Screening některých nádorů je v podstatě bez užitku

16.02.2011 20:58

Odborníci konečně začínají pochybovat o rozumnosti „pravidelných vyšetřování“, která jsou riziková

David Gutierrez


Odborníci na léčbu rakoviny vyjadřují stále častěji znepokojení nad explozivním nárůstem kampaní, vyzývajících k pravidelnému screeningu mnoha druhů nádorů a varují, že takovéto programy mohou způsobit více škody než užitku.


Otis W. Brawley z amerického sdružení proti rakovině (the American Cancer Society) k tomu říká: „Jde o skutečný problém. Provádí se věci, které by ve skutečnosti mohly ublížit lidem, jimž se chce pomáhat.“


Tato slova byla adresována příznivcům sněmovní političky R.W.Schultzové, která chce prosadit vzdělávací program pro podporu auto-diagnostiky rakoviny prsu mezi mladými ženami. Zmiňovaný komentář lze však aplikovat i směrem k zastáncům kampaně americké asociace urologů (
the American Urological Association), kteří prosazují screening rakoviny prostaty nebo na nadaci the Light of Life, která propaguje screening rakoviny štítné žlázy.

Dnes se setkáváme s propagací pravidelného screeningu pro téměř všechny druhy rakoviny, která se opírá na široce rozšířený názor, že včasná detekce nádoru je důležitá pro záchrany životů. Avšak odborníci poznamenávají, že pro drtivou většinu nádorů je jen malá opora pro takové domněnky.

Pokud nejsou přítomné konkrétní rizikové faktory – jako je předchozí kuřáctví nebo rodinná zátěž s ohledem na určitý typ nádoru nebo se dosud neobjevily žádné příznaky – jako je bulka, nelze dokázat, že pravidelný screening snižuje četnost úmrtí. Pro toto obecné tvrzení existují pouze tři výjimky, které vyjmenovala odborná skupina, ustavená kongresem (
the United States Preventive Services Task Force - USPSTF): ženy od 21 let by si měly nechat provádět pravidelná vyšetření poševního stěru, počínaje 40.rokem věku se doporučují mamografická vyšetření a všichni nad 50 let by měli podstupovat preventivní vyšetření proti rakovině tlustého střeva. Z těchto tří uvedených je ale nejméně jistá užitečnost screeningu rakoviny prsu.


Kritikové kampaní za zvyšování povědomí o rakovině poznamenávají, že takové kampaně u lidí vytváří domněnky, že riziko úmrtí na rakovinu je vyšší, než je tomu ve skutečnosti. Jako příklad můžeme uvést, že v kontrastu s propagandou umírá v USA na rakovinu štítné žlázy pouze 1600 lidí ročně. A nesprávný odhad možných rizik by mohl lidi vést k tomu, aby podstupovali zbytečná vyšetření, která jim ve skutečnosti mohou uškodit.


Ned Calonge, předsedající skupiny USPSTF, sdělil: „Je pět věcí, které se mohou přihodit jako následek screeningových testů a čtyři z nich jsou špatné. Tím jediným pozitivním výsledkem je rozeznání život ohrožujícího nádoru dostatečně brzy, aby léčba mohla pomoci. Mezi poškozující následky patří odhalení agresivního nádoru, který nereaguje na léčbu bez ohledu na to, jak rychle je zahájena, zjištění pomalu rostoucího nádoru, který nevyžaduje léčbu, falešné určení nádoru (falešná pozitivita) nebo selhání – nenalezení nádoru tam, kde už existuje (falešná negativita). V případě falešné negativity se pacientovi dostává pochybného pocitu bezpečí a přitom se příznaky začnou brzy rozvíjet.“


Naopak falešná pozitivita obvykle vede ke zbytečnému, bolestivému a traumatizujícímu zákroku v podobě biopsie a k dalším procedurám a přitom není možné dosáhnout vyléčení nádoru, protože ten ve skutečnosti neexistuje. Dokonce i v případech, kdy jsou nádory skutečné, nemusí být léčba nezbytně prospěšná. I když už dnes máme několik málo testů, kterými lze určovat, jak agresivní je nádor nebo jak bude reagovat na léčbu, většině pacientů je vnucován celý rozsah léčby, kam patří ozařování, chemoterapie a operace. V mnoha případech bývají tyto způsoby léčby nákladné a přináší sebou oslabující vedlejší efekty. Takže např. u léčby rakoviny prostaty se můžeme často setkávat s impotencí a inkontinencí. Ve většině těchto případů přitom choroba postupuje velmi pomalu na to, aby byla život ohrožující.


Vedle tělesného a psychického strádání je screening nádorů i nákladný. Americké ženy musí platit za mamografii ročně přes 4 miliardy dolarů a to ještě dál vede k dalším nákladům v rozsahu 1,4 až 7 milliard, vynaložených za zbytečné biopsie v případech falešných pozitivit.

„Většina odborníků už dnes doporučuje lidem napřed pohovořit se s svým praktickým lékařem, aby se jim dostalo vysvětlení, proč mohou být vyšetření na existenci nádoru užitečná právě v jejich případě. V kontrastu s tím jsou masová screeningová vyšetření nádorů podobná loterii,“ říká Barnett S. Kramer z národního institutu pro zdraví (
the National Institutes of Health).

„V protikladu k těm, kteří jsou vítězi v této loterii, existuje daleko větší množství jiných lidí, kteří musí platit zbytečně vysokou cenu,“ dodává B. S. Kramer


 

Zdroj:

The New York times www.nytimes.com.


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/027513_cancer_screening_mammograms.html)

 

Zpět