Vedlejším účinkům léků je dáváno za vinu až 20% opakovaných hospitalizací

17.02.2011 20:57

David Gutierrez


Každý pátý opakovaně hospitalizovaný pacient v průběhu jednoho roku se musí znovu vracet z důvodu nepříznivé reakce na léky. K tomuto závěru došla studie prováděná výzkumníky z the Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS Trust.

Zpráva o tomto průzkumu byla prezentována na Britské farmaceutické konferenci konané v Manchesteru a publikována byla v časopise
the Journal of Pharmacy and Pharmacology.

Emma Davies, která patří do týmu autorů této studie, k tomu řekla: „I když léky přináší mnoho prospěchu, mohou mít i škodlivé vedlejší účinky, které končí mj. i novým přijetím do nemocnice. Je potřeba s tím počítat a ověřovat co nejlépe působení léků na pacienty už při první hospitalizaci a pak pravidelně prověřovat předepisování léků při primární péči, když jsou už pacienti doma.“

V rámci studie byla procházena data od cca 1000 pacientů, kteří pobývali v jedné velké nemocnici v Liverpoolu. Mezi 290 těmito pacienty, kteří byli ještě v témže roce znovu hospitalizováni, bylo 21% takových, kteří byli znovu přijati alespoň částečně kvůli nepříznivým vedlejším účinkům léků.

Výzkumníci se řídili touto definicí nepříznivých účinků: „ je patrná škodlivá nebo nepříjemná reakce, která je následkem opatření, které se týká používání léčivých produktů, u nichž je předpovídáno riziko následkem podávání, změn léčebných dávek nebo ukončení užívání a je potvrzována nutnost prevence nebo určitého zacházení.“

Poté, co vědci analyzovali každý případ zvlášť, došli k závěru, že u 57% nepříznivých reakcí na podávané léky by bylo možno jim buď pravděpodobně nebo s určitostí předejít. K nejčastějším případům, které vedly až k nové hospitalizaci, patřily reakce na aspirin (předepisovaný jako prevence proti infarktu nebo mrtvici) a na diuretika (předepisovaná pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání).

Ne všechny zjištěné reakce na předepsané léky způsobily v rámci studie novou hospitalizaci, ale u všech je potřebná úprava léčby. Ze všech zjištěných případů bylo 73,3% klasifikováno jako méně naléhavé (je potřeba jen malá úprava léčby); 24,7% bylo klasifikováno jako střední stupeň (tyto vyžadovaly střední zásah, ale nemohly způsobit trvalé poškození); dalších 1,91% bylo klasifikováno jako závažné případy, způsobující trvalé poškození a zbylých 0,14% případů bylo katastrofických – tzn. Že vedly přímo k úmrtí pacienta.

 


Zdroje:

www.medicalnewstoday.com

www.healthlinks-events-bpc2009.co.uk


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/027866_drugs_side_effects.html)

 

Zpět