Dokonce i studenti medicíny chtějí, aby konvenční medicína obsahovala alternativní terapie

17.02.2011 21:04

S. L. Baker


Mají noví lékaři v úmyslu praktikovat stejný druh všeobecné medicíny, jako jejich předchůdci? Natočí budoucí generace docentů své nosy nahoru a bude pohlížet na alternativní terapie, jako jsou akupunktura, jóga, byliny a vitamíny, obdobně jako většina těch současných? I když to možná bude znít pro mnoho všeobecných lékařů jako překvapení, odpověď na tyto otázky by mohla znít převážně „ne“.

Na základě průzkumu, který byl zveřejněn v posledním vydání magazínu
the Evidence-based Complementary and Alternative Medicine (eCAM) vychází najevo, že až 75% dotazovaných studentů medicíny se domnívá, že pro konvenční medicínu by mohlo být přínosné, aby v sobě zahrnula i doplňkovou a alternativní medicínu (complementary and alternative medicineCAM). CAM dává důraz na přírodní léčby a k tomu využívá léčivé energie těla, místo aby spoléhala na léky, vakcíny a další standardní léčby západní medicíny.

Výzkumný tým, sestavený z expertů v oborech CAM, integrativní medicíny, západní medicíny, lékařského vzdělávání a výzkumu, dal dohromady 30 otázek, které byly v podobě dotazníku distribuovány na 126 amerických lékařských školách. Na otázky jim odpovědělo kolem 1770 studentů medicíny, což představuje asi 3% z celkového počtu aktuálních studentů. Přestože je tato odezva poměrně nízká, výzkumníci se domnívají, že by mohla poskytnout cenné náhledy na současné vnímání CAM mezi mediky.

Ukázalo se, že 77% dotazovaných souhlasí s názorem, že pacienti, jejichž lékař má kromě všeobecné medicíny i znalosti o doplňkové a alternativní medicíně, mohou mít z léčby větší užitek než ti, jejichž lékař se řídí pouze postupy západní medicíny. 74% mediků se přiklání k názoru, že léčebný systém spojující klasickou medicínu a CAM by mohl být efektivnější než kterýkoliv způsob léčby, používaný samostatně.

Překvapujících 84% dotazovaných sdělilo, že CAM obsahuje domněnky, názory a terapie, které by mohly být přínosné pro konvenční medicínu. Některé takto změněné postoje mezi mediky by mohly být výsledkem jejich osobních zkušeností: téměř polovina z nich prozradila, že již sami využili CAM.

„CAM se dostává rostoucí pozornosti i ve světle globální krize zdravotní péče a díky významné roli tradiční medicíny, která naplňuje očekávání lidí hlavně v rozvojových zemích,“ sdělil novinářům Ryan Abbott, výzkumník z the UCLA Center for East-West Medicine. Dále ještě dodal: „Integrace CAM s všeobecnou zdravotní péčí se nyní stává globálním fenoménem, s podporou politiků na nejvyšších úrovních a potvrzuje důležitost této historicky opomíjené formy zdravotní péče.“

V rámci tohoto průzkumu se také zjistilo, že více než 60% mediků si přeje více vzdělání, vztahujícího se k CAM už během jejich studií na lékařské škole. V tiskovém prohlášení autoři studie poznamenali, že ačkoliv více než polovina amerických lékařských škol v současnosti nabízí nějaký druh kurzů CAM, tento druh studia by mohl být i zahrnut do formálních osnov jako součást standardizovaného vzdělávání na lékařských školách.

„Přestože obsah tzv. integrativních medicínských programů je stále ještě pokládán za kontroverzní, lékařské školy napříč celými USA se pohybují kupředu s novými náročnými programy, které by mohly sloužit k výuce příští generace pracovníků ve zdravotní péči,“ uzavřel závěry průzkumu Dr. Ka-Kit Hui, z
the Wallis Annenberg Professor of Integrative East-West Medicine at UCLA, zakladatel a ředitel the UCLA Center for East-West Medicine, a předsedající the UCLA's Collaborative Centers for Integrative Medicine.

Další informace:

https://www.newsroom.ucla.edu/portal/ucla/medical-students-say-western-medicine-150587.aspx

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028027_alternative_medicine_medical_students.html)

 

Zpět