Mužům, kteří se dozví, že mají rakovinu prostaty, hrozí zvýšené riziko sebevražd a srdečních příhod

16.02.2011 21:16

S. L. Baker

Zkuste si představit, že jste mužem, kterému právě sdělili, že má smrtelnou chorobu – rakovinu prostaty. A připadá v úvahu jedině léčby chirurgickým zákrokem, chemoterapií, ozařováním a možná i hormonálními přípravky, které vás mohou připravit o mužnou sílu, povedou ke ztroskotání vašeho sexuálního života a třeba i ohrozí vaši schopnost se vymočit. Zní to depresivně nebo dokonce hrozivě? Pro některé muže se takové zneklidňující sdělení může stát ve skutečnosti ještě nebezpečnějším, než samotná nemoc. Nová studie, aktuálně publikovaná v magazínu PLoS Medicine došla ke zjištění, že muži s nově diagnostikovanou rakovinou prostaty mají zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod a sebevražd – počínaje už od nejmladších mužů, kteří jsou ještě více zranitelní.

Vědci z
the Karolinska Institute ve Stockholmu a z the Harvard University se zaměřili na švédský registr mužů s rakovinou prostaty, ve kterém je zaznamenáno 168584 mužů nad 30 let, u kterých byla určena tato diagnóza v období 1961 až 2004. Výzkumný tým pak porovnal jejich data se švédským registrem příčin úmrtí a s registrem hospitalizovaných pacientů, aby z nich získal informace, kolik pacientů mělo potíže s následnými kardiovaskulárními příhodami a se sebevraždami.

Výsledky ukazují, že před r.1987 byla u mužů asi
11x vyšší pravděpodobnost vážných srdečních příhod v prvním týdnu, kdy se dozvěděli svou diagnózu ve srovnání s muži bez tohoto onemocnění. V průběhu prvního roku po stanovení diagnózy byla u mužů s rakovinou prostaty asi dvojnásobná četnost srdečních příhod. Po r.1987 byla v prvním týdnu zjištěna 3x vyšší četnost srdečních příhod a pro první rok se riziko zvyšuje jen lehce.

I když počet sebevražd nebyl hrozivý (zaznamenáno 136 případů), přesto výzkumníci odhalili významné zvýšení jejich četnosti, pokud se vztahovaly k diagnóze rakoviny prostaty. Relativní riziko sebevražd za celé sledované období bylo 8,4x vyšší během prvního týdne a 2,6x vyšší v průběhu prvního roku po stanovení diagnózy.

Co je však obzvláště tragické u mužů, kteří doslova umírají na účinky stresu, jenž následuje po sdělení diagnózy, je to, že mnozí z nich ve skutečnosti nemají ke strachu ani důvod – jen se dozvěděli pravdivá fakta o své nemoci. Realita je totiž taková, že každému šestému muži bývá diagnostikována rakovina prostaty, avšak jen jeden z těchto 35 případů končí úmrtím na tuto chorobu.

Navíc ještě mnoho mužů, kterým byla sdělena diagnóza rakoviny prostaty, muselo podstoupit nadbytečné screeningové vyšetření. Studie, zveřejněná v magazínu
the Archives of Internal Medicine (vydání z 28.9.2009) došla k závěru, že zatím neexistuje žádný přesvědčivý vědecký důkaz o tom, že by screening zabránil úmrtí na rakovinu prostaty. Je skutečností, že jakmile je u mužů zjištěno rané stádium této rakoviny, velmi často je jim řečeno, že je nezbytná léčba, přestože tomu tak vůbec nemusí být. Jejich velmi pomalu rostoucí nádor možná nikdy neohrozí jejich život a naopak agresivní léčba může vést k mnoha zdravotním potížím a dokonce i k životu ohrožujícím komplikacím.

Autoři nové studie mají zásluhu na tom, že na tuto spornou záležitost znovu upozornili tímto prohlášením: „
Léčba rakoviny prostaty (například její chirurgické odstranění) může sice být účinnější, pokud je zahájena časně, ale na druhé straně může způsobit impotenci a močovou inkontinenci – je tedy taková léčba mužů vůbec účelná, pokud by neodstraněný nádor jinak vůbec neohrožoval jejich zdraví? A co víc, samotné sdělování této diagnózy je stresující a je čím dál tím více zřejmé, že stresující životní události mohou individuálně zvyšovat rizika dalších nemocí nebo úmrtí z důvodu mrtvic, srdečních infarktů nebo jiných srdečních příhod a mohou přivodit i psychické problémy.

 


Další podrobnosti:
Fall K, Fang F, Mucci L, Ye W, et al. 2009. "Immediate Risk for Cardiovascular Events and Suicide Following a
Prostate Cancer Diagnosis: Prospective Cohort Study." PLoS Med 6(12): e1000197. doi:10.1371/journal.pmed.1000197

 


Zdroje
:

https://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000197

https://www.naturalnews.com/prostate_cancer.html

https://www.naturalnews.com/026787_cancer_Prostate_prostate_cancer.html

  

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/027824_prostate_cancer_suicide.html)

 

Zpět