Vakcíny proti chřipce způsobují u dětí trojnásobné riziko následné hospitalizace

13.10.2012 18:24

Craig Stellpflug

V rámci studie, která měla za úkol stanovit, zda vakcíny proti chřipce snižují u dětí četnost hospitalizací, bylo prováděno statistické šetření na the Mayo Clinic v Minnesotě. Trvalo šest měsíců a sledovány byly děti až do 18 let věku, všechny měly laboratorně potvrzené onemocnění chřipkou. Bylo zjištěno, že děti absolvující vakcinaci, vykazovaly trojnásobné riziko následné hospitalizace ve srovnání s dětmi bez vakcinace. Totéž navíc platilo i v případě významně zvýšeného rizika hospitalizací u astmatiků.

Závěr z této studie, prezentovaný na 105.mezinárodní konferenci sdružení the American Thoracic Society v San Diegu byl tento:

Děti, které jsou očkovány proti chřipce, vykazují mnohem vyšší riziko následné hospitalizace, než děti neočkované...


Další informace: www.naturalnews.com/037504_flu_shots_hospitalization_government.html

Zpět