Rakovina prostaty – biopsie bývá podle vědců často nežádoucí

16.02.2011 21:11

Sherry Baker

Tento poznatek možná bude časem označován za „informaci roku“, protože ukazuje na chybné předpoklady a vyslovené mýty, které se vztahují k rakovině prostaty. Jak pravidelní čtenáři Natural News zřejmě vědí, poslední studie dokládají jen malou nebo i žádnou prospěšnost pravidelného screeningu rakoviny prostaty (https://www.naturalnews.com/026787_cancer_Prostate_prostate_cancer.html), který mívá za následek tisíce mužů s mylnou diagnózou, zbytečně léčených na potenciálně smrtelně zhoubný nádor a kteří přitom nemají žádné smrtelné onemocnění. Nyní se zažínají šířit ještě překvapivější zprávy o špatně uplatňované standardní léčbě rakoviny prostaty.

U mužů, kteří mají zvýšenou hladinu prostatického antigenu PSA bývá běžné, že musí podstupovat biopsii. Avšak vědci z
the Wake Forest University School of Medicine a z the University of Wisconsin-Madison přišli na to, že zvýšené naměřené hladiny PSA nejsou nutně potenciální známkou rakoviny prostaty. Mohou totiž být prostě způsobovány i normální produkcí hormonů ve zdravém těle.

Podle studie, která byla právě publikována v časopise
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, zjistili výzkumníci, že hormon parathyroid, který tělo produkuje za účelem regulace vápníku v krvi, může zvyšovat i hladiny PSA u zdravých mužů, kteří rozhodně nemají rakovinu prostaty. Bohužel právě ukazatel hladiny PSA slouží jako rozhodující kritérium pro medicínský establishment a dovedl již mnoho mužů k biopsiím a případně i ke zbytečné léčbě operací, chemoterapií, ozařováním nebo hormonálními praparáty.


Hladina PSA má souvislost s jakoukoliv aktivitou prostaty – netýká se pouze nádorového bujení,“ řekl vedoucí výzkumník Gary G. Schwartz, Ph.D., M.P.H., pracující jako přidružený profesor biologie nádorů, epidemiologie a prevence na the Wake Forest University School of Medicine. „Také záněty a jiné faktory mohou zvednout hladinu PSA. Při takovém nálezu je muž obvykle odesílán na biopsii. Problém spočívá hlavně v tom, že s přibývajícím věkem se u mužů objevují mikroskopické nádory prostaty, které nejsou nijak klinicky významné. Kdyby nebyla použita biopsie, tyto bezvýznamné nálezy by nebyly zjištěny ani by se nikdy nerozvinuly v nebezpečnou rakovinu prostaty.“

V rámci zmiňované studie zkoumal výzkumný tým údaje 1273 mužů, kteří se zúčastnili průzkumu zaměřeného na zdraví a výživu mezi léty 2005 až 2006. Během tohoto průzkumu žádný z mužů neuváděl žádnou infekci nebo zánět prostaty, žádnou provedenou biopsii v poslední době, ani žádný dřívější nádor prostaty. Vědci shromážděné údaje rozčlenili podle věku, rasy a míry obezity, protože obvyklé hladiny PSA rostou s věkem, jsou vyšší u mužů s africkým původem a nižší u obézních.


Jak dopadly výsledky? Čím vyšší byla zjišťována hladina hormonu parathyroid v krvi, tím vyšší byly i hodnoty PSA. A pokud měli muži hladinu tohoto hormonu na horní hranici normálu, jejich naměřené hodnoty PSA se zvyšovaly až o 43% - což je stav, při kterém většina urologů už pacienta okamžitě posílá na biopsii. Dr. Schwartz z toho vyvozuje tento závěr: „je zřejmé, že je mnoho mužů se zvýšenou hladinou PSA, která má ovšem souvislost s obdobným zvýšením množství hormonu parathyroid v krvi a nesouvisí s rakovinou prostaty.“

Tato zjištění mají obzvlášť vysokou důležitost pro muže černé pleti, protože kolem 20% z nich má zvýšenou hladinu hormonu parathyroid. Protože tento jev nebývá brán v úvahu, jsou tito muži zbytečně často vystavováni biopsii a neúčelné léčbě.


 

Další informace:

https://www1.wfubmc.edu/News-Releases/2009

https://www.naturalnews.com/prostate_cancer.html

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/027552_prostate_cancer_biopsies.html)

 

Zpět