skupin a zřejmě může být vysvětlováno omezováním rizikových faktorů a dokonalejšími způsoby léčby než nasazením mamografie.“

V závěrech zveřejněné studie bylo rovněž poznamenáno, že ve věkové kategorii žen 75-84 let nebyl zjištěn prakticky žádný rozdíl v úmrtnosti na rakovinu prsu, pokud jsou porovnávány oblasti s propagovaným screeningem a oblasti bez něj. Jak bylo již dříve uváděno na portále NaturalNews, v USA přitom i ještě starší ženy, u kterých není dobrá prognóza dalšího života (trpívají těžkou demencí) musí pravidelně podstupovat nákladné, nepříjemné a ozařující vyšetření na mamografu.

Dva z autorů zmiňované studie z Dánska publikovali svůj příspěvek i v polském lékařském časopise
Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej. Zaměřili se přímo na porovnání předpokládaných přínosů a známých poškození, které způsobují screeningové programy proti rakovině. „Pokud budou ženy absolvovat mamografická vyšetření, některým z nich se takto podaří vyhnout smrti na rakovinu prsu nebo jim bude aplikována méně agresivní léčba. Ale mnohem více žen bude zbytečně diagnostikováno, dostane se jim nepotřebné léčby, protože budou mít falešně pozitivní výsledky, nebo budou žít další roky jako pacientky s rakovinou“, uvedli autoři v závěru článku.

A jak čtenáři NaturalNews již možná vědí, studie v průběhu posledních let prokázaly souvislost mamografických vyšetření s vyvoláváním rakoviny prsu, která může být přímým důsledkem. Například jedna s takových studií, zveřejněná v roce 2008 ve sborníku
the Archives of of Internal Medicine zjistila, že počátek screeningových programů v Evropě byl spojen s nárůstem výskytů rakoviny prsu.

 


Další informace:
https://www.naturalnews.com/024901.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332505
https://www.naturalnews.com/028407_mammograms_radiation.html 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028530_brst_cancer_mammograms.html)

 

Zpět