Nejprůkaznější studie o vakcinaci dosud nebyla veřejně publikována

21.08.2012 11:40

Paul Fassa

V epidemiologických studiích se objevují zprávy potvrzující podezření, že častá vakcinace není z dlouhodobého pohledu pro zdraví přínosná, Vychází se přitom ze srovnávání očkovaných a neočkovaných jedinců.

Takovéto epidemiologické studie (odvolávající se i na statistická šetření) přímo dokládají, že mezi dětmi s vakcinací existuje horší zdravotní stav, než u dětí neočkovaných.

Jak a proč k tomu dochází se ale stalo zjevné až díky řízené laboratorní studii provedené v roce 2009 na japonské univerzitě v Kóbe.

Tato studie byla publikována včetně oponentury pouze v odborném magazínu the PLOS One Open Journal koncem roku 2009, takže nemohla vyvolat žádný významnější zájem u veřejnosti. Až nedávno vzbudila menší rozruch zásluhou článku od Heidi Stevensonové, zabývající se homeopatií na blogu Gaia Health (viz odkazy na zdroje na konci).

Shrnutí výsledků japonské studie

Následuje citace závěrů, které byly publikovány v časopise vydávaném na univerzitě v Kóbe:

„Systémová porucha autoimunity se ukazuje být nevyhnutelným důsledkem nadměrné stimulace hostitelského imunitního systému v důsledku opakované imunizace antigeny, a to až na úroveň, která překonává rozlišovací schopnosti systému a jeho autoregulaci.“

Původním účelem této nezávisle financované studie bylo pochopit, jak se z autoimunity vyvíjí autoimunitní onemocnění. Nebyla tu snaha prokazovat bezpečnost či nebezpečnost vakcín.

Vědci při pokusech využívali myší chovaných tak, aby se u nich zabránilo autoimunitním chorobám – byly jim injekčně aplikovány roztoky s antigeny. Tyto pak vyvolávaly generování protilátek, sloužících k ochraně proti útočícím patogenům. Protilátky se ale mohou obrátit i proti svému hostiteli – to se stává tehdy, když se začnou samovolně generovat a způsobují tím autoimunitní choroby.

Podstatou vakcinace bývá přitom injekčně aplikovat vypěstované antigeny z oslabených nebo mrtvých virů, aby se vyvolala imunitní odezva protilátek na tento antigen, pro hypotetické vyvolání imunity na danou nemoc.

Nebývá vzácností, pokud se po přetížení imunitního systému vakcinovaného člověka spustí tzv cytokinová bouře(cytokine storms). Škodlivé vedlejší účinky vakcín už mají na svědomí bezpočet případů zdravotních poškození, končících trvalým postižením, autismem nebo i úmrtím. Děje se tak ale bohužel ještě častěji, než bývá publikováno.

Vědci v Kóbe aplikovali myším opakovaně injekce s antigeny, aby se vytvořila podobná situace jako v případech vakcinace novorozenců a dětí. Chtěli tak zjistit, jak se mohou v imunitním systému vyvolávat autoimunitní nemoci.

Zatěžovali imunitní systém myší natolik, aby našli hranici, kdy se poškozuje. Jako antigen používali látku SEB (Staphylococcus entertoxin B)

V rámci této studie ovšem nebyly používané žádné doprovodné chemické látky, sloužící běžně jako adjuvanty nebo prezervanty (tzn sloučeniny rtuti, hliníku nebo formaldehydu), které bývají běžně přítomné ve vakcínách. Antigeny tedy byly aplikovány pouze ve své čisté podobě.

Po sedmi opakováních se myši vždy zotavovaly a jejich imunitní systémy zůstávaly nedotčené. Avšak po osmé aplikaci injekce se začaly objevovat problémy u klíčových imunitních buněk.

Mikroskopicky už bylo možné pozorovat poškozené buňky, které vykazovaly známky raného stádia autoimunitních onemocnění. Imunitní systémy těchto myší začaly samy chaoticky generovat protilátky.

Závěr

Tato studie vyvrací tvrzení o bezpečnosti tzv „zelených“ vakcín, které neobsahují žádná toxická aditiva, jež má vyvolat zdání přijatelnosti programu vakcinací, obsahujícího až 40 vakcín v prvních 18 měsících dětského života.

Pokusy na zvířatech, provedené na univerzitě v Kóbe nám demonstrují, jakým způsobem dochází k autoimunitním reakcím na opakované aplikování antigenů, pokud nejsou dodrženy dostatečné prodlevy, které by umožňovaly kompletní zotavení.

Četnost našich autoimunitních onemocnění se významně zvýšila v důsledku příliš zaplněných rozvrhů pro vakcinace, neboť naivní veřejnosti je dostupné stále větší množství vakcín. A kromě toho se také stále zvyšují počty onemocnění, proti kterým mají vakcinace chránit. A stává se tak ještě častěji, než se veřejně připouští.

Už samotný základ, na kterém stojí imunizace „zelenými“ očkovacími látkami, je horší než špatný – ve skutečnosti už sám ohrožuje zdraví.

 


Zdroje:
https://gaia-health.com/gaia-blog/2012-07-26/vaccinations-inevitably-cause-autoimmune-diseases-plos-study/
https://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0008382
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigen
https://aapredbook.aappublications.org/site/resources/IZSchedule0-6yrs.pdf(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/036806_vaccination_studies_side_effects_immune_system.html)

Zpět