Čemu skeptici skutečně věří v oblasti léků, medicíny, vědomí a vesmíru

17.02.2011 21:07

Mike Adams


Ve světě medicíny si „skeptikové“ nárokují, že jsou výhradními ochránci intelektuální pravdy. Každý, kdo se opováží s nimi nesouhlasit, je prostě jen šarlatán, jak tvrdívají. Stručně řečeno, skeptici jsou naklonění vakcínám, mammografům, farmaceutickým produktům a chemoterapii. Jsou oponenty výživových doplňků, bylinné terapie, chiropraxe, masážní terapie, energetické medicíny, homeopatie, modlitby a léčivého doteku.

Je toho ale ještě mnohem více, co byste měli vědět o „skepticích“. Jak se níže můžete seznámit, tito lidé sami o sobě připouští, že nemají žádné vědomí a že tu není nic takového jako duše, duch nebo vyšší síla. Není žádný život po smrti. Ve skutečnosti není v životě mnoho života, pokud jste skeptikem.

Na co skutečně věří skeptici

Napadlo mě, že by mohlo být zajímavé přesně zjistit, na co „skeptici“ skutečně věří; proto jsem si udělal menší průzkum a shromáždil zde dostupné informace z různých „skeptických“ webových stránek. To, co jsem našel, vás rozesměje natolik, že vás z toho bude břicho bolet ještě celý týden. Pojďme se na to podívat...

• Skeptici věří, že VŠECHNY vakcíny jsou bezpečné a účinné (a to i tehdy, když ještě nebyly testovány), že VŠICHNI lidé by měli být očkováni - a to třeba i proti své vůli, a že neexistuje žádné omezení v počtu vakcín, které mohou být bezpečně aplikovány jedné osobě. Takže například naočkování dětí 900 vakcínami najednou je pokládáno za dokonale bezpečné a „prospěšné pro jejich zdraví.“

• Skeptici věří, že fluoridové sloučeniny získávané ze zuhelnatělých rostlin jsou opravdu prospěšné pro lidské zdraví. Že jsou tak skvělé, že by měly být přidávány do pitné vody, aby byl každý nucen pít tyto chemikálie, bez ohledu na jejich současné vystavování fluoridům z jiných zdrojů.

• Skeptici věří, že mnoho nemluvňat už ve věku 6 měsíců potřebuje léky proti depresi. Ve skutečnosti věří, že lidé všeho věku mohou bezpečně užívat neomezené množství léků najednou: antidepresiva, léky na cholesterol, vysoký tlak, diabetes, proti úzkosti, na spaní a další - současně!

• Skeptici věří, že lidské tělo nemá žádnou schopnost se bránit proti náporům mikroorganismů a že jedinou věcí, která dokáže zachránit lidstvo od virových infekcí jsou vakcíny.

• Skeptici věří, že těhotenství je nemoc a dětství je zdravotní krizí. (Jsou to oponenti přirozeného dětství.)

• Skeptici nevěří na hypnózu. To je obzvláště směšné, neboť jsou prvotními příklady lidí, kteří se nechají snadno hypnotizovat názory hlavního proudu.

• Skeptici věří, že neexistuje nic takového, jako je lidské vědomí. Oni nevěří v myšlení; pouze na fyzický mozek. Ve skutečnosti skeptici věří, že oni sami jsou automaty bez mysli, které nemají žádnou svobodnou vůli, duši ani žádné vědomí.

• Skeptici věří, že MRTVÁ strava má přesně stejné nutriční hodnoty, jako ŽIVÁ strava (jak velkolepé!).

• Skeptici věří, že pesticidy na plodinách jsou bezpečné, geneticky modifikované potraviny jsou bezpečné, a že jakékoliv chemické přísady schválené FDA jsou rovněž bezpečné. Trvají na tom, že nakupování organicky pěstovaných potravin nepřináší žádné výhody.

• Skeptici věří, že voda nemá kromě hydratace žádný jiný význam z pohledu lidského zdraví. Voda je podle nich inertní a voda z toalety je identická jako voda z přírodního pramene (její chemické složení je v každém případě stejné).

• Skeptici věří, že všechny fytochemické složky a nutrienty ve VŠECH rostlinách jsou inertní a nemají naprosto žádný přínos pro lidské zdraví (Ignorantnost takového intelektuálního postoje až bere dech...)

• Skeptici věří, že Měsíc nemá žádný vliv na život na Zemi. Farmaření v synchronizaci s cykly měsíce je podle nich pouhou pověrou. (Proč jsou pak s měsícem provázány životní cykly hmyzu, zvířat i lidí?)

• Skeptici věří, že SLUNCE nemá žádný význam pro lidské zdraví - pouze může vyvolat rakovinu kůže. Naprosto odmítají jakékoliv léčivé schopnosti světla.

• Skeptici věří, že Matka Příroda není schopná vytvářet léky. Tvrdí, že něco takového dokáží pouze farmaceutické společnosti. (Proč ty ale potom kopírují molekuly od přírody?)

• Skeptici nevěří v intuici. Jsou přesvědčeni, že matky nemohou „cítit“ emoce svých miminek na dálku. Takové „psychické“ jevy popisují jako bezvýznamné náhody.

• Skeptici věří, že veškeré léčení se odehrává zvenčí, díky lékařům a technickým zásahům. Nevěří, že by pacienti měli jakoukoliv schopnost se léčit sami. Tím také nepřisuzují pacientům jakoukoliv odpovědnost za zdraví. Namísto toho věří, že lékaři a technici jsou odpovědní za jejich zdraví. Kdokoliv, kdo odmítne lékaře a vezme na sebe závazek vlastní péče o zdraví proto podle nich jedná „nezodpovědně.“

• Skeptici věří, že záření z mobilních telefonů neohrožuje žádným způsobem lidské zdraví. Člověk může údajně být vystavován neomezenému záření z mobilu, aniž by mu hrozila nějaká újma.

• Skeptici věří, že aspartam a umělá sladidla mohou být konzumována v neomezených množstvích a nemají žádné škodlivé účinky.

• Skeptici věří, že lidské bytosti se rodí s deficitem syntetických chemikálií a že úlohou farmaceutických společností je „vyrovnat“ tyto deficity u lidí tím, že je přesvědčí, aby polykali patentované pilulky.

Skeptici věří, že můžete užívat neomezené množství léků, být očkováni neomezeným počtem vakcín, vystavovat se neomezeně rentgenovému záření, konzumovat libovolná množství chemikálií v průmyslově zpracovaných potravinách a vystavovat se neomezenému množství toxinů v okolním prostředí - a to absolutně bez jakýchkoliv zdravotních účinků!

Všechny tyto výše uvedené názory byly shromážděny z webových stránek „skeptiků“. (Nehodlám uvádět odkazy na ně, protože si nezaslouží zvyšovat hodnocení podle návštěvnosti na vyhledávacích serverech, ale můžete si je sami najít třeba s pomocí Google.)

Skeptici nejsou ve své skepsi konzistentní

Pokud se skutečně podíváte blíže na názory „skeptiků,“ objevíte, že jejich skepticismus je selektivní. Jsou opravdu skeptičtí v případě některých věcí - jako jsou vitamíny - ale v jiných případech jsou naprosto důvěřiví - jako třeba co se týká vědecké důvěryhodnosti studií, prováděných výrobci léků.

Následuje několik z mnoha věcí, ke kterým by „skeptici“
měli být skeptičtí, ale nejsou:

• Skeptici nejsou skeptičtí ohledně korupce a nepoctivosti ve farmaceutickém průmyslu. Věří čemukoliv, co říkají výrobci léků, aniž by položili jedinou inteligentní otázku.

• Skeptici nejsou skeptičtí v případě časopisů o medicíně. Věří všemu, co si přečtou v těchto časopisech a to i tehdy, když se to ukáže být naprostým vědeckým podvodem.

• Skeptici nejsou skeptičtí ohledně touhy po zisku, kterou mívají farmaceutické firmy, Skeptici věří, že výrobci léků jsou motivováni dobrou vůlí a nikoliv ziskem.

• Skeptici nepochybují o motivacích a věrnosti FDA (americká vládní agentura pro schvalování léků a potravin - pozn.překl.). Klidně spolknou, nechají si naočkovat nebo užijí jakýkoliv produkt schválený FDA, i když nemají žádnou jistotu o skutečné bezpečnosti takového produktu.

• Skeptici nejsou skeptičtí s ohledem na bezpečnost syntetických chemikálií, používaných pro ošetřování potravin. Prostě jen spolykají jakékoliv jedy, které výrobci potravin dávají do svých výrobků.

• Skeptici nejsou skeptičtí ohledně značných nebezpečí, které hrozí od ionizujích záření z mamografů nebo CT. Přesvědčují sami sebe, že „včasná detekce zachraňuje život,“ zatímco ve skutečnosti „časná radiace vyvolává rakovinu.“

• Skeptici nejsou skeptičtí ohledně masového předepisování léků v psychiatrii, která se snaží každého diagnostikovat nějakou „duševní“ poruchou. Skeptici jdou s tímto proudem, aniž by pokládali jedinou rozumnou otázku, zda lidský mozek skutečně potřebuje být „léčen“ s pomocí palby chemikálií, které mění mysl.

• Skeptici nejsou skeptičtí k amalgámovým zubním výplním. Jakou škodu by mohla rtuť způsobovat? Pokud je toto ošetření podle ADA bezpečné, pak to tak musí být!

• Skeptici vůbec nepochybují o příčině zhroucení budovy č.7 Světového obchodního centra z 11.9.2001 - budovy, která nebyla zasažena letadly. Dokonalé zhroucení takové pevné konstrukce mohlo být způsobeno pouze s pomocí explozí. Skeptici však mají překvapivě malé pochopení fyzikálních zákonů. Budovy ze železa a betonu se nezhroutí tak dokonalým způsobem vertikální demolice jen proto, že v nich vznikne požár...

• Skeptici nejsou skeptičtí vůči bezpečnosti nepřilnavých povrchů u kuchyňského nádobí nebo ohledně nebezpečí čistících prostředků v domácnostech nebo kvůli kontaminacím vzduchu od chemických sloučenin z koberců, barev nebo z nábytku. Z jejich pohledu platí, že čím více chemikálií, tím lépe!

Příroda je špatná, chemikálie jsou dobré

Shrnout postoj „skeptiků“ je docela jednoduché: Příroda je špatná, chemikálie jsou dobré!

Kdybychom měli ještě více chemikálií, které bychom mohli naočkovat ještě více dětem, na světě by bylo lépe, říkají. Pokud bychom mohli zakázat všechny rostliny, byliny, vitamíny a doplňky, byli bychom všichni mnohem zdravější, protože bychom brali mnohem více farmaceutických produktů!

Vážně je tomu tak - tomu všemu oni věří. Otevřeně to připouští ve svých postojích.

O všech lidech, kteří pijí zelené koktejly, pěstují vlastní potraviny, sluní se na přirozeném slunci, pečují o své zdraví a pijí bylinné čaje, si myslí totéž... to jsou podle skeptiků pouze blázni. Takoví lidé jsou prostě příliš hloupí na to, aby pochopili „skutečnou“ vědu. Protože ten, kdo pochopí skutečnou vědu, vzdá se všech zbytečných bylin a superpotravin a léčivé zeleniny a místo toho bude užívat dvacet různých předepsaných medikamentů.

Správný člověk ale bude opravdu chytrý, protože všechny takové chemikálie mu poskytnou zdraví a inteligenci. Několik speciálních vakcín navíc vás učiní ještě chytřejší. Pak se můžete připojit ke skeptikům, protože už jste dostatečně chytří, abyste pochopili, že chemikálie jsou odpovědí na všechny životní problémy: na depresi, úzkost, špatné trávení, sexuální výkonnost, spánek nebo ochota k testování... je tu chemické „řešení“ na každý problém, se kterým byste se mohli setkat.

Jací jsou skeptici ve skutečnosti

Já doufám, že je vám nyní zřejmé, že skeptici jsou ti nejméně informovaní lidé na celé planetě.

Jsou to lidé, které je nejsnadnější oblbnout. Také se dají nejsnadněji zhypnotizovat, protože jim schází dovednosti nezávislého myšlení. Než by sami přemýšleli, raději se připojují do „klubu skeptiků“, kde jim může být řečeno, na co mají myslet aby se pak mohli oznámkovat jako „inteligentní“ a následovali ostatní ve skupině.

Jde o lidi, kteří se staví do řady, aby se nechali očkovat vakcínou proti H1N1. (Je to směšné, protože tyto vakcíny byly naprostý podvod...) Tito lidé si stoupnou do fronty v lékárně, aby tam nakoupili léky podle tuctů různých receptů (za které někdy musí platit až tisíce dolarů), neboť jejich lékař jim to doporučil. Jsou to lidé, kteří jedí průmyslově zpracovaná, mrtvá a bezcenná jídla napěchovaná chemikáliemi, ze kterých jim bude jen špatně - a pak se budou divit, proč. Jsou to lidé, kteří doma vysedávají u televize a namýšlí si, jak jsou chytří, protože následují lékařské rady, které se naučili z reklam výrobců léků.


Mluvíme tu o skutečných „skepticích“. Tito jsou tak neuvěřitelně izolovaní od reality, že dokonce ani nevěří na schopnosti svého těla léčit se samo.

Skeptici rovněž nevěří na Boha ani na žádný druh duchovnosti. Téměř všichni bývají ateisty. Nevěří ve vyšší síly jakéhokoliv druhu: žádný Bůh, žádný duch, žádní andělé, průvodci, žádná tvořivá síla vesmíru... Myslí si o vesmíru, že je studený, prázdný, osamocený, nesmyslný prostor bez duše, vědomí; jsou jako zoombie - pouhá biologická těla bez svobodné vůle a vědomí.

Není pak žádný div, že tito skeptici jsou tak pomýlení. Mívají ty nejpesimističtější názory. Není pak divu, že se ohlížejí po chemikáliích, které je zničí -
skeptici mají sklon k sebedestrukci. A věří tomu, že když člověk zemře, světla se prostě zhasnou a mrtvý už neexistuje. Nic se už nestane. Jste jen nevědomý biologický robot, jehož život nemá žádný význam, žádný účel, žádné vyšší poslání.

To je přesně to, na co skeptici věří. Řeknou vám to tak i sami!

Nikdy se nedohadujte s tupci

Jakmile si to uvědomíte, bude pro vás mnohem snadnější debatovat se skeptiky na jakékoliv téma. Ať už vám řeknou cokoliv, zeptejte se jen: „Kdo to tvrdí? Jsi vědomý a svobodomyslný člověk s vlastní myslí a duší, který to říká nebo jsou tato slova prostě jen automaticky a roboticky vyslovována z úst někoho, kdo sice má kosti a kůži, ale žádnou mysl ani duši?“

Pokud bude jejich odpověď upřímná, budou muset připustit, že nejsou ničím více než robotem, který bezmyšlenkovitě vysloví jakýkoliv nesmysl, který jim přijde na jazyk. V tomto bodu byste měli mít navrch v takové debatě, protože VY máte duši a oni nemají. Dohadujete se s robotem bez vlastních myšlenek.

Berte to vážně. Přemýšlejte o tom hluboce. Pokud uvěříte v to, co oni chtějí (protože oni mají samozřejmě vždy pravdu), pak musíte přijmout i fakt, že ONI nemají žádné vědomí. Oni nejsou opravdu „živí“. Jsou jen robotické biologické stroje. Jsou to jinými slovy řečeno
tupci. A takoví lidé nejsou rovnocenní s bytostmi s energií, vědomím a duší, které vlastní lidské tělo vědomě a účelně.

Nikdy se nedohadujte s tupci. Pouze maříte svůj čas a jdete jim na nervy.

Skeptici... zoombie... tupci... různá označení pro stejnou věc. Bez duše, bez mysli, vědomí a svobodné vůle, nemají žádné povědomí o ceně života... to jsou skeptici zastávající se dnes vakcín, mammografů a chemoterapie. Jsou to agenti smrti, kteří mohou nalézt pouze útěchu v průmyslu smrti - v průmyslu moderní medicíny.


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028012_skeptics_medicine.html)

 

Zpět