Screening rakoviny prostaty: až 50% výsledků bývá falešně pozitivních

17.02.2011 21:22

David Gutierrez

 Až 50% všech diagnóz rakoviny prostaty mohou být případy, kdy nedojde k ohrožení života pacienta - tzv. over-diagnosis (nadbytečná detekce)*). Uvádí se tak v jedné ze studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal.

Over-diagnosis se vztahuje k detekci rakoviny, která by v případě neléčení neměla žádné negativní účinky na život člověka. To se stává u nádorů, které rostou pomalu a nešíří se do jiných orgánů, takže pacient nakonec zemře z jiných příčin ještě předtím, než zaznamená jakékoliv příznaky.

A protože právě nádory prostaty mívají tendenci k velmi pomalému růstu, doporučila americká instituce
the U.S. Preventive Services Task Force neprovádět screening rakoviny prostaty u mužů nad 74 let. Léčba tohoto onemocnění totiž může přinášet těžké vedlejší příznaky, ke kterým patří impotence a inkontinence a dokonce může i zvyšovat riziko předčasného úmrtí.

Jiný článek, publikovaný ve stejném čísle zmiňovaného časopisu, přináší zjištění, že testy na PSA (
prostate specific antigen), které se nyní běžně používají k odhadu rizika vzniku rakoviny prostaty, nejsou ve většině případů schopné hodnověrně toto riziko předpovědět.

PSA je ukazatelem stavu zánětu prostaty, o kterém se jen předpokládá, že udává i rizikový faktor pro rakovinu prostaty. Avšak ve studii, prováděné u 1 540 Švédů, zjistili vědci, že hladiny PSA nebyly s rizikem rakoviny prostaty v relaci. Jedinou výjimkou byla hladina pod 1 nanogram na mililitr, která má indikovat téměř nulové riziko rakoviny.

The British National Health Service doporučuje screening metodou biopsie u mužů ve věku 50-59 let, u kterých byla zjištěna PSA nad 3 nanogramy/ml a u ještě starších mužů s hodnotami vyššími než 5 nanogramů/ml.

Jedna z dalších nedávných studií zjistila, že pravidelné PSA screeningy nijak nesnížily u mužů riziko úmrtí na rakovinu prostaty.

Bridský parlament už dříve zvažoval podporování pravidelného screeningu na PSA, ale až dosud to vždy bylo zamítnuto. Podle Jamese Kingslanda – jednoho s poradců a člena parlamentní poradní skupiny, zabývající se mj. i problematikou rizik rakoviny prostaty, nejnovější výsledky odborných studií toto zamítání podporují.

James Kingsland konkrétně prohlásil: „Pro vyhodnocování rizika rakoviny prostaty se využívá test, který k tomu nikdy nebyl určený – a takový přístup je vždy nebezpečný.“


 

Zdroj:

https://news.bbc.co.uk/


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028166_prostate_cancer_screenings.html)


 

 *) velmi kvalitní odborný článek k této tématice lze rovněž nalézt na https://onkologiecs.cz/pdfs/xon/2009/06/07.pdf

Zpět