Proč tak mnoho celebrit umírá po chemoterapii?

20.02.2011 17:02

Mike Adams

 

Smrt herce Patricka Swayzeho šokovala mnoho lidí. Sotva však jeho lékaře: oni totiž vědí, že pravděpodobnost přežití déle než 5 let u lidí s rakovinou slinivky léčených chemoterapií bývá téměř nulová. A Swayze byl pro ně pouze posledním z dlouhého seznamu celebrit, zemřelých poté, co u nich proběhla léčba chemoterapií a dalšími toxickými metodami západní medicíny.

Průmysl rakoviny chce hlavně získat vaše peníze

Důvod, proč bývá tak mnoho celebrit poškozováno nebo zabíjeno průmyslem rakoviny je celkem prostý: průmysl rakoviny je byznys jdoucí za ziskem. Vydělává peníze na rakovině, avšak nikoliv tím, že by ji léčil nebo se pokoušel o její prevenci.

Skutečnost je taková, že existuje velký rozdíl mezi tím, co veřejnost může vidět na klinikách pro léčbu rakoviny a tím, co se odehrává ve skutečnosti. Vnější obrázek průmyslu rakoviny se zdá být zářivý a radostný. „My zachraňujeme životy“, tvrdí oni a chlubí se tím, že nabízí „podporu“ těm, kteří přežili rakovinu (a měli by být spíše nazýváni jako „ti, kteří přežili chemoterapii“).

Ovšem za zavřenými dveřmi bývá skutečný obraz průmyslu rakoviny daleko zákeřnější. Rakovinná centra primárně produkují dvě věci:
1) Zisky
2) Igelitové obaly s oběťmi rakoviny uvnitř

Rakovina je rychle se rozpínající byznys. Točí se v něm spousty peněz vydělávaných na screeningu rakoviny, z vyvolávání rakoviny kvůli vedlejším účinkům screeningového vybavení, z diagnostiky a léčby rakoviny. Účelem konvenčního léčení rakoviny není eliminovat pacientovu chorobu, ale spíše jej udržet co nejdéle při životě, aby z toho plynula nekonečná řada nákladných a vysoce ziskových způsobů léčby rakoviny.

Průmysl rakoviny (do kterého můžeme zahrnovat konvenční kliniky, neziskové organizace, výrobce léků, Národní institut pro rakovinu, atd) odmítá doporučovat výživové prostředky proti rakovině (jako je vitamín D), které by mohly zachraňovat každoročně statisíce životů. Odmítá upozorňovat na nebezpečí průmyslově zpracovaného masa a karcinogenních chemikálií v běžných prostředcích osobní hygieny. Chytře se vyhýbá tomu, aby mluvil o enviromentálních příčinách rakoviny a svou kritiku omezuje pouze na tabák.

To je také důvodem, proč Linus Pauling - dvojnásobný držitel Nobelovy ceny prohlašuje: „Každý by měl vědět, že většina z výzkumu rakoviny je hlavně podvod a že významné organizace pro výzkum rakoviny nedokáží plnit své povinnosti k lidem, kteří je podporují.“

Dr. Julian Whitaker, zakladatel
the Whitaker Wellness Institute (www.WhitakerWellness.com) o průmyslu rakoviny napsal:

„Všichni onkologové bez výjimky, se kterými jsem mluvil o objevu Dr.Burzynského, byli pohrdaví a nepřátelští. Ani 25 let praktikování alternativní medicíny mě nepřipravilo na to, co jsem objevil. Stanoviska, jednání a názory moderních onkologů pro mne byly jako když otevřu krabici cereálních sušenek a najdu v ní jen plno červů. Oni se prostě nezajímají o věc. Otázka, kterou jsem vytrvale pokládal, byla proč a odpovědi na ni se postupně staly vyhýbavé: objev Dr.Burzynského ohrožuje jedno z největších a nejlukrativnějších průmyslových odvětví v historii lidstva - průmysl léčby rakoviny. To se týká především:

Všech těch ozařovacích zařízení a lékařů, kteří je obsluhují
Všech přípravků pro chemoterapii a lékařů, kteří je předepisují
Všech takzvaných studií, které žonglují s dávkami chemoterapie a ozařování
Všech chirurgů, kteří selhávají v léčbě rakoviny už přes 100 let...

To vše se netýká pouze peněz, je to také záležitost silného lpění na vlastním přesvědčení, které bývá vázáno na osobnost prakticky každého v průmyslu rakoviny, hlavně ale na lékaře. Stručně řečeno spočívá takové přesvědčení v tom, že rakovina může být léčena pouze terapiemi, které zmrzačují, otravují nebo ničí pacienta v naději, že takto bude rakovina vyléčena... Proto také každý pacient, který je zázračně vyléčen s pomocí netoxické terapie Dr.Burzynského není označován za průlom ani za nic prospěšného, ale spíše za nebezpečného posla kacířství, za nesmírné ohrožení jejich přesvědčení.

Právně zaručené zájmy

V případě rakoviny nezajišťují právně zaručené zájmy veřejnosti, aby se mohla doslechnout o alternativní léčbě rakoviny a o přírodních lécích. To ohrožuje jejich zisky. Oni by si přáli, aby pacienti zůstávali negramotnými oběťmi, které nemají žádné znalosti o tom, co je to chirurgie, chemoterapie a farmaceutické výrobky.

Cokoliv, co přináší svobodu pacientům s rakovinou - svobodu volby, svobodu v podávání léků, svobodu zvolit si svou alternativu - je ohrožením pro mocné právně zaručené zájmy. A jsou to mimochodem právě ony, které přivádí přední světové národy do nemocí a bankrotů. Než by umožnily přírodní způsoby léčby rakoviny a strategie pro její prevenci, útočí proti přírodním přípravkům a terapiím proti rakovině a diskreditují je. Je to podobné, jako když v minulém století bossové v Chicagu nechávali postřílet svou konkurenci, aby si udrželi svou nadvládu v ulicích.

Jednoho dne, až Amerika s konečnou platností zkolabuje pod tíhou nevratného zadlužení, vzpomeňte si, že: průmysl rakoviny byl jedním z hlavních hráčů, který dovedl tento národ k bankrotu. Populace, která trpí vysokým výskytem rakoviny, nemůže být příliš produktivní. Životy jsou ztraceny a ekonomická produktivita padá. Peníze, které mohly být jinak vynakládány na školství a technologický výzkum, jsou místo toho utráceny za konvenční šarlatánství, známé jako „chemoterapie.“ Mrhá se penězi, jsou ničeny životy a ohrožuje to samotné hranice zdravého rozumu.


A týká se to jakéhokoliv národa: pokud má ziskový průmysl rakoviny, nemá už před sebou žádnou dlouhodobou ekonomickou budoucnost, protože tento průmysl je schopen si vždy najít nové chytré způsoby, jak vyvolávat rakovinu (třeba pomocí mamografie) a nahrabat si další zisky tím, že bude udržovat lidskou populaci v nemoci. Jedinou cestou, jak zajistit jakémukoliv národu perspektivní budoucnost, je
odejmout zisky z nemocí - a to prostřednictvím radikální restrukturalizace celého zdravotnického systému.

A pamatujte si toto: pokud jste ďábelským darebákem a chcete si vydělat bilióny na utrpení jiných, pak jen prostě zaměřte svou pozornost na smrtelné onemocnění, podepište sponzorské smlouvy s výrobci léků, sdělujte veřejnosti, že „hledáte léčbu“ a pak použijte peníze svých přispěvatelů na to, abyste ve velkém vyvolávali nemoc v celé populaci.

Toho lze nejsnáze dosáhnout tím, že začnete používat nějaký prvek způsobující nemoci a včleníte jej do svého screeningu. Takže když lidé projdou vaším „screeningem zdarma“, souběžně s ním je u nich vyvolána nemoc a zřejmě se stanou vaším budoucím zákazníkem. V průmyslu rakoviny se takto využívá mamografie, která ozařuje a sama tím způsobuje rakovinu prsu.

A to je ten malý velký podvod pro ty, kteří si přejí vyměnit etiku za zisky.


 

(Vybráno a přeloženo z https://www.naturalnews.com/027047_cancer_chemotherapy_cancer_industry.html)


 

 

Zpět