1,3 miliónu žen chybně léčeno kvůli falešně pozitivním výsledkům z mamogramů

13.06.2013 22:14

Lance Devon

Největší americká nadace pro léčbu rakoviny prsu The Susan G. Komen na svém webu uvádí, že v příštích 20 letech v USA každoročně onemocní touto rakovinou více než 1,3 miliónu žen. A s hrdostí konstatuje, že 70% všech žen nad 40 let věku prochází nyní vyšetřením na mamografech. Co se ale veřejnosti nesděluje, je fakt, že tento „preventivní“ program kvůli své nedokonalosti vede i k chybným diagnózám u miliónů případů. Časopis the New England Journal of Medicine poukázal na to, že zhruba 1,3 miliónu takto vyšetřovaných žen se už setkalo s chybnou diagnózou rakoviny prsu. V praxi to pak vede k tomu, že mamografy uvedou milióny žen v omyl a přinutí je uvěřit svému onemocnění, i když ve skutečnosti žádné nemají.

Řečeno bez obalu to znamená, že mamografy, jimž je tak silně důvěřováno, jsou příčinou miliónů případů falešné rakoviny a způsobují tak nic netušícím ženám jen další jinak nepotřebná vyšetření, procedury, nasazování léků nebo ozařování.


Jak se využívají peníze na prevenci proti rakovině?

Namísto aby „navždy zastavila další šíření rakoviny prsu“, jak vyhlašuje nadace Komen, ve skutečnosti financuje nekonečná mamografická vyšetřování a následnou léčbu nebo ozařování. A tím vlastně živí medicínský průmysl a i rakovinu samotnou. Její největší projekt „The Komen Race for the Cure“ už přesáhl svými výdaji celkovou sumu 2 miliard dolarů. Kam tyto peníze jdou? Bohužel se nepoužívají pro nalezení nejlepšího způsobu léčby, ale místo toho přispívají k oblbování miliónů žen: mají uvěřit, že mají rakovinu, ačkoliv to není pravda.

Všechno je to jeden podvod celé korporace. Nadace Komen je ve skutečnosti společnost s vysokým počtem dobře placených zaměstnanců, obchodníků a vedoucích pracovníků, kteří nedělají nic jiného, než její propagaci. Z celkového ročního obratu 390 miliónů dolarů jde více než jedna třetina na vzdělávání široké veřejnosti, které ale nikoho neučí například o správné výživě - je zaměřeno pouze na propagaci pravidelných vyšetření a užívání předepsaných léků. Další získávané prostředky jdou přímo na nákupy těch stejných mamografů, které způsobují stále tentýž problém, který mají odstraňovat. Je to jako náboženství „svatého mamografu“: má to být jednoduchý a efektivní prostředek ke zdolávání rakoviny prsu. Poslední část prostředků je určena na získávání nových financí a na reklamu k propagaci klamavého jednání této nadace.


Jak vypadá realita kolem rakoviny prsu

Většina vyhodnocení z mamogramů zjišťuje rakovinu „ve stadiu nula“. Toto neinvazivní stadium, pokud zůstává neléčeno, se nezhoršuje a nezpůsobuje nemoc. Zpravidla mizí i bez medikace nebo ozařování. Je pak velmi smutné, že milióny žen jsou vtahovány do systému, bez zlých úmyslů obelhávány i přesto, že vědecké důkazy dokládají, že takto zjištěná „nulová stadia“ jsou zavádějící. Celý screeningový systém pouze nafukuje statistiky o rakovině prsu v USA a doslova natláčí nové pacienty do tohoto soukolí.

Nadace Komen hrdě hlásá, že nejvíce nemocných s rakovinou svou nemoc zdolává právě v případě rakoviny prsu - mají to být 3 milióny. Tento fakt je možný ale hlavně díky tomu, že se velmi často jedná o neinvazivní nádory nebo o případy, kdy je již nemoc na ústupu. Podle výsledků kohortové studie, publikované v magazínu the journal Lancet Oncology, vyšlo najevo, že i nejagresivnější nádory mohou mizet také v případech, kdy nejsou léčeny.

Vědecké studie také ukázaly na skutečnost, že „zavedení mamografických screeningů v USA souvisí se zdvojnásobením počtu případů rakoviny prsu v počátečním stadiu, k němuž nyní dochází.“ A k tomu se váže ještě další skutečnost: „pouze u 6,5% těchto případů raného stádia rakoviny prsu dochází k další progresi do pokročilého stádia.“


Je tu ještě jeden podvod - a dokonce větší

Při mamografickém vyšetření dochází k rentgenovému ozařování, jež má o 300% vyšší karcinogenitu než klasický atomový výbuch! Tato skutečnost zůstává pomíjena hlavně z toho důvodu, že měřítka radiačního rizika vznikla ještě v dobách, kdy nebylo nic známo o poškozování DNA.

Vědci by se dnes měli soustředit především na nalezení takové diagnostické technologie, jež by tolik neohrožovala zdraví lidských buněk!

Pokud je DNA vyšetřovaných žen vystavována záření o nízké energii na mamografu, mají pak geny vyšší náklonnost ke vzniku rakoviny prsu a ohrožují tím samoopravné mechanismy DNA. Tělo, které se pokouší zbavit karcinogenů pocházejících z ozáření, se pak stává ke vzniku rakoviny náchylnější.

Komunita odborníků v medicíně si musí uvědomit, že mamografie založená na rentgenovém záření není prevencí, ale ve skutečnosti sama způsobuje pozdější rakovinu prsu, neboť narušuje DNA.

Ženy by neměly cítit potřebu absolvovat vyšetření na mamografu, která vedou i k chybným diagnózám a ve skutečnosti rakovinu také sama způsobují. Je nejvyšší čas, aby nadace the Susan G. Komen řekla ženám skutečnou pravdu. Její růžový průvod je u konce.


Použité zdroje:
https://www.greenmedinfo.com/blog/30-years-breast-screening-13-million-wrongly-treated
https://www.activistpost.com/2012/11/30-years-of-breast-screening-13-million.html
https://ww5.komen.org/AboutUs/AboutUs.html
https://butterbeliever.com/i-will-not-be-pinkwashed-why-i-do-not-support-susan-g-komen-for-the-cure/
(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/040331_Susan_G_Komen_mammograms_breast_cancer.html)

Zpět