Průlomový objev k placebo efektu: nepůsobí pouze na mysl, ale ve skutečnosti mění fyziologickou odezvu v páteři

17.02.2011 21:16

David Gutierrez


Ze studie, která byla prováděna výzkumníky z německého lékařského centra při univerzitě v Hamburgu-Eppendorfu a publikována v the journal Science, vyplynulo, že placebo efekt vyvolává příznivé změny v páteři, i pokud byl předtím užíván neúčinný lék.

Placebo efekt se obvykle vztahuje na fenomén, při kterém se ztrácí příznaky nemoci po užívání biologicky neaktivního léku, o kterém se ale nemocný domnívá, že jde o skutečný lék. Jde o dobře zdokumentovaný efekt, který bývá obzvláště účinný u potíží, pocházejících z centrálního nervového systému, jako jsou bolest a deprese.

„Výsledky naší studie poskytují přímý důkaz tlumení potíží v páteři, vyvolané analgetickým mechanismem placeba. Ukazuje se, že psychické faktory mohou působit v nejranějších stádiích bolestivého procesu přímo v centrálním nervovém systému,“ uvádí výzkumníci v závěru.

V rámci prováděných experimentů vědci sdělili 15 zdravým dobrovolníkům, že jejich paže bude ošetřena dvěma různými krémy - jeden bude znecitlivující a druhý placebo. Poté na ošetřené místo aplikovali bolestivé teplo a přitom u dobrovolníků snímali impulsy v páteřních nervových vláknech metodou funkční magnetické rezonance.

Oba dva krémy ovšem ve skutečnosti byly medicínsky neaktivní placeba. Testovaní muži pak nejenže uváděli prožitek znatelně snížené bolestivosti v místech, která byla ošetřena krémem, o němž se domnívali, že je účinný, ale i magnetická rezonance vykazovala znatelně nižší aktivitu nervů v jejich páteři. Do dokládá, že po aplikování placeba nejenže mysl odfiltrovává bolest, ale i tělo ji skutečně pociťuje jako slabší.

Falk Eippert - vedoucí výzkumník, k tomu poznamenal: „Je to hluboce zakořeněno v centrálním nervovém systému. Naše experimenty ukazují na silný účinek.“

Výzkumníci ale dosud nedokázali vysvětlit, jak přesvědčení o aplikovaném léku vytváří účinek v páteři. Jedna z domněnek říká, že tělo zřejmě reaguje na léčbu s pomocí domnělého účinného preparátu tím, že uvolňuje své vlastní přirozené látky, tlumící bolest.

 


Zdroje:

www.reuters.com

www.medicalnewstoday.com


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028408_placebo_effect_healing.html)

 

Zpět