Hystrektomie jsou často prováděny zbytečně

16.02.2011 21:19

David Gutierrez


Vědci z britské královské porodnické a gynekologické univerzity (the Royal College of Obstetricians and Gynecologists) provedli studii, která byla publikována ve sborníku BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynecology. V ní se došlo k závěru, že příliš mnoho lékařů se uchyluje k hysteroktomiím (vyoperování dělohy) jako ke způsobu léčby žen, které trpí neúměrné dlouhou a silnou menstruací (menorrhagia), a přitom jsou k dispozici i jiné způsoby léčby.

Menorrhagia se vztahuje na chronické, abnormálně těžké menstruační krvácení, které trvá déle, než je běžné. To může být způsobeno dalšími zdravotními problémy, jako jsou např. krevní hrudkování (blood clotting), zánět děložní sliznice (endometriosis), hormonální výkyvy nebo děložní nádor. Tento stav je možné léčit medikamenty a jestliže to není účinné, lze přistoupit k drobnému chirurgickému zákroku (endometriální ablace), při kterém je odstraňována vnitřní výstelka dělohy. Úplné odstranění dělohy – hysterektomie, bývá doporučováno pouze jako nejzazší řešení.

Odhaduje se, že ve Velké Británii přichází každoročně k lékaři asi každá 20.žena ve věku mezi 30 – 49 let a stěžuje si na nadměrné menstruační krvácení.

Autoři zmíněné studie ovšem zjistili, že četnost hysterektomií a endometriálních ablací se při srovnávání mezi zdravotnickými zařízeními napříč celou zemí velmi liší. V období mezi rokem 2003 až 2006 kolísala četnost endometriálních ablací v rozsahu 46-75%, zatímco v případech hysterektomií byly odhaleny až 4-násobné výchylky v počtech případů.


„Počty provedení hysterektomie v posledních letech poklesávají, ale stále je znepokojivý velmi vysoký nepoměr mezi jednotlivými regiony,“ sdělil David Cromwell, působící v lékařském výzkumu v Londýně (přesněji v
the Health Services Research Unit at the London School of Hygiene and Tropical Medicine).

Podle prohlášení jeho spolupracovníka Tamira Mahmooda tato studie poukazuje na to, že se nedaří v dostatečné míře prosazovat směrnice o informovaném souhlasu pacientů, které vydal Národní institut pro zdraví (
the National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE). Na základě těchto směrnic musí být pacienti informováni o všech dostupných způsobech léčby ještě předtím, než dají svůj souhlas k jakémukoliv zákroku, který už bývá nevratný.

Tamir Mahmood znovu upozorňuje: „Ženy musí být informovány o rizicích a přínosech každého chirurgického řešení ještě předtím, než je učiněno konečné rozhodnutí.“

 


Zdroj: news.bbc.co.uk.


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/027820_hysterectomies_obstetrics.html)

 

Zpět